BIM příručky společnosti ALLPLAN
S ALLPLANEM BUDE BIM VAŠÍ KAŽDODENNÍ RUTINOU
Building Information Modeling (BIM) je na vzestupu. V posledních letech se stala tato pracovní metoda v mnoha evropských zemích povinnou pro veřejné zakázky. Zároveň je také požadována soukromými investory.

Navzdory snaze společností a sdružení, jako je např. buildingSMART e.V., srozumitelně zprostředkovat metodiku BIM, představuje BIM pro spoustu potenciálních uživatelů stále ještě výzvu.

Ve spolupráci s řadou BIM expertů vytvořila společnost Allplan rozsáhlou řadu informačních materiálů, které poskytují náhled na tomto téma. Najdete zde odpovědi na typické otázky týkající se pracovní metody BIM. Jak se bude vyvíjet způsob práce založený na BIM? Co znamená BIM pro firmu a co pro projekt? Jaké procesy je potřeba definovat?PŘEHLED VŠECH BIM PŘÍRUČEK
1. BIM Management Guide


Příručka BIM Management Essential Guideje určena osobám s rozhodovacími pravomocemi ve stavebnictví. Je kompaktní a srozumitelnou odpovědí na důležité otázky týkající se použití a zavedení BIM způsobu práce.Klíčové aspekty:

      Důvody pro zavedení BIM  
     Pravidla a přístupy při implementaci BIM 

     Spolupráce založená na BIM pro různé disciplíny
     Význam BIMu ve firmě a projektu
     Jak Vám pomůže Allplan v BIM projektech
2. BIM User Guide


Příručka BIM User Guide objasňuje uživatelům uživatelům pracovní metodu BIM. Jsou zde vysvětleny a ukázány základní aspekty a předpoklady BIM filozofie.Klíčové aspekty:

    Organizace BIM projektu
    Role a odpovědnosti
    Význam CAD softwaru v rámci BIM 
    OPEN BIM versus Closed BIM
    Jak Vám pomůže Allplan v BIM projektech
3. BIM Office Implementation Guide


Příručka BIM Office Implementation Guide ukazuje, jak úspěšně přejít na BIM a jaká přidaná hodnota vzniká firmě z tohoto přechodu.Klíčové aspekty:

    Přidaná hodnota BIMu
    Procesy a způsob myšlení
    Postupné zavádění BIMu
    Rámcové podmínky pro BIM 
    Kontrolní seznamy
    Jak Vám pomůže Allplan v BIM projektech
4. BIM Project Guide


Příručka BIM Project Guide se podrobně zabývá prováděním a optimálním využitím pracovní metody BIM v rámci projektu. Od této úrovně ztrácí BIM zátěž teorie. V příručce je ukázáno, jak je pracovní metoda BIM realizovaná v reálném projektu.Klíčové aspekty:

 Postupná realizace projektů s BIM
 Cíle a výhody způsobu práce v BIM v rámci projektu
 Přizpůsobení metody práce v BIM velikosti projektu (little bim, BIG BIM)
 Nastavení parametrů a vypracování plánu realizace projektu
 Výměna dat, kvalita a kontrola dat v rámci projektu 
 Spolupráce, rozdělení rolí a odpovědností v rámci projektu

 

 

 
5. BIM-Kompendium teorie a praxe


Příručka BIM-Kompendium je koncipována jako vodítko pro uživatele Allplanu. Zabývá se problémy, které vznikají při modelování ve 3D. Navíc jsou zde obsaženy tipy pro spolupráci s projekčními partnery.Klíčové aspekty:

     3D model budovy v Allplanu
     Práce se strukturou stavby
     Prvky a elementy hrubé stavby, dokončovací práce a místnosti
     Atributy hierarchické úrovně
     Import a export dat
     Výměna dat přes IFC


© Allplan Česko s.r.o.    |    Allplan je součástí skupiny Nemetschek Group

https://www.allplan.com/ uses cookies. More information Accept