ALLPLAN LICENČNÍ SERVER

Centrální správa licencí

Pro kanceláře s více licencemi programu Allplan je Allplan Licenční Server ideálním správcem licencí, který umožňuje efektivnější a pružnější využití dostupných licencí.

Rozsah služeb

Allplan Licenční Server poskytuje efektivní správu a optimální využívání licencí. Allplan Licenční Server poskytuje bezpečný a on-demand přístup k licencím v rámci podnikové sítě, ale také flexibilní využití pro práci mimo kancelář. Po spuštění programu systém ověří, jestli je na licenčním serveru volná licence. Pokud existuje volná licence, bude danému uživateli poskytnuta a umožní využití systému Allplan. Po ukončení programu je licence vrácena zpět na server a je okamžitě k dispozici pro ostatní uživatele.

Přehled výhod programu Allplan Licenční Server

Flexibilní jistota

Allplan Licenční Server nepoužívá žádné ochranné hardwarové klíče, u kterých hrozí možnost ztráty nebo odcizení. Allplan Licenční Server lze díky jeho rozhraní spravovat ze kteréhokoliv místa v síti. Počítač, na kterém je licenční server nainstalován, tak může být umístěn například spolu s ostatními servery v zabezpečené místnosti. Jednotlivým uživatelům lze přidělit různá uživatelská oprávnění pro přístup ke správě licencí. Je tak například možné nastavit zapůjčování pouze té licence, která je uživateli přidělena. Volitelně lze také nastavit, aby byly zapůjčené licence k dispozici i pro práci mimo firemní síť.

Ekonomické využívání licencí

Ostupné licence jsou umístěny na serveru a jsou k dispozici všem uživatelům připojeným k síti. Díky tomu, že například není třeba kupovat méně využívané moduly pro všechna pracoviště, lze při pořizování software i ušetřit. Uživatelé si pak licenci s větší nabídkou modulů mohou ze serveru půjčovat podle potřeby. Allplan Licenční Server lze používat jak pro přidělování a správu licencí v kanceláři, tak i pro zapůjčování licencí pro práci mimo firemní síť.

Komfortní administrace

Allplan Licenční Server centrálně udržuje licence pro všechna pracoviště ve firemní síti. Jeho přehledné grafické uživatelské rozhraní umožňuje komfortní správu licencí. Správci nabídne přehled o struktuře a aktuálním využití licencí. K dispozici jsou také různé možnosti filtrování informací a kontroly statusu licencí i uživatelů. Je tak okamžitě jasné, které licence jsou používány v kanceláři a které jsou zapůjčeny mimo kancelář.

Terminálový server

Allplan Licenční Server lze používat také na terminálových serverech.