Úspěšná koordinace projektů v oblasti výstavby s Allplan Bimplus

 

„Ara region bern ag“ je jednou z největších čistíren odpadních vod ve Švýcarsku. Vyrábí biometanový plyn a ročně dodává až 54 GWh do veřejné plynárenské sítě města Bern. S výstavbou nového zařízení na odběr a zpracování biomasy na místě bývalé sušičky kalů zvýší společnost Ara region Bern AG svou budoucí výrobu bioplynu o přibližně 25 procent.

Projekt stavby a BIM management projektované novostavby zpracovávají inženýři a projektanti společnosti Ingenta AGr se sídlem v Bernu.

Využití řešení openBIM Allplan Bimplus

Během výstavby nového zařízení na odběr a zpracování biomasy předložila společnost Ingenta investorovi návrh na realizaci těchto projektů formou BIM. CEO společnosti Ingenta Andreas Liesen vysvětluje: "Investor byl nadšený, zejména kvůli užitečnosti v během provozu a po celou dobu životnosti zařízení." Zpracování 3D modelu bylo založeno na laserovém skenování stávajících částí budov. „Tehdy to bylo skvělé, v podstatě to ale nebylo to, co bychom opravdu potřebovali, protože model se skládal čistě z 3D těles a nemohl být přeměněn na stavební prvky," vysvětluje Matthias Hitz, který dohlíží na projekt jako BIM manažer. Následně zakreslil svůj model do stávajícího stavu. „Je pravděpodobné, že tento projekt bude jedním z prvních BIM projektů, které zahrnují jak přestavbu tak i novou výstavbu," zhodnotil Matthias Hitz.

Dokončený model byl poskytnut všem partnerům zapojeným do projektu. „Díky webovému koordinačnímu nástroji Allplan Bimplus máme k dispozici optimální platformu," říká nadšeně Matthias Hitz. Investor také ocenil, že je možné provádět řezy na libovolných místech a následně je s Allplan Bimplus vizualizovat. Prováděcí projekt orientovaný na objekty tvoří základ pro celé BIM projektování. Další podrobnosti projektu byly projednány a definovány mezi všemi účastníky během několika workshopů. Do konce března 2018 byla připravena veškerá dokumentace na stavební povolení. Pan Matthias Hitz vysvětluje: "Současně se však věnujeme již dalšímu projektu, a to je výhoda BIM: Různé stavy projektů se setkávají v jednom modelu."

Jaké jsou výhody 3D plánování pro BIM manažera odpovědného za projekt? „Největší výhodu vidím v koordinaci: Na jedné straně s externími specialisty a na druhé straně u nás interně, mezi projektovým manažerem a projektantem.“ „Schopnosti BIM programu Allplan využívá společnost maximálně. Pan Andreas Liesen vysvětluje, kde vidí další potenciál: „V budoucnu bychom rádi využili informace z BIM modelu ještě intenzivněji, abychom vytvořili adresáře služeb. A kdo ví. Je možné, že za pár let investor dostane v rámci nabídkového řízení pouze model."

Pan Matthias Hitz zdůraznil i další potenciál ve využívání Allplan Bimplus: „V tuto chvíli ho používáme hlavně pro vizualizaci. V budoucnu jej chceme také využít k vizuální kontrole a úřidělování úkolů. "Andreas Liesen se těší z pozitivních impulsů, které tyto změny v softwarových možnostech vyvolaly: „Současný vývoj dal nový impuls kancelářským operacím a většina zaměstnanců znovu objevila, jakou radost, či dokonce zábavu může projektování přinášet."

Zde naleznete další zajímavé referenční zprávy o využití Allplan Bimplus ve stavebnictví.