On-Site Photo

Podklady bez geodetického zaměření.


On-Site Photo je kompletní řešení pro profesionální fotografický průzkum, které úspěšně řeší všechny potřeby při prácí s fotografiemi, obrazy a kresbami. On-Site Photo umožňuje zpracovávat fotografie nebo kresby s korekcí zkreslení, s narovnáním a skutečnou velikostí pro další digitální zpracování.

 

Kalibrace a narovnání fotografií

S nejvyspělejšími algoritmy fotogrammetrie, On-Site Photo upravuje a narovnává fotografie, provede kalibraci perspektivní fotografie. Korekce zkreslení objektivu fotoaparátu a identifikace úběžníků ve fotografii je snadná pomocí průvodce s asistenty, které umožňují pracovat intuitivně a interaktivně. Kalibrace fotografie je možná i pomocí jednoho známého rozměru. On-Site Photo je schopen kalibrovat fotografie s maximální přesností, i když známé rozměry jsou velmi malé, jako v případě oken.

Vizualizace budoucího vzhledu

Specifické nástroje, umožňují simulovat budoucí vzhled fasády, pomocí barev, nátěrů nebo dokonce vkládáním nových dveří a oken. Podpora pracovního prostředí s barvami, texturami a vzory umožňuje získat reálné výsledky.
Skenování dokumentů

On-Site Photo je ideálním nástrojem nejen pro zpracování fotografií, ale i pro konverzi papírových výkresů v digitálním formátu, budete moci importovat obrázky populárních formátů. Mezi podporované formáty patří i PDF. Tímto způsobem si můžete vytvořit i 3D model.Začlenění solárních panelů

On-Site Photo nabízí speciální funkce přímo pro fotovoltaické panely. Tímto způsobem získáte realistické vizualizace budoucí plochy přímo ve fotografii.

Identifikace a výpočet ploch

On-Site Photo je vybaven funkcí pro automatické rozpoznávání povrchů, to je mimořádně užitečný nástroj pro zkoumání stavu pláště budovy před její obnovou.

Získání výkresu

On-Site Photo umožňuje předat dvoudimenzionální geometrii exportem do jiných CAD programů i s obrázkem. Export konečného výsledku může být ortogonální nebo perspektivní pohled. Výsledkem On-Site Photo jsou 2D výkresy fasád, narovnané obrázky a protokoly výměr, přímo ve formátu Microsoft ® Office.


Fotomontáž

On-Site Photo má specifický modul, který spojí několik snímků. Tímto způsobem získáte celkový záběr, to je velmi užitečné například v případě úzkých ulic.
Export dat

Upravené fotografie a grafika vyrobená digitalizací jsou exportovány do většiny CAD formátů. Přímý export do programu Allplan, pomocí 2D nebo 3D formátu XML. Speciální rozhraní umožňuje komunikaci s programem AutoCAD.