Loading...

Velké porovnání verzí Allplan

Všechny funkce v Allplan Architecture jedním pohledem

ALLPLAN klade velký důraz na neustálé zdokonalování svých BIM řešení pro architekty a inženýry tak, aby vyhověl měnícím se požadavkům stavebního odvětví. Jako Allplan uživatel tak máte jistotu, že pracujete se softwarem založeným na moderních technologiích navržených tak, aby splňovaly ty nejvyšší požadavky.

Pokud jste již delší dobu neaktualizovali váš software Allplan, chybí vám velké množství cenných novinek, které by vám mohly usnadnit každodenní práci a umožnily lépe konkurovat v soutěži o lukrativní stavební projekty.

Naše nové interaktivní srovnání verzí vám na pár kliknutí řekne, které zajímavé nové funkce byly přidány do každé verze Allplan a jaké výhody vám nabízejí.

Pokud ještě nejste Allplan uživatelem, ale zajímáte se o nová BIM řešení, zde získáte rychlý přehled o nejdůležitějších funkcích přidaných v minulých letech. Se softwarem Allplan získáte výkonné BIM řešení, které se spolehlivě dále rozvíjí.

Mračno bodů

Efektivní práce s mračnem bodů

Ve spolupráci se Scalypso byl vypracován doplněk pro zpracování mračen bodů v Allplan. Díky konvertoru, který je součástí plug-in modulu, nyní můžete skenovaná data importovat v různých formátech, a to jak z neutrálního formátu ASTM E57, tak z formátů specifických pro výrobce Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble a Zoller+Fröhlich, stejně jako z formátů ASCII. Vybrané 3D body můžete následně přenášet do vašeho projektu Allplan. Pro intenzivnější využití je k dispozici rozšířená verze na míru pro individuální požadavky. Ta umožňuje například automaticky vypočítat horizontální řezy, ze kterých lze vygenerovat půdorysy podlaží nebo modely budov s časovou úsporou.

Výměna dat

Import souřadnic UTM

Geodetické kanceláře, orgány a stavební společnosti stále častěji pracují se souřadnicemi UTM. Díky odlišným měřítkům tyto nejsou kompatibilní s AEC softwarem. Dosud museli projektanti při výměně dat spoléhat na externí poskytovatele služeb. Díky těmto novým funkcím importu v Allplan 2020 nyní můžete provést tuto transformaci sami.

Výměna dat

Další vývoj rozhraní

Rozhraní IFC se neustále dále vyvíjí. Plná podpora těles NURBS během importování zlepšila výměnu geometrií volných tvarů. Kromě toho lze během importu a exportu správně přiřazovat různé atributy. Rozhraní SketchUp nyní podporuje formát 2018, export CPIXML byl aktualizován na verzi 1.7.

Kótování

Vždy správné hodnoty díky asociativnímu kótování

V Allplan 2020 můžete kótování udržovat neustále aktuální. Lineární kótovací čáry zůstávají spojené s objekty. Když provedete změnu, kótování se automaticky samo upraví.

Atributy

Vylepšení při práci s atributy

Aby byla práce atributy pohodlnější a konzistentnějšíí, správa atributů byla obohacena o mnoho rozšíření a zlepšení. Kromě jiného lze nyní atributy exportovat jakoExcel soubory. Navíc byla rozšířena škála objektů, aby bylo možné filtrovat objekty podle atributů. Filtrované objekty lze barevně zvýraznit pro lepší vizuální kontrolu. Samotný model lze zobrazit jako průhledný. Díky tomu lze rychleji identifikovat nesprávně přiřazené atributy.

Renderings

Přesvědčivé prezentace projektu s pomocí panoramatického renderingu

Použijte novou funkci Panorama Rendering pro vytvoření sférického obrazu ze stanovené pozice kamery. To vám umožní například vytvářet virtuální prohlídku projektu ve formě videa pro zákazníka, které lze přehrát na mnoha koncových zařízeních bez dalších investic.

Renderings

Vykreslování atmosféry

S pomocí Real Time Renderer v Allplan 2020 nyní můžete definovat různé teploty světla. K dosažení teplejšího, neutrálního nebo chladnějšího vzhledu můžete použít mapování odstínů. Vyvážením bílé upravíte teplotu barvy zdrojů přirozeného světla, jako je nebe a slunce. A díky dvoubodové perspektivě lze během chvilky odstranit zkreslení.

Vizuální skriptování

Vizuální skriptování – alternativa programování

Vizuální skriptování je ideální pro modelování komplexních tvarů, vytváření často používaných vlastních objektů a automatizaci pracovních postupů. Místo učení se programovacího jazyka jednoduše vizuálně uspořádáte uzly a vzájemně je provážete. V porovnání s Technical Preview u Allplan 2020 došlo ke zlepšení uživatelského rozhraní, zavedení dalších uzlů a doplnění dalších upravených příkladů.

Kopírovat podél libovolné křivky

Novinka: Kopírovat podél libovolné křivky

S pomocí funkce „Kopírovat podél křivky“ můžete rychle a jednoduše kopírovat a umisťovat objekty na jakékoliv křivce. K dispozici je několik možností pro definování vzdálenosti nebo počtu objektů a ovládání otáčení jednotlivých prvků.

Rastr

Více flexibility při označování/popisování os

V Allplan 2020 nyní můžete osy rastru označovat přesně dle vašich potřeb. Označování se provádí pomocí palety nebo přímo v modelu.

Offset roviny

Skvělá úspora času díky offset rovinám

Offset rovina je vázána na jinou rovinu. V případě změny referenční roviny se offset rovina automaticky upraví společně se všemi prvky, které jsou na ni vázány. To funguje i pro několik podlaží současně.

Sloupy

Optimalizované vytváření sloupů

S pomocí optimalizovaného nástroje sloupů nyní můžete vytvářet zaoblení a zkosení bez potřeby předchozího definování průřezu. Zjednodušila se i následná modifikace sloupů.

Ocelová konstrukce

Nový modelář pro ocelové konstrukce

Pro modelování jednoduchých ocelových konstrukcí bez spojení (LOD 300) již nepotřebujete samostatné řešení. Podpěry a nosníky lze vytvářet a upravovat s pomocí moderního uživatelského rozhraní na základě palety vlastností a úchopek.

Modelář střech

Rychlé a jednoduché modelování střech

S pomocí nového Modeláře střech můžete vytvářet povrchy střech podle obrysů s pomocí moderního uživatelského rozhraní na základě palety vlastností. Provádění následných změn je jednoduché. Provázáním modelu střechy se správcem rovin a úrovní se zlepšila interakce mezi střechou a dalšími částmi modelu budovy. Nyní jsou podporovány i střechy s negativními sklony.

Modelář schodiště

Produktivnější práce s modelářem schodišť

Do modeláře schodišť zavedeného v rámci verze Allplan 2019 byly doplněny nové funkce pro další zjednodušení operacíe a zvýšení produktivity. K dispozici je například nová sada průchozích profilů, díky kterým lze vizuálně kontrolovat průchozí výšky a šířky. To je mimořádně přínosné, pokud pracujete s komplexními geometriemi. Operace se provádí pomocí moderního uživatelského rozhraní na základě palety vlastností a úchopek.

 

Internacionalizace

Mezinárodní projektová práce

Pro další podporu práce na mezinárodních projektech můžete nyní instalovat četná nastavení pro danou zemi buď v okamžiku, kdy provádíte instalaci, nebo je přidat později. Kromě toho lze nastavení pro danou zemi vybírat pro každý projekt zvlášť.

 

PythonParts

Různá rozšíření pro PythonParts

Byly optimalizovány PythonParts pro nosníky, sloupy a schody. Například schodiště tak mají více možností přes úchopky. Kromě toho můžete rozpoznat, zda byly dodrženy mezní hodnoty pro délku stupňů a aspekty týkající se komfortu a bezpečnosti.

 

Knihovna ocelových profilů

Velký výběr ocelových profilů

Pro zjednodušení pracovních postupů při manipulaci s ocelovými nosníky máte na několik kliknutí přístup do mezinárodně platných Nemetschek katalogů pro ocelové profily v Allplan Bimplus. Ocelové profily jsou v Allplanu k dispozici včetně geometrie a atributů. Protože se tyto katalogy používají i v jiných softwarových řešeních firmy Nemetschek, jako je Frilo Statik nebo Scia Engineer, je díky tomu možná bezproblémová výměna dat mezi těmito produkty.

 

Rastr

Nový rastr

Nová verze přináší nový rastr s dalšími funkcemi. Uživatelské rozhraní je založeno na paletách, takže všechny vlastnosti můžete definovat a přizpůsobovat intuitivně. Změny jsou v modelu ihned viditelné.

 

Actionbar

Rozšíření Actionbaru

Nyní si můžete individuálně přizpůsobit standardní nastavení Actionbaru, můžete přidávat, odstraňovat nebo přeskupovat funkce. Nová verze podporuje více rolí definovaných uživatelem a konfigurace je podstatně flexibilnější. Role je možné importovat a exportovat jak jednotlivě, tak i hromadně, a to jak na jednom a tom samém počítači, tak i na další zařízení. Funkce z Allplan Plug-ins se nyní zobrazují v Actionbaru a jejich umístění je libovolné.

 

IFC4

Novinky v rozhraní IFC4

IFC je standardním rozhraním pro openBIM projekty. Nejnovější verze IFC4 představuje další vylepšení, umožňující u BIM projektů např. export základních geometrických informací (BaseQuantities). Kromě toho bylo zjednodušeno uživatelské rozhraní a byly integrovány nové možnosti, mimo jiné pro rozdělení vícevrstvých stěn a střech do samostatných elementů.

 

Paleta objekt

Paleta objekt navigátor pro větší přehled

Paleta Objekt navigátor nyní dovoluje efektivně kontrolovat velký počet objektů. Můžete tak třídit objekty na základě jejich vlastností. Objekty, jejichž vlastnosti chybí, jsou zastaralé nebo nesprávně přiřazené, lze snadněji identifikovat a opravit, což přispívá k vyšší kvalitě modelu stavebního objektu. Kromě toho lze nyní objekty přesouvat z jednoho podlaží na jiné pomocí funkce drag&drop.

 

Palety vlastností

Optimální správa atributů

Pomocí palety vlastností se spravují nastavení jako formát, textura a atributy stavebních dílů jako jsou stěny, desky, základy, střechy a místnosti. Další nastavení lze provést pomocí detailních dialogů vlastností objektů, které jsou přístupné přímo z palety. Jediným kliknutím tak získáte lepší přehled. Nastavení lze provádět rychleji, protože již není nutné procházet kontextovou nabídkou. Navíc můžete nyní modifikovat několik objektů najednou.

 

Modelování schodů

Modelování schodů, které šetří váš čas

Díky novému modulu schody jde modelování schodů velmi rychle od ruky. Pomoci vlastní palety lze snadno definovat schodišťové prvky, jako jsou stupnice, spodní konstrukce nebo boční stěny, stejně jako vlastnosti. Napojení, např. na strop patra, vytvoříte stejným způsobem. Můžete také jednoduše upravovat osy, řezy, kroky nebo vzdálenosti pomocí úchopek. Tím se umožní časově úsporné a zároveň přesné vytváření i úpravy schodů.

 

Řezy a pohledy

Vylepšená týmová spolupráce

Nová verze vám poprvé nabízí nové pohledy a řezy pro navrhování výztuže. Z toho pro Vás vyplývá mnoho výhod: Už není potřebné mít během navrhování výztuže přístup k celému modelu budovy. Umožňuje to přidělení různých přístupových práv podle rolí a usnadňuje se tím spolupráce architektů a inženýrů na stejném projektu. To výrazně zvyšuje výkon zejména s velkým množstvím dat.

 

Manažer podlaží a rovin

Intuitivní manažer podlaží a rovin

Manažer podlaží a rovin byl kompletně přepracován a rozšířen o paletu rovin. Tato paleta usnadňuje založení a modifikaci podlaží a rovin, funkce náhledu umožňuje přímou vizuální zpětnou vazbu o plánovaných změnách. Stavební prvky jako stěny, stropy nebo sloupy můžete vztáhnout k libovolné polygonální ploše nebo ploše volného tvaru. Četné možnosti přímé modifikace umožňují mimo jiné efektivní pracovní postupy podobně jako v reálných podmínkách.

 

Actionbar

Vhodné nástroje vždy po ruce

S novou funkcí Actionbar najdete okamžitě přesně ty nástroje, které potřebujete pro vaši příslušnou úlohu. Lišta nabídky je totiž rozdělena podle různých rolí (architektura, vyztužování, ...) a úkolů, takže máte k dispozici různé funkční skupiny jako např. modelování, výztuž nebo tvorbu plánů. Jako v dobře setříděné přihrádce na nářadí najdete i zde v jednotlivé skupině všechny vhodné funkce Allplanu a můžete rovnou začít.

 

Adaptace obrazovky

Správné zobrazení pro každou obrazovku

Ať už pracujete s jakýmkoliv koncovým zařízením a formátem monitoru, Allplan Architecture 2018 automaticky přizpůsobí svou uživatelskou plochu velikosti a rozlišení obrazovky. Automatické odstupňování vám zajistí více flexibility při volbě vašeho pracovního zařízení a zároveň se postará o stálé pohodlné ovládání programu.

 

IFC4 / výměna dat

Rozšířený export BIM dat s IFC4

Pomocí Allplan Architecture 2018 můžete předat vašim projekčním partnerům plnohodnotně a bez ztrát všechny druhy BIM modelů včetně geometrií volných tvarů. Tím se výrazně zvýší kvalita a preciznost vašeho BIM modelu. Použití IFC4 vede mimo jiné k lepší kontrole BIM projektu a usnadňuje rozhodovací procesy u všech, kteří se podílejí na stavbě.

 

Allplan Share

Zjednodušená spolupráce díky Allplan Share

Pomocí doplňku Allplan Share a softwaru Allplan Architecture 2018 profitujete z přímé spolupráce s projekčními partnery po celém světě na stejných datech softwaru Allplan. Allplan Share je založen na BIM platformě Allplan Bimplus a nabízí vám další funkce jako Model Viewer, Task Board nebo kontrolu revizí. S Allplan Share snižujete vaši administrativní zátěž a ušetříte tak další náklady na opatření a údržbu lokálního serveru.

 

Allplan Bimplus

Efektivní správa informací s platformou Allplan Bimplus

Kombinací Allplan Architecture 2018 a BIM platformy Allplan Bimplus budete mít jistější přehled o výměně tisíce informací v BIM projektech. Díky Allplan Bimplus můžete informace, jako jsou atributy, centrálně definovat a následně využít v různých systémech a disciplínách v rámci celého životního cyklu budovy. To vám přináší flexibilitu v zacházení s informacemi a zlepšuje výměnu dat přes soubory IFC a Allplan Bimplus.

 

Řezy a pohledy

Vylepšení v oblasti řezů a pohledů

Nová funkce popisování v Allplan Architecture 2018 se stará o průběžné a korektní popsání řezů a pohledů v krátkém čase. Protože jsou popisy spojené s informacemi v BIM modelu, jsou provedené změny automaticky aktualizovány ve všech řezech a pohledech spojených s modelem.

 

3D modelování

Vylepšení v oblasti řezů a pohledů

Velké množství optimalizací v oblasti 3D modelování v Allplan Architecture 2018 vám umožňuje převedení vašich vizí bez kompromisů, velmi jednoduše, flexibilně a s nejvyšší přesností. K novinkám patří několikanásobná modifikace vlastností formátů pro volně tvarovaná 3D tělesa, nástroj k modelování skořepin, B-spline křivky k jednoduchému a flexibilnímu vytvoření zakřivených tvarů.

 

CineRender

Ještě realističtější vizualizace

Různá vylepšení v oblasti vizualizace zvyšují efektivitu práce a kvalitu vizualizací. Integrovaný CineRender od společnosti MAXON nyní umožňuje použití i fyzikálních metod renderingu k docílení ještě realističtějších výsledků. Také kvalita zobrazení v animačním okně byla podstatně zvýšena.

 

Task Board

Allplan nastavuje nové standardy v oblasti spolupráce

Přidělení úloh a jejich sledování je výzvou u BIM projektů. K tomu byla do Allplanu přidána funkce Task Board. Task Board je přímo připojen na otevřenou BIM platformu Allplan Bimplus. Pomocí bim+ můžete sloučit, sledovat, analyzovat a sdílet data modelu z Allplanu a dalších řešení OpenBIM. Projekční chyby jsou rozpoznány vizuální kontrolou nebo manažerem kolizí v Allplan Bimplus a ke každému problému je přidělen zpracovatel. Změněný model se pak znovu nahraje do Allplan Bimplus. Tak mohou mezioborové tým komunikovat v reálném čase. Propojení úloh s objekty zjednodušuje výměnu informací a urychluje schvalovací proces.

 

Workgroup Online

Rychlejší přenos dat s Workgroup Online

Funkce Workgroup Online Allplan Workgroup manažeru umožňuje práci na modelu v programu Allplan přesahující danou pracovní lokalitu. Při tom se veškerá projektová data Allplanu vyměňují přes internet. Aby se zkrátila doba přenosu větších množství dat, byla nyní zavedena nová komprimační metoda pomocí, které se sníží objem dat a tím i přenosový čas průměrně o 75 procent. V jednotlivých případech dokonce až o 90 procent. Na Vašich projektech tak můžete pracovat online výrazně rychleji.

 

Výměna dat

Vylepšená výměna dat geometrií volných tvarů

Pro hladkou výměnu dat s projekčními partnery poskytuje Allplan velké množství rozhraní, která jsou průběžně rozšiřována a aktualizována. U verze 2017 byl kladen důraz na výměnu 3D objemových a plošných dat (NURBS) důležitých pro BIM projekty. Teď si můžete vyměňovat také geometrii volných tvarů bez polygonizace ve formátech AutoCAD DWG/DXF, MicroStation DGN (Import) a Rhino. K tomu je možný jen export BIM modelů ve formátu IFC4. Tato vylepšení podporují souhru s dalšími softwarovými produkty a zlepšují kvalitu dat při výměně informací.

 

Modelovací jádro Parasolid®

Maximální komfort při modelování a vytváření plánů

Díky integraci modelovacího jádra Parasolid® od společnosti Siemens PLM teď máte k dispozici celou řadu nových možností. Tak jsou 3D snadno a přesně modifikovatelná bez předchozí polygonizace. Můžete upravovat libovolné body, rovné nebo zakřivené hrany a plochy 3D prvků. Kromě toho byl optimalizován uživatelský komfort a pracovní postupy při 3D modelování na různých místech. 3D tělesa vycházející z modelovacího jádra Parasolid lze nyní konvertovat na uživatelsky komfortní stavební díly volného tvaru (architektonické těleso). Tyto uživatelsky komfortní stavební díly lze flexibilně a jednoduše měnit obvyklými modifikacemi, jako jsou Booleovské operace nebo modifikace bodů. Také zobrazení pro půdorys lze jednoduše definovat a upravit.

 

Funkce filtru pro fólie

Zjednodušená práce s modelem budovy

Díky nové funkci filtru pro fólie manipulace s modelem budov ještě snažší. Můžete aktivovat kompletní 3D model v animačním okně a v zobrazení půdorysu skrýt nepotřebné fólie. V půdorysu se zobrazí jen ta patra, která chcete vidět. Tak získáte v animačním pohledu přehled o celé budově, aniž by se v půdorysu řada fólií překrývala či ztrácela přehlednost.

 

Pohledy a řezy

Komfortní zhotovení plánu pomocí přepracovaných palet funkcí

S přepracovanými funkcemi pro vytvoření pohledů a řezů je zhotovení plánů tak komfortní a rychlé jako nikdy před tím. Palety funkcí umožňují přímou a intuitivní kontrolu zobrazovacích parametrů. Poprovedení změn v modelu budovy se odvozené plány automaticky aktualizují. Ručně připojené prvky, jako jsou kótovací čáry nebo texty, zůstávají zachované. Tak zajistíte, že vaše plány se budou vždy shodovat s modelem budovy. Kromě toho je výpočet řezů až o 50 procent rychlejší.

 

SmartParts

Rozšířená knihovna SmartPart

Stávající knihovna SmartPart s parametrickými objekty byla rozšířena o předem definované okenní kování. Kromě toho došlo k úpravám a zlepšením dle přání zákazníků u stávajících objektů: Objekt okenní parapet lze nyní modifikovat pružněji pomocí úchopek. Kromě toho byla podstatně rozšířena rozmanitost výřezů pro dveře a také možnosti instalace rolet.

 

PythonParts

Vytvoření parametrický objektů podle individuálních potřeb

Parametrické objekty lze vytvářet prostřednictvím integrovaného programovatelného rozhraní Allplan Python API. Vytvořte Python skripty, s nimiž můžete do Allplanu přidávat nové funkce a objekty. Takto vytvořené PythonParts jsou vybaveny uživatelským rozhraním s paletami vlastností, úchopkami a individuálními pracovními postupy. Lze je dodatečně změnit několika kliknutími. Kromě vytvoření parametrických objektů a variant lze přes rozhraní také automatizovat opakující se pracovní postupy.

Knihovna ocelových profilů

 

Knihovna ocelových profilů

Vylepšená knihovna ocelových profilů urychluje pracovní postupy

Abychom vám ulehčili orientaci při práci s ocelovými profily a urychlili Vaše pracovní postupy , byla nově strukturována knihovna ocelových profilů, aktualizována a doplněna o chybějící profily.

 

BIM navigátor

BIM navigátor pro strukturovaná data modelu

BIM navigátor v paletě „Objekty“ nabízí kompaktní, přehledné zobrazení všech částí virtuálního modelu budovy. Cíleně si tak řídíte viditelnosti prvků či skupin prvků a pohodlně si modifikujete vybrané informace o jednotlivých prvcích. Díky funkci Zoom si prvky nebo skupiny prvků rychle přiblížíte nebo oddálíte ze zorného pole. Podle zadaného úkolu resp. způsobu pohledu na model si můžete jednotlivé prvky v BIM navigátoru přetřídit v nejkratším čase. Ukládání stěn do nesprávných hladin nebo časově náročné vyhledávání hladin jsou s BIM navigátorem již minulostí. Kromě toho se struktura nosné konstrukce rychle zobrazí pomocí BIM navigátoru. Výsledkem je výrazně vyšší kvalita projektování a modelování.

 

Ambient Occlusion

Realistické vizualizace s Ambient Occlusion

Abyste byli úspěšní při soutěžích a prezentacích u investorů, musíte jako architekt vyhovět neustále rostoucím nároky na 3D zobrazení. Allplan Architecture 2016 se svými výkonnými možnostmi vizualizce vás podporuje při vytváření téměř fotograficky realistického architektonického pojednání. Integrovaný CineRender od firmy Maxon byl v programu Allplan rozšířen o funkci Ambient Occlusion. Tato funkce velice realisticky zobrazuje světelné poměry a stíny – například v rozích místností při vizualizaci vnitřních prostor budovy.

 

Režim Sketch

Vizualizace – perfektní do detailu

K lepší vizualizaci slouží také optimalizace režimů Sketch. Nerovné plochy nejsou od nynějška zobrazovány již jako triangulované – tedy jako uspořádání navzájem se překrývajících trojúhelníků – ale „zaoblené“.

 

White-model

Více flexibility s funkcí White-model

Pro vytvoření bílých architektonických modelů nabízí Allplan Architecture 2016 funkci White-model. Pomocí této funkce jedním kliknutím deaktivujete veškeré materiály a textury v procesu renderingu a tím vytvoříte bílý architektonický model. Bílý model usnadňuje zaostření na podstatné důležité aspekty návrhu budovy a slouží k získání kreativity pro další proces projektování.

 

Multi-Display Support

Více pracovní plochy díky funkci Multi-Display-Support

Nová funkce Multi-Display-Support v Allplan Architecture 2016 vám umožní uspořádat konstrukční okna na několika monitorech. Na hlavním monitoru tak může být zobrazován zpracovávaný model, zatímco konstrukční okna, jako řezy, pohledy a animace mohou být umístěné na dalších monitorech. Tímto způsobem může Multi-Display-Support velmi rozšířit vaši pracovní plochu. Stanete se svobodnějším ve Vašem projektování a program Allplan Architecture 2016 si můžete lépe přizpůsobit Vašemu individuálnímu pracovnímu postupu.