Již k dispozici: Allplan 2021

Allplan 2021
Objevte sílu výkonu

Program Allplan 2021 přináší do stavebnictví inovativní technologie, rychlejší pracovní postupy a vyšší výkon. Architekti, statici a stavební inženýři tím získávají podporu v oblastech klíčových pro úspěch: včasné dodání projektu, spolupráce a kvalita návrhu. To vše platí bez ohledu na rozsah, složitost nebo úroveň detailů daného stavebního projektu.

Zkušební Verze
Koupit Allplan

NOVINKY
Allplan 2021

Výkon

Významná úspora času v řadě oblastí

Díky rozmanitým úpravám se podařilo zásadně urychlit mnoho pracovních procesů, a zlepšit tak manipulaci s velkými a komplexními projekty s množstvím detailů a návazností:

 • otevírání projektu a úprava výkresových souborů
 • modelování netradičních geometrických tvarů
 • rychlost zpracování složitých prvků
 • práce s místnostmi a povrchy
 • objekty výztuže
 • pohledy a řezy
 • aktualizace legend
 • reporty

Allplan Share

Snazší týmová spolupráce s Allplan Share

U náročných projektů mohou vznikat časové prodlevy už jen při jednom uživateli. Je-li potom potřeba pracovat v týmu, nároky se dále zvyšují, protože se musí téměř současně zpracovat změny od mnoha uživatelů.

Aby se při práci s Allplan Share minimalizovala komunikace přes Internet, použilo se sledování změn a inteligentní ukládání do mezipaměti, tak se důsledně odbouralo stahování i nahrávání souborů a dotazy, které nebyly nezbytné. Další urychlení práce může přinést paralelní běh podprocesů a přepnutí na hromadnou obsluhu. Ve výsledku je Allplan Share opět podstatně rychlejší a umožňuje vám produktivně pracovat i při zhoršeném připojení k internetu.

Visual Scripting

Optimalizace uzlů

V programu Allplan 2021 proběhla optimalizace stávajících uzlů ve Visual Scripting a byly přidány také nové uzly. Objekty Allplan lze pro úpravu vybírat interaktivně. Došlo k rozšíření funkcí filtrů a přidání nových možností, jak přiřazovat, upravovat a odstraňovat atributy. Již není nutné používat knihovnu, ale uzly lze nyní vkládat přímo dvojitým kliknutím na pracovní plochu. Tvorba skriptů se tím značně urychlí. Tvar, rozměry, poloha i materiál objektů stavby lze teď upravovat pomocí funkce Visual Scripting.

ALLPLAN

"Vizuální skriptování je metoda pracovních postupů budoucnosti při navrhování budov."

Zkušební Verze

Dokončovací práce

Vylepšení práce s povrchy

V programu Allplan 2021 se povrchová úprava podlah a stropů již nezobrazuje schematicky, ale se skutečnými rozměry, a to i v animaci a skrytém zobrazení. Přichycení k objektům a kótování lze provádět ve všech vrstvách, které jsou v povrchové úpravě stanoveny. Práce s povrchovou úpravou je tak opět efektivnější.

Vyztužování

Řada inovací v oblasti vyztužování

Řešení Allplan 2021 přináší funkce pro rozdělení a opětovné spojení prutů, např. pro vkládání nebo přesouvání otvorů nebo zohlednění lití betonu. Byla také optimalizována funkce pro ukládání výztuže podél jedné nebo více křivek. Rovněž je nově možné záporné krytí výztuže betonu, negativní promítání a odsazení od hran s prvky na více křivkách.

Díky tomu máte lepší kontrolu nad uspořádáním výztuže i v náročných podmínkách. U plošné výztuže a mnohoúhelníkových tvarů můžete později přidávat další osy a hotové sestavy výztuže znovu použít prostřednictvím schránky nebo knihovny. Při přepoložkování výztuže můžete nyní používat tolerance. Zkombinují se tak podobné ohýbané tvary a zpřehlední se výkazy výztuží a logistika výstavby.

ALLPLAN

"Vyztužování ve 3D v programu Allplan Engineering je nejlepší pro všechny typy konstrukcí."

Zkušební Verze

Stěny, střechy, rámové skelety

Optimalizace stěn, střech a rámových skeletů

V rámových skeletech teď můžete upravovat více vlastností současně v jednom kroku, a to i na více sloupech či trámech, a rovněž uplatnit oblíbené položky na několik objektů najednou. Pro stěny se stejnou skladbou můžete definovat styl stěny. Díky tomu jsou informace lépe strukturované, změny lze provádět snadněji a jednodušší je i výměna dat. Dále byly rozšířeny možnosti úpravy střešního pláště. Střešní plášť lze nyní přidávat a opět odebírat.

Atributy

Zlepšení v atributech

Atributy teď mohou mít stav „nedefinováno“. Díky tomu okamžitě vidíte, které atributy už jsou přiřazené, a riziko chybných informací se tak zmenšuje. V Allplan atributech jsou nyní podporované i vzorce, aby bylo možné kombinovat nebo vypočítat hodnoty z jiných atributů. Zadávání informací je tak konzistentní a snadnější.

Obsah

Firemní standard pro práci v souladu s BIM požadavky

Řešení Allplan 2021 nabízí nový BIM EASY firemní standard, který podporuje práci v souladu s BIM požadavky. Jsou v něm předpřipraveni asistenti pro architekty, inženýry a projektanty, které mají předdefinované vlastnosti formátů, atributy, které si uživatel může upravit.

Interfaces

Rozhraní

Optimalizace výměny ve formátu IFC

V programu Allplan 2021 funguje při importu dat IFC rozšířená analýza geometrie BRep a otvorů. Díky tomu lze vytvářet více součástí stavby v nativním formátu Allplan, např. stěn, stropů, sloupů případně i s odpovídajícími otvory. Výrazně se tak zvyšuje kvalita importovaných modelů IFC. Při exportu formátu IFC si také můžete zvolit, zda chcete objekty exportovat jako dosud – volitelně s podporou volné geometrie (NURBS) – nebo geometrie BRep.

Rozhraní

Transformace stavebních modelů na analytické

Spolu s řešením Allplan Bimplus je k dispozici nový konvertor modelů (nutností je sjednaná služba Serviceplus), který inteligentně převádí architektonické a stavební modely na modely analytické. Pomocí nového formátu pro statickou analýzu Structural Analysis Format (SAF) lze analytický model přenést do různých systémů pro statickou analýzu. V rámci openBIM to zlepšuje spolupráci mezi architektem, statikem a projektantem.

Rozhraní

Technical Preview:
Přímý import souborů Revit

V rámci Technical Preview je poprvé možné přímo importovat soubory Revit. Revit modely tak lze importovat do programu Allplan a rovnou používat bez převodu do formátu IFC. Při importu se vytvoří nativní objekty programu Allplan, jako jsou stěny, sloupy, stropy, trámy, okna, dveře a střechy.

Allplan Bimplus

Interakce řešení Allplan a Allplan Bimplus

Pro optimalizaci spolupráce řešení Allplan a Allplan Bimplus můžete nyní prohlížeč BIM Explorer spouštět přímo z programu Allplan bez dalších kroků. Díky tomu můžete např. prohlížet vlastní model současně s modely ostatních profesí (např. TZB) a vidět je v celkových souvislostech. Nově se podporuje také stažení výztuže z Allplan Bimplus pro zpracování detailů v programu Allplan.

Vyzkoušejte zdarma

Allplan 2021 - Nejvýkonnější BIM řešení pro váš úspěch

 • Maximální výkon na velkých a komplexních projektech
 • Výkonná cloudová technologie pro spolupráci mezi jednotlivými obory
 • Integrované openBIM pracovní postupy pro statiky

Vyzkoušejte plnou verzi Allplan 2021 na 30 dní zdarma a nezávazně. Jednoduše si software stáhněte a přesvědčte se o všech jeho přednostech.

Zdarma stáhnout zkušební verzi