10 dobrých
důvodů pro BIM

Informační brožurka: building information modeling -
10 dobrých důvodů pro BIM
Ines Mansfeld, ALLPLAN GmbH, Německo

STÁHNOUT BROŽURKU

10 dobrých důvodů pro BIM

BIM (Building Information Modeling - Informační model budovy) je digitální pracovní metoda pro stavební průmysl. BIM tvoří přidanou hodnotu tím, že umožňuje propojit lidi, procesy a nástroje efektivně a po celou dobu životního cyklu budovy. Stavební projekt má díky tomu větší transparentnost a kvalitu, přičemž umožňuje spolehlivější určení nákladů a harmonogramu.

Pomocí BIM můžete budovy kvalitněji plánovat, konstruovat a řídit v rámci dohodnutého plánu a rozpočtu. To zvyšuje efektivitu a chrání zdroje a prostředí. Pro investory, klienty a uživatele je tak výsledkem trvale udržitelné provedení a správa, které znamenají zvýšené uchování hodnoty budovy.

Obsah:

  • Co je BIM?
  • Jak BIM funguje?
  • Proč BIM?
  • Jak je metoda BIM zavedena do společnosti?

Download:

Více informací: