OpenBIM jako budoucí standard pro digitální výměnu dat

 

 

 

Požadavky na projektování a výstavbu se neustále zvyšují. To vyžaduje, aby byl projektant vždy v obraze, a to bez ohledu na fázi projektu. Toho lze dosáhnout, pokud všichni účastníci projektu vypracují plán projektu a průběžně ho komunikují. V dobách BIM se jedná především o výměnu projekčních informací napříč platformami. OpenBIM představuje vize neomezené výměny digitálních dat mezi všemi účastníky projektování.

Jestliže se pozorně podíváme na historii BIM a historii digitálního plánování, openBIM je dalším logickým vývojem liberálního a digitálního projekčního využití. Umožňuje otevřenou výměnu a archivaci dat, která probíhá napříč platformami, je nezávislá na dodavatelích, a je založena na formátu IFC, pro který v současné době neexistuje žádná jiná alternativa.

OpenBIM doprovází celý proces od projektování přes fázi výstavby a konče provozem. Zejména pro provoz nabízí OpenBIM velké výhody. Protože z modelu budovy „As-built“ lze vytvořit funkční model FM pro následnou správu budovy. OpenBIM podporuje životní cyklus budovy (Building Lifecycle) a celkovou správu stavby před, během a po skončení životnosti stavby.

OpenBIM a IFC jsou stále více využívány

Mezinárodní hnací silou myšlenky openBIM-Idee je buildingSMART. Za iniciativou, která je nezávislá na producentech stojí výrobci softwarů pro stavebnictví, dále pak mnoho známých architektonických kanceláří, institucí a výrobců stavebních výrobků.

V příštích několika letech jde především o další stabilizaci openBIM a další rozvoj IFC. IFC je zárukou pro Industry Foundation Classes a je otevřeným standardem digitálního popisu modelů budov (BIM modelů) a klíčem k nízké ztrátě při přenosech geometrických informací, stavebních konstrukcí a souvisejících vlastností (atributů) trojrozměrných komponentů.

BIM metoda začíná jako malá – a rychle se rozvíjí

BIM a potažmo openBIM – je v podstatě možný a smysluplný pro každého architekta a inženýra. V příštích několika letech již nikdo „neošidí“ digitální plánování, pokud bude chtít být dlouhodobě úspěšný. Neobvyklé pro projektanty je, že s BIM se stane "správcem informací". Pomocí svého softwaru musí pro tento nový úkol vytvořit základ, ale také přizpůsobené pracovní procesy. Každý, kdo přehodnocuje kancelářské a jiné procesy však okamžitě nesáhne po komplexních IT, serverových nebo cloudových řešeních. V prvním stupni lze využít potenciály dnešních programů BIM s rozšířenou funkčností. Důležité jsou zde komplexní školení a přeorientování týmů, které začaly s BIM pracovním postupem pracovat jinak než doposud. BIM začal v malém. Tato situace se však rychle mění, protože se zvyšuje stupeň složitosti úkolů a projektů. Pak je absolutně nutné optimalizovat technickou infrastrukturu v kanceláři a odborně ji rozšiřovat. Virtuální servery, zabezpečená řešení zálohování, cloudové systémy na licencovaných serverech s lokálně chráněnými daty – to jsou jen některé z nejdůležitějších důvodů související s postupující implementací.