Allplan 2022
Buildability at its best

Sneak Preview, část 2:

Více nástrojů pro rychlé a automatizované detaily

Zaregistrujte se na: BUILD THE FUTURE -
ALLPLAN Global Summit, který se koná 20. a 21. října.

Zaregistrujte se nyní

Navrhování bez kolizí pro hladký průběh výstavby

Allplan 2022 nabízí širokou škálu nástrojů, s jejichž pomocí lze podrobně rozpracovat modely budov nebo jiných staveb rychle a automaticky. Vyšší úroveň detailů zajišťuje nejen přesnější data modelu a vyhodnocení, ale pomáhá také identifikovat kolize a další problémy již ve fázi návrhu. Vytváří se tak spolehlivý základ pro bezproblémovou výstavbu.

Větší přesnost křížení

Automatické křížení částí lze přesněji řídit pomocí priorit.

Optimalizované modelování otvorů

Modelování složitých otvorů je s Allplan 2022 jednodušší a efektivnější.

Nové ocelové spoje 

Poprvé jsou v Allplan 2022 k dispozici také parametrické ocelové konstrukční spoje.


První postřehy

Náhled na Allplan 2022

Podívejte se na video o produktové strategii a novinkách v nadcházející verzi s Kevinem Lea, senior viceprezidentem pro produktový management ve společnosti ALLPLAN.

 

Rozhovor se zákazníkem

Od prvního návrhu až po výstavbu se systémem Allplan

Skupina Carré Bleu pokrývá všechny životní cykly stavby, od prvotního návrhu až po výstavbu, a dokonce i návrh interiéru. Podívejte se, jak společnost Allplan podporuje své architekty a inženýry v tomto procesu.

 

Sneak Preview

Allplan nástroje pro tvorbu detailů stavebního modelu

Podívejte se na nové nástroje pro efektivní a automatizované detaily stavebního modelu pomocí Allplan 2022.

Allplan 2022 - Podívejte se na ukázky:

Část 1
Zachyťte okolí

Část 2:
Detaily

Část 3:
Zůstaňte naladěni

brzy

Část 4:
zůstaňte naladěni

brzy

Zapište si datum | 20.10. - 21.10.2021 | 14.00 - 18.00 HOD.

ALLPLAN vás připraví
na budoucnost v
AEC odvětví

Zaregistrujte se zdarma

Máte Allplan a ještě nemáte službu Serviceplus?

Aktivujte si službu Serviceplus již nyní a získejte přístup k odbornému poradenství technické podpory a automaticky si zajistěte nový Allplan 2022, který přijde v říjnu 2021.

Získáte také bezplatný přístup ke cloudové BIM platformě Bimplus Professional* a SCIA Auto Converter Light** pro integraci se systémy statické analýzy.


* Neplatí pro licence Allplan Basic
** V kombinaci s licencí Allplan AEC nebo Allplan Engineering Building

Další informace o Allplan Serviceplus


Ještě nepoužíváte Bimplus od společnosti ALLPLAN?

Cloudová technologie Bimplus umožňuje bezpečnou a efektivní správu dat v průběhu celého životního cyklu projektu. Centrální, databázově řízená výměna informací a správa úkolů (Issue) podporuje integrované otevřené BIM pracovní postupy, které vedou ke zvýšení produktivity a lepší mezioborové spolupráci. Můžete tak snadněji splnit své projektové cíle, jako je rozpočet a časový harmonogram. Využijte mnoha výhod:

  • Efektivní koordinace a využívání dat
  • Centrální správa úkolů
  • Snadná implementace požadavků klienta
  • Kontrola 3D modelu, 2D návrh a databáze dokumentace

Zaregistrujte se nyní

Zajímáte se o Allplan?

Chcete se dozvědět více o aktuálních nabídkách a o BIM řešeních, která poskytujeme?

Naši obchodní konzultanti s mnohaletými zkušenostmi jsou Vám kdykoliv k dispozici k bezplatné nezávazné konzultaci.

Kontaktujte nás