ALLPLAN 2020

"Vizuální skriptování je metoda pracovních postupů budoucnosti při navrhování budov."

Zkušební verze

Novinky Allplan Engineering Building 2020

Vizuální skriptování – alternativa programování

Vizuální skriptování je ideální pro modelování komplexních tvarů, vytváření často používaných vlastních objektů a automatizaci pracovních postupů. Místo učení se programovacího jazyka jednoduše vizuálně uspořádáte uzly a vzájemně je provážete. V porovnání s Technical Preview u Allplan 2020 došlo ke zlepšení uživatelského rozhraní, zavedení dalších uzlů a doplnění dalších upravených příkladů.

Optimalizované vytváření sloupů

S pomocí optimalizovaného nástroje sloupů nyní můžete vytvářet zaoblení a zkosení bez potřeby předchozího definování průřezu. Zjednodušila se i následná modifikace sloupů.

Nový modelář pro ocelové konstrukce

Pro modelování jednoduchých ocelových konstrukcí bez spojení (LOD 300) již nepotřebujete samostatné řešení. Podpěry a nosníky lze vytvářet a upravovat s pomocí moderního uživatelského rozhraní na základě palety vlastností a úchopek.

Skvělá úspora času díky offset rovinám

Offset rovina je vázána na jinou rovinu. V případě změny referenční roviny se offset rovina automaticky upraví společně se všemi prvky, které jsou na ni vázány. To funguje i pro několik podlaží současně.

Více flexibility při označování/popisování os

V Allplan 2020 nyní můžete osy rastru označovat přesně dle vašich potřeb. Označování se provádí pomocí palety nebo přímo v modelu.

Novinka: Kopírovat podél libovolné křivky

S pomocí funkce „Kopírovat podél křivky“ můžete rychle a jednoduše kopírovat a umisťovat objekty na jakékoliv křivce. K dispozici je několik možností pro definování vzdálenosti nebo počtu objektů a ovládání otáčení jednotlivých prvků.

Vykreslování atmosféry

S pomocí Real Time Renderer v Allplan 2020 nyní můžete definovat různé teploty světla. K dosažení teplejšího, neutrálního nebo chladnějšího vzhledu můžete použít mapování odstínů. Vyvážením bílé upravíte teplotu barvy zdrojů přirozeného světla, jako je nebe a slunce. A díky dvoubodové perspektivě lze během chvilky odstranit zkreslení.

Vždy správné hodnoty díky asociativnímu kótování

V Allplan 2020 můžete kótování udržovat neustále aktuální. Lineární kótovací čáry zůstávají spojené s objekty. Když provedete změnu, kótování se automaticky samo upraví.

Vylepšení při práci s atributy

Aby byla práce atributy pohodlnější a konzistentnějšíí, správa atributů byla obohacena o mnoho rozšíření a zlepšení. Kromě jiného lze nyní atributy exportovat jakoExcel soubory. Navíc byla rozšířena škála objektů, aby bylo možné filtrovat objekty podle atributů. Filtrované objekty lze barevně zvýraznit pro lepší vizuální kontrolu. Samotný model lze zobrazit jako průhledný. Díky tomu lze rychleji identifikovat nesprávně přiřazené atributy.

Úpravy pro konkrétní země

Pro lepší podporu amerických standardů byly vytvořeny četné doplňky Allplan 2020 konkrétně v oblasti vyztužování: K dispozici jsou nyní standardizované a uživatelem definované tvary výztuží, byly upraveny legendyvýztuže a vytvořena rozhraní pro výrobce výztuží aSa a Soulé. Kromě toho jsou podporovány spojky výztuže od výrobce HRC.

Přizpůsobené pracovní postupy pro pohledy a řezy

U pohledů a řezů bylo provedeno mnoho podrobných vylepšení. Například je možné upravovat vlastnosti více pohledů nebo řezů současně. To slouží k optimalizaci pracovních postupů.

Nové dialogové okno zkratek pro větší flexibilitu

Pro rychlejší přístup k nejčastěji používaným funkcím bylo vytvořeno nové dialogové okno zkratek. To ulehčuje přiřazování funkcí specifických pro zákazníka. Dialogové okno obsahuje následující funkce: Vyhledávání, třídění, filtrování, ukládání, importování a resetování zkratek.

Efektivní práce s mračnem bodů

Ve spolupráci se Scalypso byl vypracován doplněk pro zpracování mračen bodů v Allplan. Díky konvertoru, který je součástí plug-in modulu, nyní můžete skenovaná data importovat v různých formátech, a to jak z neutrálního formátu ASTM E57, tak z formátů specifických pro výrobce Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble a Zoller+Fröhlich, stejně jako z formátů ASCII. Vybrané 3D body můžete následně přenášet do vašeho projektu Allplan. Pro intenzivnější využití je k dispozici rozšířená verze na míru pro individuální požadavky. Ta umožňuje například automaticky vypočítat horizontální řezy, ze kterých lze vygenerovat půdorysy podlaží nebo modely budov s časovou úsporou.

Zlepšení týmové práce

Větší stabilita, vyšší výkon, lepší využitelnost. Toto jsou výsledky komplexně optimalizovaných nástrojů Allplan pro spolupráci v rámci týmu, Allplan Workgroup Manager a Allplan Share. Kromě zálohování projektu došlo k omezení množství dat přenášených po síti, což má podstatný dopad na rychlost.

Další vývoj rozhraní

Rozhraní IFC se neustále dále vyvíjí. Plná podpora těles NURBS během importování zlepšila výměnu geometrií volných tvarů. Kromě toho lze během importu a exportu správně přiřazovat různé atributy. Rozhraní SketchUp nyní podporuje formát 2018, export CPIXML byl aktualizován na verzi 1.7.

Import souřadnic UTM

Geodetické kanceláře, orgány a stavební společnosti stále častěji pracují se souřadnicemi UTM. Díky odlišným měřítkům tyto nejsou kompatibilní s AEC softwarem. Dosud museli projektanti při výměně dat spoléhat na externí poskytovatele služeb. Díky těmto novým funkcím importu v Allplan 2020 nyní můžete provést tuto transformaci sami.

Vyzkoušejte zdarma

Allplan Engineering Building je výkonné BIM řešení pro stavební inženýry, kteří se zaměřují na pozemní stavby. Vysoká výkonnost softwaru umožňuje inženýrům vytvářet modely, podrobně navrhnout výztuž a vytvářet prováděcí výkresy bez změny nástrojů. Pracujte rychleji a přesněji:

  • Efektivní modelování a výztužování s vysokou přesností
  • Vždy aktuální dokumenty a profesionální vizualizace
  • Precizní výkaz výměr materiálů pro přesné náklady

Vyzkoušejte plnou verzi Allplan Engineering na 30 dní zdarma a nezávazně! Jednoduše si stáhněte software a přesvědčte se sami o všech výhodách!

Zdarma stáhnout zkušební verzi

 

Podívejte se na novinky za posledních 5 let

Všechny funkce v Allplan Engineering jedním pohledem.

Novinky 2016-2020