ALLPLAN 2020

"Vyztužování ve 3D v programu Allplan Engineering je nejlepší pro všechny typy konstrukcí."

Zkušební verze

Novinky Allplan Engineering Civil 2020

Nový modelář pro ocelové konstrukce

Pro modelování jednoduchých ocelových konstrukcí bez spojení (LOD 300) již nepotřebujete samostatné řešení. Podpěry a nosníky lze vytvářet a upravovat s pomocí moderního uživatelského rozhraní na základě palety vlastností a úchopek.

Optimalizované vytváření sloupů

S pomocí optimalizovaného nástroje sloupů nyní můžete vytvářet zaoblení a zkosení bez potřeby předchozího definování průřezu. Zjednodušila se i následná modifikace sloupů.

Skvělá úspora času díky offset rovinám

Offset rovina je vázána na jinou rovinu. V případě změny referenční roviny se offset rovina automaticky upraví společně se všemi prvky, které jsou na ni vázány. To funguje i pro několik podlaží současně.

Vizuální skriptování – alternativa programování

Vizuální skriptování je ideální pro modelování komplexních tvarů, vytváření často používaných vlastních objektů a automatizaci pracovních postupů. Místo učení se programovacího jazyka jednoduše vizuálně uspořádáte uzly a vzájemně je provážete. V porovnání s Technical Preview u Allplan 2020 došlo ke zlepšení uživatelského rozhraní, zavedení dalších uzlů a doplnění dalších upravených příkladů.

Více flexibility při označování/popisování os

V Allplan 2020 nyní můžete osy rastru označovat přesně dle vašich potřeb. Označování se provádí pomocí palety nebo přímo v modelu.

Novinka: Kopírovat podél libovolné křivky

S pomocí funkce „Kopírovat podél křivky“ můžete rychle a jednoduše kopírovat a umisťovat objekty na jakékoliv křivce. K dispozici je několik možností pro definování vzdálenosti nebo počtu objektů a ovládání otáčení jednotlivých prvků.

Vykreslování atmosféry

S pomocí Real Time Renderer v Allplan 2020 nyní můžete definovat různé teploty světla. K dosažení teplejšího, neutrálního nebo chladnějšího vzhledu můžete použít mapování odstínů. Vyvážením bílé upravíte teplotu barvy zdrojů přirozeného světla, jako je nebe a slunce. A díky dvoubodové perspektivě lze během chvilky odstranit zkreslení.

Vylepšení při práci s atributy

Aby byla práce atributy pohodlnější a konzistentnějšíí, správa atributů byla obohacena o mnoho rozšíření a zlepšení. Kromě jiného lze nyní atributy exportovat jakoExcel soubory. Navíc byla rozšířena škála objektů, aby bylo možné filtrovat objekty podle atributů. Filtrované objekty lze barevně zvýraznit pro lepší vizuální kontrolu. Samotný model lze zobrazit jako průhledný. Díky tomu lze rychleji identifikovat nesprávně přiřazené atributy.

Novinka: statická analýza mostů

Po parametrickém modelování, předpínání a časovém harmonogramu postupu výstavby nyní řešení pro stavby mostů Allplan Bridge 2020 umožňuje statickou analýzu. To zahrnuje definování zatížení, stejně jako výpočet vnitřních sil, průhyb, namáhání a efektů prasklin a smršťování s přihlédnutím k postupu stavby. Na základě parametrického modelu mostu se automaticky odvodí statický model. Díky tomu je Allplan Bridge 2020 prvním plně integrovaným řešením na světě, které využívá obecný parametrický model pro výpočet statiky a vypracování návrhu. Tento přístup podstatným způsobem urychluje proces navrhování mostu. Díky minimální době nezbytné pro změny nebo porovnání variant lze vytvořit téměř optimální model s iterativními zlepšeními. ALLE NEUEN ALLPLAN BRIDGE FEATURES ANSEHEN

Vždy správné hodnoty díky asociativnímu kótování

V Allplan 2020 můžete kótování udržovat neustále aktuální. Lineární kótovací čáry zůstávají spojené s objekty. Když provedete změnu, kótování se automaticky samo upraví.

Přizpůsobené pracovní postupy pro pohledy a řezy

U pohledů a řezů bylo provedeno mnoho podrobných vylepšení. Například je možné upravovat vlastnosti více pohledů nebo řezů současně. To slouží k optimalizaci pracovních postupů.

Úpravy pro konkrétní země

Pro lepší podporu amerických standardů byly vytvořeny četné doplňky Allplan 2020 konkrétně v oblasti vyztužování: K dispozici jsou nyní standardizované a uživatelem definované tvary výztuží, byly upraveny legendyvýztuže a vytvořena rozhraní pro výrobce výztuží aSa a Soulé. Kromě toho jsou podporovány spojky výztuže od výrobce HRC.

Efektivní práce s mračnem bodů

Ve spolupráci se Scalypso byl vypracován doplněk pro zpracování mračen bodů v Allplan. Díky konvertoru, který je součástí plug-in modulu, nyní můžete skenovaná data importovat v různých formátech, a to jak z neutrálního formátu ASTM E57, tak z formátů specifických pro výrobce Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble a Zoller+Fröhlich, stejně jako z formátů ASCII. Vybrané 3D body můžete následně přenášet do vašeho projektu Allplan. Pro intenzivnější využití je k dispozici rozšířená verze na míru pro individuální požadavky. Ta umožňuje například automaticky vypočítat horizontální řezy, ze kterých lze vygenerovat půdorysy podlaží nebo modely budov s časovou úsporou.

Nové dialogové okno zkratek pro větší flexibilitu

Pro rychlejší přístup k nejčastěji používaným funkcím bylo vytvořeno nové dialogové okno zkratek. To ulehčuje přiřazování funkcí specifických pro zákazníka. Dialogové okno obsahuje následující funkce: Vyhledávání, třídění, filtrování, ukládání, importování a resetování zkratek.

Zlepšení týmové práce

Větší stabilita, vyšší výkon, lepší využitelnost. Toto jsou výsledky komplexně optimalizovaných nástrojů Allplan pro spolupráci v rámci týmu, Allplan Workgroup Manager a Allplan Share. Kromě zálohování projektu došlo k omezení množství dat přenášených po síti, což má podstatný dopad na rychlost.

Další vývoj rozhraní

Rozhraní IFC se neustále dále vyvíjí. Plná podpora těles NURBS během importování zlepšila výměnu geometrií volných tvarů. Kromě toho lze během importu a exportu správně přiřazovat různé atributy. Rozhraní SketchUp nyní podporuje formát 2018, export CPIXML byl aktualizován na verzi 1.7.

Import souřadnic UTM

Geodetické kanceláře, orgány a stavební společnosti stále častěji pracují se souřadnicemi UTM. Díky odlišným měřítkům tyto nejsou kompatibilní s AEC softwarem. Dosud museli projektanti při výměně dat spoléhat na externí poskytovatele služeb. Díky těmto novým funkcím importu v Allplan 2020 nyní můžete provést tuto transformaci sami.

Try it for free

Allplan Engineering Civil is the ultimate BIM solution for civil engineers and draftsmen designing bridges and civil projects. Concrete structures with complex geometries, can be fully modeled, reinforced and detailed quickly and efficiently. Speed up your work:

  • Accurately model intricate shapes
  • Rapidly reinforce 3D complex structures
  • Easily define longitudinal and transverse sections

Test the full version of Allplan Engineering for 30 days free of charge and with no obligation. Simply download the software and experience all the advantages for yourself.

DOWNLOAD NOW

 

Podívejte se na novinky za posledních 5 let

Všechny funkce v Allplan Engineering jedním pohledem.

Novinky 2016-2020