Již k dispozici: Allplan 2021-1

Allplan Engineering Civil 2021
Objevte sílu výkonu

BIM modelování a digitální dvojče stavby, trendy směřující ke stále větším projektům, rafinovanější geometrické tvary, propracovanější detaily a rostoucí počet vzájemných závislostí, to vše vyžaduje stále výkonnější výpočetní prostředky. Proto byl při vývoji řešení Allplan Engineering Civil 2021 kladen důraz na optimální výkon.

Zkušební Verze
Koupit Allplan

NOVINKY Allplan Engineering Civil 2021
Allplan pro inženýry pro oblast infrastruktury

Vyztužování

Automatizované vyztužování v co nejkratším čase

Díky novým parametrickým vyztužovacím objektům a sloučení mnoha pracovních kroků urychluje Allplan 2021-1 výrazně návrh výztuže stěn, nosníků a sloupů. Uživatelé mohou určit pravidla vyztužení s ohledem na minimální a maximální rozteč, minimální průměr nebo povolený poměr výztuže a definovat offset, napojení výztuže a různé oblasti. Nakonec lze pohodlně generovat a umisťovat pohledy a řezy. Kromě toho je usnadněn návrh smykové výztuže. Práce s těmito parametrickými výztužnými objekty šetří čas při návrhu podobných prvků. Automatické porovnání návrhu s uloženými pravidly výztuže také pomáhá detekovat chyby již v rané fázi.

Allplan Bimplus

Četná vylepšení pro manipulaci s BIM modelem

Allplan Bimplus nabízí širokou škálu nových a vylepšených funkcí, zejména pro práci s BIM modelem. Pomocí BIM Exploreru můžete nyní rychleji nahrát své 3D modely a zobrazit je ještě realističtěji. S novou sadou nástrojů pro měření zvýšíte kontrolu a kvalitu návrhu svého modelu budovy. Pro větší přehlednost byla správa dokumentů v Allplan Bimplus vylepšena pomocí skupinových filtrů a možnosti vícenásobného výběru. A konečně můžete prostřednictvím prohlížeče "guest-viewer" pozvat další uživatele do projektu s právy pouze pro zobrazení/čtení, aby se usnadnili koordinační procesy a mohli se udělat důležitá rozhodnutí.

Výkon

Velká úspora času v řadě oblastí

Díky rozmanitým úpravám se podařilo zásadně urychlit mnoho pracovních procesů, a zlepšit tak manipulaci s velkými a komplexními projekty s množstvím detailů a návazností:

  • otevírání projektu a úpravě výkresových souborů
  • modelování netradičních geometrických tvarů
  • rychlost zpracování složitých prvků
  • objektů výztuže
  • pohledů a řezů
  • aktualizaci legend
  • reportech

Allplan Share

Snazší týmová spolupráce s Allplan Share

U náročných projektů mohou vznikat časové prodlevy už jen při jednom uživateli. Je-li potom potřeba pracovat v týmu, nároky se dále zvyšují, protože se musí téměř současně zpracovat změny od mnoha uživatelů.

Aby se při práci s Allplan Share minimalizovala komunikace přes Internet, použilo se sledování změn a inteligentní ukládání do mezipaměti, tak se důsledně odbouralo stahování i nahrávání souborů a dotazy, které nebyly nezbytné. Další urychlení práce může přinést paralelní běh podprocesů a přepnutí na hromadnou obsluhu. Ve výsledku je Allplan Share opět podstatně rychlejší a umožňuje vám produktivně pracovat i při zhoršeném připojení k internetu.

Vyztužování

Řada inovací v oblasti vyztužování

Řešení Allplan 2021 přináší funkce pro rozdělení a opětovné spojení prutů, např. pro vkládání nebo přesouvání otvorů nebo zohlednění lití betonu. Byla také optimalizována funkce pro ukládání výztuže podél jedné nebo více křivek. Rovněž je nově možné záporné krytí výztuže betonu, negativní promítání a odsazení od hran s prvky na více křivkách.

Díky tomu máte lepší kontrolu nad uspořádáním výztuže i v náročných podmínkách. U plošné výztuže a mnohoúhelníkových tvarů můžete později přidávat další osy a hotové sestavy výztuže znovu použít prostřednictvím schránky nebo knihovny. Při přepoložkování výztuže můžete nyní používat tolerance. Zkombinují se tak podobné ohýbané tvary a zpřehlední se výkazy výztuží a logistika výstavby.

ALLPLAN

"Vyztužování ve 3D v programu Allplan Engineering je nejlepší pro všechny typy konstrukcí."

Zkušební Verze

Visual Scripting

Optimalizace uzlů

V programu Allplan 2021 proběhla optimalizace stávajících uzlů ve Visual Scripting a byly přidány také nové uzly. Objekty Allplan lze pro úpravu vybírat interaktivně. Došlo k rozšíření funkcí filtrů a přidání nových možností, jak přiřazovat, upravovat a odstraňovat atributy. Již není nutné používat knihovnu, ale uzly lze nyní vkládat přímo dvojitým kliknutím na pracovní plochu. Tvorba skriptů se tím značně urychlí. Tvar, rozměry, poloha i materiál objektů stavby lze teď upravovat pomocí funkce Visual Scripting.

Atributy

Zlepšení v atributech

Atributy teď mohou mít stav „nedefinováno“. Díky tomu okamžitě vidíte, které atributy už jsou přiřazené, a riziko chybných informací se tak zmenšuje. V Allplan atributech jsou nyní podporované i vzorce, aby bylo možné kombinovat nebo vypočítat hodnoty z jiných atributů. Zadávání informací je tak konzistentní a snadnější.

Obsah

Firemní standard pro práci v souladu s BIM požadavky

Řešení Allplan 2021 nabízí nový BIM EASY firemní standard, který podporuje práci v souladu s BIM požadavky. Jsou v něm předpřipraveni asistenti pro architekty, inženýry a projektanty, které mají předdefinované vlastnosti formátů, atributy, které si uživatel může upravit.

Interfaces

Rozhraní

Optimalizace výměny ve formátu IFC

V programu Allplan 2021 funguje při importu dat IFC rozšířená analýza geometrie BRep a otvorů. Díky tomu lze vytvářet více součástí stavby v nativním formátu Allplan, např. stěn, stropů, sloupů případně i s odpovídajícími otvory. Výrazně se tak zvyšuje kvalita importovaných modelů IFC. Při exportu formátu IFC si také můžete zvolit, zda chcete objekty exportovat jako dosud – volitelně s podporou volné geometrie (NURBS) – nebo geometrie BRep.

Rozhraní

Transformace stavebních modelů na analytické

Spolu s řešením Allplan Bimplus je k dispozici nový konvertor modelů (nutností je sjednaná služba Serviceplus), který inteligentně převádí architektonické a stavební modely na modely analytické. Pomocí nového formátu pro statickou analýzu Structural Analysis Format (SAF) lze analytický model přenést do různých systémů pro statickou analýzu. V rámci openBIM to zlepšuje spolupráci mezi architektem, statikem a projektantem.

Rozhraní

Technical Preview:
Přímý import souborů Revit

V rámci Technical Preview je poprvé možné přímo importovat soubory Revit. Revit modely tak lze importovat do programu Allplan a rovnou používat bez převodu do formátu IFC. Při importu se vytvoří nativní objekty programu Allplan, jako jsou stěny, sloupy, stropy, trámy, okna, dveře a střechy.

Allplan Bimplus

Interakce řešení Allplan a Allplan Bimplus

Pro optimalizaci spolupráce řešení Allplan a Allplan Bimplus můžete nyní prohlížeč BIM Explorer spouštět přímo z programu Allplan bez dalších kroků. Díky tomu můžete např. prohlížet vlastní model současně s modely ostatních profesí (např. TZB) a vidět je v celkových souvislostech. Nově se podporuje také stažení výztuže z Allplan Bimplus pro zpracování detailů v programu Allplan.

Vyzkoušejte zdarma

Allplan 2021 - Nejvýkonnější BIM řešení pro váš úspěch

  • Maximální výkon na velkých a komplexních projektech
  • Výkonná cloudová technologie pro spolupráci mezi jednotlivými obory
  • Integrované openBIM pracovní postupy pro statiky

Vyzkoušejte plnou verzi Allplan 2021 na 30 dní zdarma a nezávazně. Jednoduše si software stáhněte a přesvědčte se o všech jeho přednostech.

Zdarma stáhnout zkušební verzi