Již k dispozici: Allplan 2019

Allplan Engineering
Raise your level

Allplan Engineering Building

Allplan Engineering Building je výkonné BIM řešení pro stavební inženýry, kteří se zaměřují na pozemní stavby. Vysoká výkonnost softwaru umožňuje inženýrům vytvářet modely, podrobně navrhnout výztuž a vytvářet prováděcí výkresy bez změny nástrojů.

Zkušební verze

Novinky Allplan Engineering 2019

Rozšíření uživatelsky definovaných rolí v liště Actionbar

Allplan Engineering 2019 umožňuje individuálně přizpůsobit standardní nastavení v Actionbaru, přidávání funkcí, jejich vymazání nebo úpravu struktury. Nová verze podporuje více rolí definovaných a konfigurace je podstatně flexibilnější. Role je možné jak jednotlivě, tak i hromadně importovat a exportovat, a to jak na jednom a tom samém počítači, tak i na další zařízení. Funkce z Allplan pluginů se nyní zobrazují v Actionbaru a jejich umístění je libovolné.

 

 

Intuitivní správa podlaží a rovin

V programu Allplan Engineering 2019 byla kompletně přepracována správa podlaží a rovin a rozšířena o paletu rovin. Tato paleta usnadňuje založení a modifikaci podlaží a rovin, funkce náhled umožňuje přímou vizuální zpětnou vazbu vzhledem k plánovaným změnám. Stavební prvky jako stěny, stropy nebo sloupy můžete přiřadit každé libovolné polygonální ploše nebo ploše volného tvaru. Přímá modifikace umožňuje navíc efektivní pracovní postupy podobně jako v reálných podmínkách. Aby se ušetřil čas a další náklady, lze automaticky přenést změny v rovinách přímo do struktury projektu.

© ALLPLAN GmbH, Munich, Germany | Design: Lukáš Šomodi, Arena Infinity

Nový rastr

Allplan Architecture 2019 přináší nový rastr s dodatečnými funkcemi. Uživatelské rozhraní je založeno na paletách, takže všechny vlastnosti můžete intuitivně definovat a přizpůsobovat. Změny jsou v modelu ihned viditelné. Rastr lze vytvářet a modifikovat za pomoci úchopek.

Různá rozšíření pro PythonParts

V programu Allplan Engineering 2019 byly optimalizovány stávající parametrické objekty PythonParts pro nosníky, sloupy a schodiště. Například schodiště tak mají úchopky navíc. Kromě toho poznáte, zda jsou dodrženy mezní hodnoty pro délku kroku, komfort a bezpečnost. Dále bylo vylepšeno ukládání výztuže. Jsou zde nové PythonParts, mimo jiné pro efektivní vyztužení dveřních, okenních a stropních otvorů.

Vylepšená týmová práce architektů a inženýrů

Allplan Engineering 2019 Vám poprvé nabízí nové pohledy a řezy pro navrhování výztuže. Z toho vyplývá mnoho výhod: Už není potřebné mít během navrhování výztuže přístup do celého modelu budovy. Umožňuje to přidělení různých přístupových práv podle rolí a usnadňuje se tím spolupráce architektů a inženýrů na stejném projektu. To výrazně zvyšuje výkon zejména s velkým množstvím dat. Často dochází k tomu, že stejné uložení výztuže v jedné budově používá několikrát. Díky novým pohledům a řezům je nyní možné kopírovat již jednou vytvořenou výztuž včetně řezů a popisů, a použít ji i v jiných částech stavby.

Komfortní správa atributů

Pomocí palety vlastnosti v programu Allplan Engineering 2019 se spravují nastavení jako formát, vizualizace a atributy stavebních prvků jako jsou stěny, desky, základy, střechy a místnosti. Další nastavení lze provést pomocí detailních dialogů pro objekty a vlastnosti, které jsou přístupné přímo z palety. Jediným kliknutím tak získáte lepší přehled. Nastavení lze provádět rychleji, protože již není nutné procházet kontextovou nabídkou. Navíc můžete nyní modifikovat několik objektů najednou.

 

 

Velký výběr ocelových profilů

Pro zjednodušení pracovních postupů při manipulaci s ocelovými nosníky máte v programu Allplan Engineering 2019 přístup do mezinárodních Nemetschek katalogů pro ocelové profily v Allplan Bimplus. Ocelové profily jsou v Allplanu k dispozici včetně geometrie a atributů. Protože se tyto katalogy používají i v jiných softwarových řešeních skupiny Nemetschek, jako je Frilo Statik nebo Scia Engineer, lze bez problému vyměňovat data mezi těmito produkty.

Větší přehled díky vylepšené paletě objektů

Paleta objektů v programu Allplan Engineering 2019 nyní dovoluje efektivně kontrolovat velký početu objektů. Objekty teď můžete třídit podle jejich vlastností. Objekty, u kterých chybí jejich vlastnosti, jsou zastaralé nebo nesprávně přiřazené, lze snadněji identifikovat a opravit, což přispívá k vyšší kvalitě modelu stavebního objektu. Kromě toho lze nyní objekty přesouvat z jednoho podlaží na jiné pomocí funkce drag&drop.

Novinky v rozhraní IFC4

IFC je standardním rozhraním pro openBIM projekty. Nejnovější verze IFC4 představuje další vylepšení, umožňující u BIM projektů např. export tzv. „BaseQuantities“ (tedy základních geometrických informací). Allplan Engineering 2019 nyní umožňuje import modelů včetně prutové výztuže a sítí. Kromě toho bylo zjednodušeno uživatelské rozhraní a byly integrovány nové možnosti, mimo jiné pro rozdělení vícevrstvých stěn a střech do jednotlivých prvků.

Rozšíření pro mezinárodní spolupráci

Pro další podporu práce na mezinárodních projektech můžete nyní v programu Allplan Engineering 2019 instalovat četná nastavení pro danou zemi a to buď v okamžiku, kdy provádíte instalaci, nebo je přidat později. Kromě toho lze nastavení pro danou zemi vybírat pro každý projekt zvlášť. Práce s různými požadavky v jednotlivých zemích se Vám tak podstatně zjednoduší. Kromě toho byly zavedeny národní standardy pro navrhování výztuže pro Alžír (DRT-BC2.41-CBA93) a Jižní Afriku (SANS 282).

View all new features from the last 5 years

Všechny funkce v Allplan Engineering jedním pohledem.

Novinky 2015-2019


Vyzkoušejte zdarma

Allplan Engineering Building je výkonné BIM řešení pro stavební inženýry, kteří se zaměřují na pozemní stavby. Vysoká výkonnost softwaru umožňuje inženýrům vytvářet modely, podrobně navrhnout výztuž a vytvářet prováděcí výkresy bez změny nástrojů. Pracujte rychleji a přesněji:

  • Efektivní modelování a výztužování s vysokou přesností
  • Vždy aktuální dokumenty a profesionální vizualizace
  • Precizní výkaz výměr materiálů pro přesné náklady

Vyzkoušejte plnou verzi Allplan Engineering na 30 dní zdarma a nezávazně! Jednoduše si stáhněte software a přesvědčte se sami o všech výhodách!

Zdarma stáhnout zkušební verzi