ROZŠÍŘENÍ ALLPLAN GEO


Každá budova je svým vlastním způsobem obklopená okolím. Obojí ovlivňuje projektování stejnou měrou.
Proto má smysl sloučit obojí do společného datového modelu. Allplan GEO rozšiřuje Váš Allplan, takže model stavby a okolí působí společně a je možné je společně zobrazit a zpracovat v rovinné grafice, výkazech výměr a vizualizacích.

Allplan GEO Vám v rámci konzistentního systému rodiny produktů Allplan nabízí moduly:


Digitální model terénu

Situační plány


Zahradní architektura

Modelář mostú a liniových prvků

Městský urbanizmus


Kruhový objezd

Obalová průjezdní křivka

ROZŠÍŘENÍ ALLPLAN GEO


Vyzkoušejte s modulem Allplan GEO, jak můžete zefektivnit Vaše každodenní projektování např. tak, že pohodlně vytvoříte digitální model terénu a propočítáte a zkontrolujete jej společně s projektovanou budovou. Perfektní souhra přesně ve stylu způsobu práce v BIM.

navimgnavimg

Data ze zaměření
Input surveying data and link it to a digital terrain model.

navimgnavimg

Výkopy
Vytvořte základovou jámu a zjistěte přesné rozměry výkopu.

navimgnavimg

Modelování budovy
Zjistěte přesnou výšku v terénu a vytvořte model podle Vašich potřeb.
PŘEHLED MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ ALLPLAN GEO


Modelář mostů a liniových prvků

Mosty, tunely, opěrné stavby, rampy, sypané přehrady a koryta můžete úspěšně projektovat pomocí speciálního modelovacího nástroje Modelář mostů a liniových prvků. Pomocí jednotlivých bodů staničení vytvoříte translační dráhu – souvislou, nerozvětvenou a co možná nezalomenou linku. Podélný sklon je možné zjistit pomocí úhlu stoupání nebo výškových kót. Jednotlivým bodům staničení se přiřadí libovolně volitelné průřezy s přihlédnutím k příčnému sklonu. Vzniká tak komplexní trojrozměrné těleso, které může být použito jako konstrukční součást.

Toto trojrozměrné těleso slouží jako spolehlivý základ pro výkresy tvaru a výztuže. Za pomoci 3D modelovacího nástroje od společnosti Allplan můžete nakonec toto těleso zpracovat pomocí všech modifikačních funkcí.


Digitální model terénu

S rozšířením Allplan GEO pohodlně vytvoříte digitální modely terénu a zobrazíte je věrně podle reality. Digitální model terénu je základem pro návrhy, zobrazení plánů, bilance zemin a jejich vizualizace. Výchozí bod tvoří souřadnice bodů, které můžete načítat a selektovat ve spoustě nejrůznějších formátů (např. REB, ASCII, LandXML). Rovněž je možné i použití UTM souřadnic a souřadnicového systému Gauss-Krüger.

Digitální model terénu zohledňuje také vnější hranice, zlomy a vybrání. Násypy a svahy mohou být vytvořeny s konstantním nebo proměnlivým sklonem. Zobrazení se provádí alternativně jako trojúhelníková síť nebo s vrstevnicemi, přičemž popis kót a výšek je automatický. Podél libovolných tras můžete vytvářet podélné a příčné profily. Dále je možné provádět kontrolovatelné bilance a to i vůči horizontům.
          Načtení vrstevnic

Triangulace vrstevnic

            Triangulace vrstevnic

Situační plány

K vytváření situačních plánů v oboru pozemních a inženýrských staveb, urbanizmu, zahradní architektury a dopravních staveb máte k dispozici výkonné nástroje layoutu a designu. Pomocí nich vytvoříte vizuálně působivé plány s šrafy, vzory, barevnými přechody a průhledností, které mohou obsahovat i obrázky a přesvědčivé vizualizace. Můžete použít dokonce i naskenované plány a letecké snímky a perfektně je kalibrovat pomocí trojbodového osazení.


Zahradní architektura

Pro projektování veřejných prostranství, zelených ploch a zahrad vytvoříte např. i na základě katalogu rostlin Bruns plány výsadby s jednotlivými, liniovými a plošnými typy výsadby, dále i cesty a stromy. Z těchto plánů lze odvozovat legendy rostlin a výkazy množství.


Projektování kruhových objezdů

Allplan GEO Vás podpoří rovněž při pohodlném projektování kruhových objezdů. Z několika málo parametrů, jako je typ, šířka jízdních pruhů, poloměry a poloha jednotlivých ramen kruhového objezdu vytvoříte základní geometrii kruhového objezdu.


Obalová průjezdní křivka

Pro ověření průjezdnosti kruhových objezdů, křižovatek, vjezdů a zásobovacích zón máte k dispozici speciální nástroj obalová průjezdní křivka. Můžete tak provést reálné simulace kritických dopravních situací pro různé druhy osobních nebo nákladních automobilů a autobusů.


Městská výstavba a urbanistické plánování

Pomocí funkcí městského urbanizmu a územního plánování vytváříte plány využití a zástavby ploch. Hmotové modely se vytváří pomocí pozemků a inteligentních stavebních těles, rovněž jsou podporovány různé tvary střech a zobrazení odstupových ploch. Přitom se dají stanovit plochy pozemků, podlaží nebo hlavní rozměry nebo ukazatele hustoty zastavěného prostoru.navimgnavimg

ZKUŠEBNÍ VERZE
Vyzkoušejte bezplatně

navimgnavimg

TERMÍNY
Aktuální termíny

navimgnavimg

Webinář
Podívejte se na naše webináře

navimgnavimg

KONTAKT
Rádi Vám poradíme© Allplan Česko s.r.o.    |    Allplan je součástí skupiny Nemetschek Group

https://www.allplan.com/ uses cookies. More information Accept