Allplan Quickstart (CAD Tutorial) for Version 2014

The following example offers you a quick and easy entry into the world of Allplan. Follow the procedures shown and described in the film tutorial step-by-step and then try them out for yourself.

 1. For this tutorial you will need a working version of Allplan 2014, for example, the 30-day trial version and the free Adobe Reader.

 2. Please download the Quickstart project data before beginning with the tutorial.

 3. Please close Allplan before installation of the Quickstart project data.

 4. Install the Quickstart project data by first unzipping and then double clicking on the .exe-file.

We wish you a pleasant experience with Allplan Quickstart.


Quickstart přehled

 • QuickStart - přehled

 • Požadavky pro QuickStart

 • Spustit Allplan

To top

Navigace v modelu budovy

 • 3D zobrazení řezu

 • Přizpůsobení uživatelského rozhraní

 • Navigace v 3D modelu budovy

 • Zobrazení řezu 3D modelu budovy

 • Export do 3D-PDF

To top

Struktura stavby, pohledy a reporty

 • Odvození pohledů z modelu budovy

 • Vytváření pohledů

 • Odvození reportů z modelu budovy

To top

Zařízení nábytkem pomocí SmartParts

 • Použítí palety s knihovnami

 • Zařízení nábytkem pomocí SmartParts

 • Modifikace SmartParts pomocí palety vlastností

 • Použití úchopek a vodících čar

To top

Jednoduché konstruování pomocí asistentů

 • Tvorba stavebních prvků

 • Změna typu výkresu

 • Vytváření dveří a oken

 • Tvorba schodišť

To top

Kótování a modifikace stavebních prvků

 • Kótování stavebních prvků

 • Modifikace stavebních prvků

 • Změna vlastností oken a dveří

 • Nastavení parametrů zobrazení

To top

Inteligentní model rovin

 • Allplan model rovin

 • Manažer rovin

 • Tcorba stavebních prvků pomocí modelu rovin

 • Volný pár rovin pro flexibilní definice výšek

To top

Sestavování plánů a export do PDF

 • Nastavení stránky

 • Vytvoření rámečku a razitka (rozpisky) plánu

 • Osazení elementů plánu

 • Popis plánů

 • Pracovní náhled – náhled ve stupnici šedé – barevný náhled tisku

 • Export plánů do PDF

To top

Inženýrské stavby – výkresy tvaru

 • Řízení zobrazení plánu spřes oblíbené položky zobrazení

 • Odvození asociativních řezů

 • Automatická tvorba kót

 • Modifikace výpočtu zobrazení skrytých hran

To top

Inženýrské stavby – projek výztuže

 • Automatické ukládání výztuže

 • Tvorba individuální výztuže

 • Tvorba popisu výztuže

 • Řízení obsahu výkresů a plánů

To top

Allplan Exchange

 • Export plánů do různých datových formátů

 • Určení datových formátů souborů a nastavení pro export

 • Automatické generování názvu souboru

 • Nastavení exportu s ohledem na příjemce

 • Zasílání plánů pomocí Allplan Exchange

To top