Loading...

Velké porovnání verzí Allplan

Všechny funkce v Allplan Engineering jedním pohledem

ALLPLAN klade velký důraz na to neustále přizpůsobovat svoje BIM řešení pro architekty/inženýry rostoucím požadavkům stavebního odvětví. Jako uživatel Allplan tak máte jistotu, že stále pracujete se softwarem na bázi moderních technologií, který vyhovuje nejvyšším nárokům.

Pokud jste váš software Allplan neaktualizovali již delší dobu, chybí vám velké množství cenných novinek, které vám podstatně ulehčí běžný pracovní den a podpoří vás, abyste byli úspěšní v soutěži o lukrativní stavební projekty.

O našem novém interaktivním porovnání verzí se dozvíte méně kliknutími, co přibylo za napínavé nové funkce u každé verze Allplan a jaký prospěch to přináší.

Jste uživatelem Allplan, ale zajímáte se o nová BIM řešení? Zde získáte rychlý přehled o nejdůležitějších funkcích uplynulého roku. Se softwarem Allplan získáte výkonné BIM řešení, které se spolehlivě dále rozvíjí.

Mračno bodů

Efektivní práce s mračnem bodů

Ve spolupráci se Scalypso byl vypracován doplněk pro zpracování mračen bodů v Allplan. Díky konvertoru, který je součástí plug-in modulu, nyní můžete skenovaná data importovat v různých formátech, a to jak z neutrálního formátu ASTM E57, tak z formátů specifických pro výrobce Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble a Zoller+Fröhlich, stejně jako z formátů ASCII. Vybrané 3D body můžete následně přenášet do vašeho projektu Allplan. Pro intenzivnější využití je k dispozici rozšířená verze na míru pro individuální požadavky. Ta umožňuje například automaticky vypočítat horizontální řezy, ze kterých lze vygenerovat půdorysy podlaží nebo modely budov s časovou úsporou.

Výměna dat

Import souřadnic UTM

Geodetické kanceláře, orgány a stavební společnosti stále častěji pracují se souřadnicemi UTM. Díky odlišným měřítkům tyto nejsou kompatibilní s AEC softwarem. Dosud museli projektanti při výměně dat spoléhat na externí poskytovatele služeb. Díky těmto novým funkcím importu v Allplan 2020 nyní můžete provést tuto transformaci sami.

Výměna dat

Další vývoj rozhraní

Rozhraní IFC se neustále dále vyvíjí. Plná podpora těles NURBS během importování zlepšila výměnu geometrií volných tvarů. Kromě toho lze během importu a exportu správně přiřazovat různé atributy. Rozhraní SketchUp nyní podporuje formát 2018, export CPIXML byl aktualizován na verzi 1.7.

Internacionalizace

Úpravy pro konkrétní země

Pro lepší podporu amerických standardů byly vytvořeny četné doplňky Allplan 2020 konkrétně v oblasti vyztužování: K dispozici jsou nyní standardizované a uživatelem definované tvary výztuží, byly upraveny legendyvýztuže a vytvořena rozhraní pro výrobce výztuží aSa a Soulé. Kromě toho jsou podporovány spojky výztuže od výrobce HRC.

Kótování

Vždy správné hodnoty díky asociativnímu kótování

V Allplan 2020 můžete kótování udržovat neustále aktuální. Lineární kótovací čáry zůstávají spojené s objekty. Když provedete změnu, kótování se automaticky samo upraví.

Atributy

Vylepšení při práci s atributy

Aby byla práce atributy pohodlnější a konzistentnějšíí, správa atributů byla obohacena o mnoho rozšíření a zlepšení. Kromě jiného lze nyní atributy exportovat jakoExcel soubory. Navíc byla rozšířena škála objektů, aby bylo možné filtrovat objekty podle atributů. Filtrované objekty lze barevně zvýraznit pro lepší vizuální kontrolu. Samotný model lze zobrazit jako průhledný. Díky tomu lze rychleji identifikovat nesprávně přiřazené atributy.

Renderings

Vykreslování atmosféry

S pomocí Real Time Renderer v Allplan 2020 nyní můžete definovat různé teploty světla. K dosažení teplejšího, neutrálního nebo chladnějšího vzhledu můžete použít mapování odstínů. Vyvážením bílé upravíte teplotu barvy zdrojů přirozeného světla, jako je nebe a slunce. A díky dvoubodové perspektivě lze během chvilky odstranit zkreslení.

Vizuální skriptování

Vizuální skriptování – alternativa programování

Vizuální skriptování je ideální pro modelování komplexních tvarů, vytváření často používaných vlastních objektů a automatizaci pracovních postupů. Místo učení se programovacího jazyka jednoduše vizuálně uspořádáte uzly a vzájemně je provážete. V porovnání s Technical Preview u Allplan 2020 došlo ke zlepšení uživatelského rozhraní, zavedení dalších uzlů a doplnění dalších upravených příkladů.

Rastr

Více flexibility při označování/popisování os

V Allplan 2020 nyní můžete osy rastru označovat přesně dle vašich potřeb. Označování se provádí pomocí palety nebo přímo v modelu.

Offset roviny

Skvělá úspora času díky offset rovinám

Offset rovina je vázána na jinou rovinu. V případě změny referenční roviny se offset rovina automaticky upraví společně se všemi prvky, které jsou na ni vázány. To funguje i pro několik podlaží současně.

Sloupy

Optimalizované vytváření sloupů

S pomocí optimalizovaného nástroje sloupů nyní můžete vytvářet zaoblení a zkosení bez potřeby předchozího definování průřezu. Zjednodušila se i následná modifikace sloupů.

Ocelová konstrukce

Nový modelář pro ocelové konstrukce

Pro modelování jednoduchých ocelových konstrukcí bez spojení (LOD 300) již nepotřebujete samostatné řešení. Podpěry a nosníky lze vytvářet a upravovat s pomocí moderního uživatelského rozhraní na základě palety vlastností a úchopek.

 

Internacionalizace

Mezinárodní projektová práce

Nyní můžete instalovat mnoho lokálních nastavení buď při instalaci nebo je přidat později. Kromě toho lze nastavení pro danou zemi vybírat pro každý projekt zvlášť. Kromě toho byly zavedeny národní standardy pro navrhování výztuží pro Alžír (DRT-BC2.41-CBA93) a Jižní Afriku (SANS 282).

 

PythonParts

Různá rozšíření pro PythonParts

Byly optimalizovány PythonParts pro nosníky, sloupy a schody. Například schodiště tak mají více možností přes úchopky . Kromě toho poznáte, zda jsou dodrženy mezní hodnoty pro délku stupňů a aspekty týkající se komfortu a bezpečnosti. Výztuž byla dále vylepšena, přidány byly nové PythonParts také i pro efektivní vyztužení dveřních, okenních a stropních otvorů.

 

Spojky

Dodatečné výztužné spojky

Aby byly při projektování výztuží zajištěny přesné rozměry, musí být u spojek výztuží zohledněny zvláštnosti, které jsou specifické pro každého výrobce. Do nové verze byly proto nově zahrnuty tyčové spojky Fortec a šroubové spojky HALFEN HBS-05. Pro případ, že ještě není určeno, jaký systém spojek se má použít, byly do programu integrovány i značkově neutrální spojky.

 

Knihovna ocelových profilů

Velký výběr ocelových profilů

Pro zjednodušení pracovních postupů při manipulaci s ocelovými nosníky máte na několik kliknutí přístup do mezinárodně platných Nemetschek katalogů pro ocelové profily v Allplan Bimplus. Ocelové profily jsou k dispozici včetně geometrie a atributů. Protože se tyto katalogy používají i v jiných softwarových řešeních firmy Nemetschek, jako je Frilo Statik nebo Scia Engineer, je díky tomu možná bezproblémová výměna dat mezi těmito produkty.

 

Rastr

Nový rastr

Nová verze přináší nový rastr s funkcemi. Uživatelské rozhraní je založeno na paletách, takže všechny vlastnosti můžete definovat a přizpůsobovat intuitivně. Změny jsou v modelu ihned viditelné.

 

Actionbar

Rozšíření Actionbaru

Nyní si můžete individuálně přizpůsobit standardní nastavení Actionbaru, můžete přidávat, odstraňovat nebo přeskupovat funkce. Nová verze podporuje více rolí definovaných uživatelem. Konfigurace je mnohem flexibilnější. Role je možné importovat a exportovat jak jednotlivě, tak i hromadně, a to jak na jednom a tom samém počítači, tak i na další zařízení. Funkce z Allplan Plug-ins se nyní zobrazují v Actionbaru a jejich umístění je libovolné.

 

IFC4

Novinky v rozhraní IFC4

IFC je standardním rozhraním pro openBIM projekty. Nejnovější verze IFC4 představuje další vylepšení, umožňující u BIM projektů např. export základních geometrických informací (BaseQuantities). K tomu můžete použít také import modelů včetně prutové výztuže a sítí. Kromě toho bylo zjednodušeno uživatelské rozhraní a byly integrovány nové možnosti, mimo jiné pro rozdělení vícevrstvých stěn a střech do samostatných elelementů.

 

IFC4

Novinky v rozhraní IFC4

IFC je standardním rozhraním pro openBIM projekty. Nejnovější verze IFC4 představuje další vylepšení, umožňující u BIM projektů např. export základních geometrických informací (BaseQuantities). K tomu můžete použít také import modelů včetně prutové výztuže a sítí. Kromě toho bylo zjednodušeno uživatelské rozhraní a byly integrovány nové možnosti, mimo jiné pro rozdělení vícevrstvých stěn a střech do samostatných elelementů.

 

Paleta objekt

Paleta objekt navigátor pro větší přehled

Paleta Objekt navigátor nyní dovoluje efektivně kontrolovat velký počet objektů. Můžete tak třídit objekty na základě jejich vlastností Objekty, jejichž vlastnosti chybí, jsou zastaralé nebo nesprávně přiřazené, lze snadněji identifikovat a opravit, což přispívá k vyšší kvalitě modelu stavebního objektu. Kromě toho lze nyní objekty přesouvat z jednoho podlaží na jiné pomocí funkce drag&drop.

 

Palety vlastností

Optimální správa atributů

Pomocí palety vlastností se spravují nastavení jako formát, textura a atributy stavebních dílů jako jsou stěny, desky, základy, střechy a místnosti. Další nastavení lze provést pomocí detailních dialogů vlastností objektů, které jsou přístupné přímo z palety. Jediným kliknutím tak získáte lepší přehled. Nastavení lze provádět rychleji, protože již není nutné procházet kontextovou nabídkou. Navíc můžete nyní modifikovat několik objektů najednou.

 

Řezy a pohledy

Vylepšená týmová spolupráce

Nová verze vám poprvé nabízí nové pohledy a řezy pro navrhování výztuže. Z toho pro Vás vyplývá mnoho výhod: Už není potřebné mít během navrhování výztuže přístup k celému modelu budovy. Umožňuje to přidělení různých přístupových práv podle rolí a usnadňuje se tím spolupráce architektů a inženýrů na stejném projektu. Díky novým pohledům a řezům lze nyní kopírovat již jednou vytvořenou výztuž včetně řezů a popisů a použít ji i v jiných částech stavby. K tomu se zlepšuje výkon zejména s velkým množstvím dat.

 

Manažer podlaží a rovin

Intuitivní manažer podlaží a rovin

Manažer podlaží a rovin byl kompletně přepracován a rozšířen o paletu rovin. Paleta usnadňuje založení a modifikaci podlaží a rovin. Funkce náhledu umožňuje přímou vizuální zpětnou vazbu. Stavební prvky jako stěny, stropy nebo sloupy můžete vztáhnout k libovolné polygonální ploše nebo ploše volného tvaru. Četné možnosti přímé modifikace umožňují mimo jiné efektivní pracovní postupy podobně jako v reálných podmínkách.

 

PythonParts

Opakující se úlohy jsou rychle hotové

V softwaru Allplan Engineering 2018 velmi snadno vytvoříte vlastní parametrické objekty PythonParts. Kombinujte jednoduše základní prvky z předdefinovaných stavebních dílů a spojíte je vizuálně a zcela individuálně podle vašich momentálních požadavků. V předdefinovaných prvcích najdete sloupy, nosníky, průvlaky, vazníky, základy a schody.

 

3D vyztužení

Pohodlné vyztužení komplexních nosných systémů ve 3D

Díky softwaru Allplan Engineering 2018 můžete během krátké doby pohodlně a v souladu s BIM procesem vytvořit v podobě 3D modelu také vyztužení dvojitě zakřivených nosných systémů s pozměnitelným příčným řezem, např. u konstrukcí mostů. Výztuž je definována v různých příčných řezech a přechody mezi příčnými řezy jsou popsány různými cestami. Je možné přidat různá pravidla, jako např., jak mají být výztuže vedeny. Na základě těchto informací vygeneruje software automaticky model výztuže.

 

3D modelování

3D modelování bez kompromisů

Velké množství optimalizací v rámci 3D modelování vám umožňuje převedení vašich vizí bez kompromisů, jednoduše, flexibilně a s nejvyšší přesností. K novinkám patří několikanásobná úprava vlastností formátů pro volně tvarovaná 3D tělesa, nástroj k modelování skořepin a křivky „B-spline“ umožňující jednoduchou a flexibilní tvorbu zakřivených tvarů.

 

Výkresy tvarů

Intuitivní workflow u výkresů tvarů

Asociativní pohledy umožňují na každém vhodném místě – ať na modelu, určitém řezu nebo pohledu – provést změny tvaru. Veškeré propojené plány a modely budou okamžitě aktualizovány bez toho, aby byly přitom soubory zablokovány pro ostatní uživatele. To zvyšuje produktivitu tvorby výkresů tvaru díky zjednodušené práci a konzistentním podkladům.

 

Allplan Bimplus

Efektivní správa informací s platformou Allplan Bimplus

Kombinací Allplan Engineering 2018 a BIM platformy Allplan Bimplus budete mít jistější přehled o výměně tisíce informací v BIM projektech. Díky nástroji Allplan Bimplus můžete informace definovat centrálně a následně využít v různých systémech a disciplínách v rámci celého životního cyklu stavby. To vám přináší flexibilitu v zacházení s informacemi a zlepšuje výměnu dat.

 

Allplan Share

Zjednodušená spolupráce přes Allplan Share

S Allplan Share a Allplan Engineering 2018 profitujete z přímé spolupráce s projekčními partnery na stejných Allplan datech. Allplan Share je založen na BIM platformě Allplan Bimplus a nabízí další funkce jako Model Viewer, Task Board nebo kontrolu revizí. S Allplan Share snížíte vaše administrativní náklady a ušetříte náklady na pořízení a údržbu lokálního serveru.

 

Výměna dat se Scia

Výměna dat s programem Scia Engineer na jedno kliknutí

S verzí Allplan Engineering 2018 je transfer dat se statickým softwarem SCIA Engineer vyřešen v jednom kroku stisknutím tlačítka. Tím odpadá export a import modelů nosných konstrukcí. Přímé propojení na software SCIA Engineer usnadňuje výrazně souhru mezi konstrukcí a statikou a ulehčuje tím spolupráci v kanceláři inženýrů.

 

IFC4 / výměna dat

Rozšířený export BIM dat s IFC4

Pomocí Allplan Engineering 2018 můžete předat vašim projekčním partnerům plnohodnotně a bez ztrát všechny druhy dat BIM modelů včetně geometrií volných tvarů a výztuží. Tím se výrazně zvýší kvalita a preciznost vašeho BIM modelu. Použití IFC4 vede mimo jiné k lepší kontrole BIM projektu a usnadňuje rozhodovací procesy u všech, kteří se podílejí na stavbě.

 

Adaptace obrazovky

Správné zobrazení pro každou obrazovku

Ať už pracujete s jakýmkoliv koncovým zařízením a formátem monitoru, Allplan Engineering 2018 automaticky přizpůsobí svou uživatelskéou plochu velikosti a rozlišení obrazovky. Automatické odstupňování neustále zajišťuje pohodlné ovládání softwaru.

 

Actionbar

Vhodné nástroje vždy po ruce

S novou funkcí Actionbar najdete okamžitě přesně ty nástroje, které potřebujete pro vaši příslušnou úlohu. Lišta nabídky je totiž rozdělena podle různých rolí (architektura, vyztužování, ...) a úkolů, takže máte k dispozici různé funkční skupiny jako např. modelování, výztuž nebo tvorbu plánů. Jako v dobře setříděné přihrádce na nářadí najdete i zde v jednotlivé skupině všechny vhodné funkce Allplanu a můžete rovnou začít.

 

Knihovna ocelových profilů

Vylepšená knihovna ocelových profilů urychluje pracovní postupy

Abychom vám ulehčili orientaci při práci s ocelovými profily a urychlili Vaše pracovní postupy, byla nově strukturována knihovna ocelových profilů, aktualizována a doplněna o chybějící profily. Kromě toho byly přidány další atributy a vytvořena jednotná nastavení barev, ploch stylů, linií a vrstev. 2D a 3D profily teď najdete na jednom místě.

 

Internacionalizace

Různé novinky pro práci na mezinárodních projektech

Pro práci na mezinárodních projektech máte k dispozici následující doplňky: Pro Francii byly integrovány nové normy „Norme Française“ (NF EN). Pro projekty v Brazílii lze v zobrazení ohýbané výztuže nyní označit průměry a délky oblouku. Kromě toho mohou být ukazatele v souladu s DIN EN ISO 3766 zobrazeny také čárkovanou čarou. V neposlední řadě jsou nyní trvale k dispozici jednotky stopy a palce.

 

Funkce filtru pro fólie

Zjednodušená práce s modelem budov

S novou funkcí filtru pro fólie je manipulace s modelem budov ještě jednodušší. Můžete aktivovat kompletní 3D model v animačním okně a v půdorysu skrýt nepotřebné fólie. Tak získáte v animačním okně přehled o celé stavbě, aniž by se řada stavebních prvků při zpracování překrývala a ztrácela přehlednost.

 

Uložení výztuže podél trasy

Rychlé a snadné uložení jednotlivých stavebních prvků

Abyste mohli snadno a rychle uložit výztuž, byla zavedena funkce „Uložení výztuže podél trasy“. Nastavíte odpovídající prvky výztuže, jako jsou třmínkové a podélné výztuže v jednom průřezu, vyberete požadovanou trasu uložení a Allplan automaticky vytvoří výztuž. Přitom se třmínky natáčí a zohlední se další oblasti třmínků, spoje, zalomení a přesahy. Díky tomu výrazně ušetříte čas, a to zejména u 3D výztuže specifických stavebních dílů.

 

3D modelování

Nejvyšší komfort při modelování a vytváření plánů

Na základě integrovaného modelovacího jádra Parasolid® máte nyní k dispozici celou řadu nových možností. 3D tělesa tak lze snadno a přesně modifikovat bez předchozí polygonizace. Můžete zpracovávat libovolné body, rovné nebo zakřivené hrany a plochy 3D prvků. Kromě toho byl optimalizován uživatelský komfort a pracovní postupy při 3D modelování na různých místech. 3D tělesa, opírající se o aplikaci Parasolid, můžete nyní konvertovat do uživatelsky definovaných, svobodně vyjadřovaných stavebních prvků (množstevní tělesa). Tyto stavební prvky definované uživatelem mohou být jednoduše a flexibilně měněny pomocí běžných modifikací pro 3D objekty, jako jsou Booleovské operace nebo modifikace bodů. Také zobrazení půdorysů těchto stavebních prvků lze snadno definovat a přizpůsobovat

 

PythonParts

Vyšší produktivita díky automatizovaným pracovním postupům

Pro náročné stavební projekty jsou nutná výkonná a flexibilní řešení, která se snadno obsluhují. Nástroj, který splňuje tyto požadavky, jsou PythonParts, parametrické objekty na základě skriptovacího jazyku Python. Přes programovací rozhraní Python API vytvoříte v Allplan nové funkce a objekty, když jsou požadovány včetně výztuže. PythonParts nabízejí uživatelské rozhraní s paletami vlastností a dovednostmi a lze je pozměnit několika kliknutími. Kromě toho můžete s Python API automatizovat opakující se pracovní kroky. Tak zvýšíte svoji produktivitu, vyvarujete se chybám v rojektování a pracujete v BIM způsobu práce./p>

 

Výměna dat

Vylepšená výměna dat geometrií volných tvarů

Pro hladkou výměnu dat s projekčními partnery poskytuje Allplan velké množství rozhraní, která jsou průběžně rozšiřována a aktualizována. U verze 2017 byl kladen důraz na výměnu 3D objemových a plošných dat (NURBS) důležitých pro BIM projekty. Teď si můžete vyměňovat také geometrii volných tvarů bez polygonizace ve formátech AutoCAD DWG/DXF, MicroStation DGN (Import) a Rhino. K tomu je možný jen export BIM modelů ve formátu IFC4. Tato vylepšení podporují souhru s dalšími softwarovými produkty a vylepšují kvalitu dat při výměně informací.

 

Workgroup Online

Rychlejší přenos dat s Workgroup Online

Funkce Workgroup Online manažeru Allplan Workgroup umožňuje práci na modelu v programu Allplan přesahující danou pracovní lokalitu. Při tom se veškerá projektová data Allplanu vyměňují přes internet. Aby se zkrátila doba přenosu větších množství dat, byla nyní zavedna nová komprimační metoda, pomocí které se sníží objem dat a tím i přenosový čas průměrně o 75 procent. V jednotlivých případech dokonce až o 90 procent. Na Vašich projektech tak můžete pracovat online výrazně rychleji.

 

Task Board

Allplan nastavuje nové standardy v oblasti spolupráce

Přidělení úloh a jejich sledování je výzvou u BIM projektů. K tomu byla do Allplanu přidána funkce Task Board. Task Board je přímo připojen na otevřenou BIM platformu Allplan Bimplus. Pomocí bim+ můžete sloučit, sledovat, analyzovat a sdílet data modelu z Allplanu a dalších řešení. Projekční chyby jsou identifikovány pomocí vizuální kontroly nebo manažeru kolizí v Allplan Bimplus a přiděleny zpracovateli. Změněný model se pak znovu nahraje do Allplan Bimplus. Tak mohou mezioborové týmy komunikovat v reálném čase. Propojení úloh s objekty zjednodušuje výměnu informací a urychluje schvalovací proces.

 

Internationalizace

Nové měrné jednotky a nový jazyk

Abyste jako inženýři obstáli na mezinárodním trhu, potřebujete software, který odpovídá požadavkům dané země např. s ohledem na měrné jednotky. Budete-li například pracovat se zákazníkem v USA, musíte být schopen kreslit a kótovat své plány ve stopách a coulech – jednotkách Imperial Units. Také u mezinárodních projektů je důležité umět reagovat na požadavky na dané měrné jednotky v jiných zemích. Tyto jednotky Imperial Units byly nyní začleněny do programu Allplan Engineering 2016, takže teď již můžete bez problémů pracovat se stopami a couly a rozšířit tak své pracovní možnosti na mezinárodní úrovni. Kromě toho je s Allplan Engineering 2016 poprvé nabízena verze s uživatelským rozhraním v čínském jazyce.

 

Multi-Display-Support

Optimalizovaný workflow díky funkci Multi-Display-Support

Nová funkce Multi-Display-Support v Allplan Engineering 2016 vám umožní uspořádat konstrukční okna na několika monitorech. Na hlavním monitoru tak může být zobrazován zpracovávaný model, zatímco konstrukční okna, jako řezy, pohledy a animace mohou být umístěné na dalších monitorech. Tímto způsobem může Multi-Display-Support velmi rozšířit vaši pracovní plochu. Budete nezávislejší ve vašem projektování a můžete lépe přizpůsobit Allplan Engineering 2016 Vašemu individuálnímu pracovnímu postupu.

 

Pohledy a řezy

Dále optimalizovaná funkce „Řez libovolnou křivkou“

Funkce „Řez libovolnou křivkou“ pro geometricky správné určení řezů – nejen podél přímek, ale také podél kruhových oblouků, klotoid a křivek spline – je nyní dokonale asociativní. To znamená, že u modifikací stavebního prvku je nyní „Řez libovolnou křivkou“ automaticky aktualizován. To zlepšuje rychlost a minimalizuje chyby ve vašem pracovním postupu.

 

Plánování výztuže

Snadné a rychlé přizpůsobení výztuže

V Allplan Engineering 2016 byla vylepšena přímá modifikace ukládky, takže je nyní možné ji jednoduše rozdělit a změnit. Parametry jako průměr prutů, počet kusů nebo vzdálenost mezi jednotlivými ukládanými prvky výztuže jsou editovatelné přímo na ukládce. Intuitivní, časově úsporná funkce pro optimální pracovní postupy. Současně zůstává pracovní plocha přehledná, protože již nejsou potřebná žádná další dialogová okna.

 

BIM navigátor

Nový BIM navigátor pro maximální přehlednost

BIM navigátor v paletě „Objekty“ nabízí kompaktní, přehledné zobrazení všech částí virtuálního modelu budovy. Cíleně si tak řídíte viditelnosti prvků či skupin prvků a pohodlně si modifikujete vybrané informace o jednotlivých prvcích. Díky funkci Zoom si prvky nebo skupiny prvků rychle přiblížíte nebo oddálíte ze zorného pole. Podle zadaného úkolu resp. způsobu pohledu na model si můžete jednotlivé prvky v BIM navigátoru přetřídit v nejkratším čase. Ukládání stěn do nesprávných hladin nebo časově náročné vyhledávání hladin jsou s BIM navigátorem již minulostí. Kromě toho se struktura nosné konstrukce rychle zobrazí pomocí BIM navigátoru. Výsledkem je výrazně vyšší kvalita projektování a modelování.