BIM-Kompendium

teorie a praxe

BIM-Kompendium teorie a praxe

Příručka BIM-Kompendium teorie a praxe je koncipována jako vodítko pro uživatele Allplanu. Zabývá se problémy, které vznikají při modelování ve 3D. Navíc jsou zde obsaženy tipy pro spolupráci s projekčními partnery.

Je určena všem architektům, stavebním inženýrům a dalším specialistům, kteří chtějí držet krok s BIM pracovní metodou. Vysvětluje, jak lidé, procesy a nástroje spolupracují při zpracovávání projektů BIM způsobem práce.

Stáhnout BIM-Kompendium teorie a praxe

Obsah:

  • 3D model budovy v Allplanu
  • Práce se strukturou stavby
  • Elementy a atributy hrubé stavby, dokončovacích prací a místností
  • Atributy hierarchické struktury
  • Import a export dat
  • Výměna dat pomocí IFC

 

 

Nové ve třetím vydání:

  • Výměna dat pomocí IFC 4
  • Knihovna objektů
  • Kapitola o Allplan Bimplus
  • Data Server Glossary Supplement

BIM pro architekty

Tom Lechner, jednatel LP architektur, Rakousko

„BIM je metoda, pomocí které můžeme detailně zobrazovat komplexní plány, sledovat průběh jednotlivých procesů a především vznikající řezy. Tento způsob práce umožňuje minimalizovat chyby, včasně a rychle se rozhodnout a především zaručuje přesnost plánování nákladů.”

BIM pro inženýry

R. Steins; Van der Werf en Nass bv, Nizozemí

„Allplan je nástroj, se kterým zhotovíme virtuální model – nejdůležitější základ pro BIM prostředí. Z tohoto modelu se odvíjejí 2D výkresy, tabulky a plány. Přitom každý účastník projektu používá svůj vlastní software. Je proto velmi důležité, že model z Allplanu mohu exportovat do jiných programů. [...].“