ALLPLAN

„Allplan je základním předpokladem úspěšného zvládnutí BIM."

Zkušební verze

Znalost BIM

Pracovní metoda BIM umožňuje díky centrálnímu modelu stavby (koordinační BIM model) mezioborové plánování, výstavbu a provoz staveb. BIM software propojuje všechny relevantní informace a poté je analyzuje. Nesrovnalosti a chyby jsou ihned rozpoznány a mohou být eliminovány už v plánovací fázi.Tím se zvyšuje kvalita plánování, což se vyplatív procesu výstavby a ve fázi provozu.

Co je to BIM?

Allplan jako BIM platforma k tomu poskytuje ideální základ svým 3D modelem orientovaným na stavební prvky: informace jsou shromažďovány, kombinovány a integrovány do jednoho inteligentního digitálního prototypu. Tak můžete těžit z aktuálních, vysoce kvalitních a volně přístupných dat o stavu příslušné fáze projektu, provádění či užívání. Výsledek: stavbu plánujete, budujete a užíváte s nízkými náklady a časově efektivně.

Co o nás říkají společnosti ze stavebictví?

BIM je komplexní proces pro optimalizaci navrhování, výstavby a správy budov a nemovitostí.

Building Information Modeling (BIM) je na vzestupu. V posledních letech se stala tato pracovní metoda v mnoha evropských zemích povinnou pro veřejné zakázky. Zároveň je také požadována soukromými investory. Navzdory snaze společností a sdružení, jako je např. buildingSMART e.V., srozumitelně zprostředkovat metodiku BIM, představuje BIM pro spoustu potenciálních uživatelů stále ještě výzvu. Ve spolupráci s řadou BIM expertů vytvořila společnost ALLPLAN rozsáhlou řadu informačních materiálů, které poskytují náhled na tomto téma. Najdete zde odpovědi na typické otázky týkající se pracovní metody BIM. Jak se bude vyvíjet způsob práce založený na BIM? Co znamená BIM pro firmu a co pro projekt? Jaké procesy je potřeba definovat?

Se správným softwarem k úspěchu

Centrální koordinační BIM model se skládá z různých částečných modelů odborných disciplín. Obsahuje tím veškeré informace k rozměrům a poloze stavebních dílů stejně jako k jejich konkrétním vlastnostem jako jsou např. stavebně-fyzikální vlastnosti, náklady, materiál, práce a třídy požární odolnosti. Bez těchto prvků by byly tyto odborné modely složeny jen z nespecifických čar, ploch a množství. Díky vlastnostem jsou z nespecifických objektů stavební díly. Z nich pak můžeme odvodit veškerá vyhodnocení a průkazné skutečnosti.

 • Všechny relevantní informace jsou centrálně uloženy.
 • Ze stavebních dílů je možné odvodit průkazné skutečnosti a vyhodnocení.
 • Takto je vytvořen základ pro úspěšné řízení projektu pomocí BIM.

Zůstaňte s BIM konkurenceschopní

BIM je standardem při mezinárodních stavebních záměrech a velkých veřejných projektech. Přestup na pracovní metodu BIM je proto rozhodujícím krokem ke stálé konkurenceschopnosti. Profitujete tak ze zvýšené kvality plánování a spolehlivosti v oblasti nákladů a termínů. Investorům, stavitelům a manažerům řízení se tak nabízí díky trvalému plánování, výstavbě a provozu navýšená a přetrvávající hodnota stavebního díla.

 • S BIM zůstanete konkurenceschopní i do budoucna.
 • S BIM bude výstavba vašich stavebních projektů úspěšná.
 • S BIM navýšíte a udržíte hodnotu vašeho stavebního díla.

Se správným softwarem k úspěchu

Základ přechodu na BIM tvoří BIM strategie, která by měla vyhovovat specifickým požadavkům vaší společnosti. Pokud je strategie stanovena, následuje rozhodnutí, který BIM software je pro vás nejvýhodnější. Při výběru softwaru hrají roli různé faktory: Patří k nim zkušenosti a softwarové znalosti spolupracovníků, vlastní technické vybavení, ale také vybavení stálých partnerů. Cílem je pracovat prostřednictvím BIM softwaru (např. z portfolia řešení ALLPLAN) mezidisciplinárně a pokrýt celý cyklus stavebního díla.

 • Software a BIM strategie by si měly navzájem vyhovovat.
 • BIM software podporuje spolupráci napříč obory.
 • Pokryt je celý cyklus vzniku i trvání stavebního díla.

Allplan Bimplus pro mezioborovou spolupráci na BIM projektech

Pomocí Allplan Bimplus propojíte modely jednotlivých profesí, které můžete následně analyzovat. Task Board slouží pro účinnou správu úkolů a pohodlný přístup k Allplan Bimplus pomocí mobilních koncových zařízení umožňuje práci nezávisle na určitém místě. Allplan Bimplus optimálně podporuje BIM způsob práce.

 • Možnost propojení s libovolným stavebním softwarem.
 • Ke svým projektům máte přístup kdekoli a kdykoli.
 • Podporuje BIM způsob práce.

 

Allplan Bimplus

BIM pro architekty

Pomocí BIM je celý stavební proces a životní cyklus stavebního díla znázorněn v raných fázích a lze tak učinit potřebná rozhodnutí.  více

BIM pro inženýry

BIM je holisticky uvažující způsob práce pro stavební inženýry. BIM vytváří přidanou hodnotu tím, že lidé, procesy a nástroje spolupůsobí během celého procesu vzniku i trvání stavebního díla.  více