ADD-On: Allplan - Stavební jáma

Víc než jen stavební jáma! - Výkopy, stavební jáma, model terénu,....

Funkce tohoto Allplan doplňku přesahují tvorbu stavebních jám. Ať už vytváříte výkresy výkopů, modelujete terén nebo potřebujete působivé modely geologických vrstev, které chcete prezentovat, máme pro Vás řešení. Velkou pozornost věnujeme možnostem jednoduchých úprav při změnách. V kombinaci s jednoduchým a intuitivním ovládáním je to to pravé řešení pro Vás. Doplněk je dostupný v českém jazyce.

 

Highlights

Allplan Add-On Stavební jáma

Shrnutí

 • snadno se učí díky intuitivnímu ovládání a více než 2 hodinám výukových videí
 • dynamické generování výšek, výkopů a násypů, objemů a vyhodnocení
 • jednoduchý odhad nákladů již v raných fázích projektu
 • šikmé dno výkopu, lavička, příkopy, přehrady, atd.
 • jednoduché úpravy, změny gradientu, optimalizace, atd.
 • tvorba modelu vrstev pro vizualizaci
 • vícevrstvý model terénu (povrchová vrstva, moréna, skála, ...)
 • kombinace sklonů svahu (např. 10:1 pro horniny a 3:2 pro zeminy)
 • libovolné nastavení vlastností formátů, barev ploch, atd.
 • možnost převzít geometrii z různých 3D podkladů
 • možnost převzetí šikmého dna výkopu ze spodní hrany budovy
 • interaktivní objemy, plochy a atributy (včetně vrstev)
 • vyhodnocení pomocí Allplan reportů a Excelu
 • licenci lze přenášet mezi počítači

 

 

Novinky verze V2

Od poloviny února 2018 je Allplan Add-On Stavební jáma k dispozici v nové verzi V2 s různými inovacemi a vylepšeními. Při objednání nového licence automaticky obdržíte verzi V2.

Přehled nových funkcí

 • vkládání projektových bodů na terén
 • export 3D stavební jámy bez objemového tělesa
 • výkopy jsou triangulovány pro GPS systémy bagrů
 • setřídění změn
 • vylepšené zobrazování překrývajících se prvků
 • zadání polygonu se sklonem pro výkopy vedení
 • vylepšené popis svahů
 • vstupní hodnota s čárkou je povolena
 • větší flexibilita při modifikaci ploch
 • extrahování ploch základových spar
 • odstup dna tělesa stavební jámy od výkopu
 • odstup vrstevnic min. 0.01m
 • volitelná barva pro popis
 • různé barvy šipek pro zapuštění a sklon
 • dostupné v českém jazyce

Stavební jáma na videu

Ucelený přehled funkcí

Podívejte se ještě jednou na celkový přehled funkcí doplňku Allplan Add-On Stavební jáma.

Přehled funkcí verze V2

 • vkládání projektových bodů na terén
 • export 3D stavební jámy bez objemového tělesa
 • výkopy jsou triangulovány pro GPS systémy bagrů
 • setřídění změn
 • vylepšené zobrazování překrývajících se prvků
 • zadání polygonu se sklonem pro výkopy vedení
 • vylepšené popis svahů
 • vstupní hodnota s čárkou je povolena
 • větší flexibilita při modifikaci ploch
 • extrahování ploch základových spar
 • odstup dna tělesa stavební jámy od výkopu
 • odstup vrstevnic min. 0.01m
 • volitelná barva pro popis
 • různé barvy šipek pro zapuštění a sklon
 • dostupné v českém jazyce

Funktionen V2

 • Punkte auf Gelände projizieren
 • Export von 3D Baugrube ohne Volumenkörper
 • Sortierung der Modifikationen (ganz hoch / ganz runter)
 • Darstellungsreihenfolge verbessert
 • Eingabe Polylinie mit Gefälle für Leitungsgraben
 • Verbesserte Böschungsbeschriftung
 • Eingabewert mit Komma sind zulässig
 • Höhere Flexibilität beim Flächenmodifikator
 • Abstand Boden Baugrubenkörper zum Aushub
 • Abstand Höhenlinien min. 0.01m
 • Farbe für Beschriftung wählbar
 • Unterschiedliche Farbe der Pfeile für Versatz und Gefälle
 • Sprachlokalisierung für Tschechien

Přehled funkcí verze V1

 • intuitivní ovládání
 • dynamické generování výšek, výkopů a násypů, objemů a vyhodnocení
 • šikmé dna výkopů a úrovní
 • jednoduché úpravy, změny gradientu, optimalizace, atd.
 • tvorba vrstevnatého modelu
 • libovolné nastavení vlastností formátů, barev ploch, atd.
 • možnost převzít geometrii z různých 3D podkladů
 • interaktivní objemy, plochy a atributy
 • vyhodnocení pomocí Allplan reportů
 • licenci lze přenášet mezi počítači

Funktionen V1

 • Intuitive Bedienung
 • Dynamische Generation von Höhen, Auf- und Abtrag, Volumen und Auswertungen
 • Schräge Aushubsolen und Niveaus
 • Einfache Anpassungen, Gefällsänderungen, Optimierung, etc.
 • Erstellung von Schichtmodellen
 • Beliebige Einstellungen der Formateigenschaften, Flächenfarben, etc.
 • Übernahme aus unterschiedlichen 3D Grundlagen möglich
 • Interaktive Volumen, Flächen und Attribute
 • Auswertbar mit Allplan Reports
 • Lizenz kann von einem PC auf den anderen übertragen werden

Výuková videa pro INŽENÝRY

39 výukových videí a demo filmů pro všechny části doplňku Allplan - Stavební jáma pro inženýry Vám umožní rychlý vstup do nového světa zemních prací.
Jít na Youtube

Výuková videa pro ARCHITEKTY

10 výukových videí a demo filmů pro všechny části doplňku Allplan - Stavební jáma pro architekty Vám umožní rychlý vstup do nového světa modelování terénu. Jít na Youtube

Zkušební verze

Vyzkoušejte si doplněk zdarma na 14 dní.

Stavební jáma ke stažení

 

Zaujal Vás doplněk? Rádi Vám zašleme nezávaznou nabídku.

VYŽÁDAT NEZÁVAZNOU NABÍDKU