Allplan Bridge 2020 - první na světě plně integrované 4D BIM řešení pro mosty

Parametrické modelování, statická analýza a detailní model v jediném modelu

Mnichov, 9. října 2019 – Allplan Bridge 2020, kompletní řešení pro parametrické modelování, statickou analýzu a povrchové úpravy je nyní k dispozici. Zcela poprvé je analytický model automaticky odvozen z fyzického modelu. Při změně návrhu se všechny související části mostu včetně analytického modelu automaticky přizpůsobí. Díky tomu je návrh mostů snazší, rychlejší a přesnější.

„Allplan Bridge 2020 je první plně integrované řešení na světě, které používá společný parametrický model pro statickou analýzu i finální tvorbu výkresů. Minimální čas potřebný na provedení změn nebo porovnání variant značně urychluje proces návrhu mostu a je možné využít možnost jeho iterativního vylepšování pro hledání optimálního řešení. V tomto projektu jsme využili veškeré naše zkušenosti s návrhem mostů i nejnovější IT technologie, abychom projektanta nijak neomezovali navzdory vysoké míře automatizace v jejich svobodě a kreativitě,“ vysvětluje Vanja Samec, výkonná ředitelka ALLPLAN Infrastructure.

 

Nejvýznamnější inovace Allplan Bridge 2020

Automatické odvození statického modelu

Díky převratné technologii generuje Allplan Bridge statický model automaticky z geometrického modelu. Pracovní náročnost a sklon k chybám se tím enormně redukují. Inženýr si zachová plnou kontrolu tím, že může cíleně stanovit, které konstrukční díly přispívají k chování nosné konstrukce a které představují pouze zátěž, nebo zda se má použít prutový model nebo model nosného roštu.

Výpočet průběhu stavby

Allplan Bridge analyzuje definovaný průběh stavby a vytváří v automatizovaném procesu všechny potřebné definice, jako jsou zatěžovací případy, aktivace prvků a výpočtové akce. To zahrnuje také data pro výpočet nelineárních, na čase závislých efektů, jako je tečení a smršťování. Přitom je zaručena naprostá transparence. Inženýr si v každém okamžiku zachovává plnou kontrolu nad generovanými prvky a přehled o výsledcích.

Přidávání dodatečných zátěží

Hmotnost a poloha vlastních zátěží z nenosných prvků (jako chodníky, vozovka atd.) se odvozují automaticky z geometrického modelu. Uživatel musí pouze uvést okamžik, kdy bude tento prvek instalován a zátěž odpovídajícím způsobem přidána. Ostatní dodatečné zátěže, jako například teplotní rozdíly nebo vítr, mohou být také komfortně definovány a použity.

Překrývání

Uživatelská přívětivost překrývání je v Allplan Bridge převratná. Schematická definice překrývání kombinuje maximální flexibilitu s optimální přehledností. Je možné vybrat více komponent napětí v uživatelem definovaných bodech napětí a provést překrytí napětí. Proces překrývání kromě toho umožňuje uložení příslušných velikostí řezů mezi různými prvky.

Provádění statického výpočtu

Pro všechny výpočtové akce, dříve automaticky a ručně provedené v průběhu stavby, se provede globální statický výpočet, vycházející z Bernoulliho teorie nosníků. Teorie byla rozšířena proto, aby byla korektně zohledněna také změna průřezu. Navíc se provádí nelineární výpočet efektů závislých na čase, a to při zohlednění normovaných pravidel dimenzování.

Nová generace softwaru pro návrh mostů

Díky Allplan Bridge vznikla úplně nová platforma navržená pro nejjednodušší navrhování a efektivní práci. Tím, že používá pro strukturální analýzu a povrchové úpravy stejný model namísto dvou samostatných, výrazně zlepšuje spolupráci napříč disciplínami. Parametrický model a rozsáhlá automatizace pracovních kroků dokážou výrazně zkrátit čas potřebný na změny návrhu, které jsou jinak extrémně náročné na čas a náchylné na vznik chyb. Allplan Bridge je BIM řešení nové generace, které změní způsob, jak projekty mostů vznikají.

Dostupnost

Software Allplan Bridge 2020 je k dispozici v podobě 30denní zkušební verze ke stažení od října 2019.

Další informace: www.allplan.com/cz/bridge / www.allplan-infra.com

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel. +421 2 49251-119