Allplan Engineering
Raise your level

Allplan Engineering Building

Allplan Allplan Engineering je ultimativní BIM řešení pro stavební inženýry bez jakýchkoliv kompromisů. Vysoká výkonnost softwaru umožňuje inženýrům vytvářet modely, podrobně navrhnout výztuž a vytvářet prováděcí výkresy bez změny nástrojů.

Zkušební verze

Novinky Allplan Engineering 2018

Vždy jen vhodné nástroje

S novou funkcí actionbar najdete v Allplan Engineering 2018 okamžitě ty nástroje, které potřebujete pro vaši příslušnou úlohu. Lišta nabídky je totiž rozdělena podle různých rolí (architekt, inženýr, ...) a úkolů, takže máte k dispozici různé funkční skupiny jako např. modelování, výztuž, tvorbu plánů apod. Jako v dobře setříděné přihrádce na nářadí najdete i zde v jednotlivé skupině všechny vhodné funkce Allplan a můžete rovnou začít.

Správné zobrazení pro každou obrazovku

Ať už pracujete s jakýmkoliv koncovým zařízením a formátem monitoru, přizpůsobí Allplan Engineering 2018 samostatně svou uživatelskou plochu, velikost obrazovky a rozlišení. Automatické odstupňování vám opatří zabezpečí více flexibility při volbě vašeho pracovního zařízení a zároveň se postará o pohodlné ovládání programu.

Rozšířený export BIM dat s IFC4

S Allplan Engineering 2018 můžete předat vašim projekčním partnerům plnohodnotně a bez ztrát všechny druhy BIM modelu včetně geometrie volných tvarů. Tím se výrazně zvýší kvalita a preciznost vašich BIM modelů. Použití IFC4 vede mimo jiné k lepší kontrole BIM projektu a usnadňuje rozhodovací procesy u všech, kteří se podílejí na stavbě.

Výměna dat s programem SCIA Engineer na jedno kliknutí

S verzí Allplan Engineering 2018 je transfer dat se statistickým softwarem SCIA Engineer vyřešen v jednom kroku stisknutím tlačítka. Tím odpadá export a import modelů nosných systémů. Přímé napojení na software SCIA Engineer usnadňuje výrazně souhru mezi konstrukcí a statikou a ulehčuje tím spolupráci v kanceláři inženýrů.Efektivní správa informací

S kombinací Allplan Engineering 2018 a BIM platformy Allplan Bimplus získáte přehled nad možnostmi výměny tisíce informací v BIM projektech. Díky Allplan Bimplus můžete informace definovat centrálně a poté využít v různých systémech a disciplínách v rámci celého životního cyklu stavby. To vám přináší flexibilitu v zacházení s informacemi a zlepšuje výměnu dat přes soubory IFC a Allplan Bimplus.

Intuitivní workflow u výkresů tvarů

Asociativní pohledy u Allplan Engineering 2018 vám umožní na každém vhodném místě – ať na modelu, určitém řezu nebo pohledu – provést změny tvaru. Všechny ostatní propojené plány a modely budou okamžitě aktualizovány bez toho, aby byly přitom soubory zablokovány pro ostatní uživatele. To zvyšuje produktivitu tvroby výkresů tvarů díky zjednodušené práci a konzistentním podkladům.

3D modelování bez kompromisů

Velké množství optimalizací v oblasti 3D modelování v Allplan Engineering 2018 vám umožňuje převedení vašich vizí bez kompromisů, velmi jednoduše, velmi flexibilně a s nejvyšší precizností. K novinkám patří několikanásobná modifikace vlastností formátů pro volně tvarovaná 3D tělesa, nástroj k modelování skořepin, B-spline křivky k jednoduchému a flexibilnímu vytvoření zakřivených tvarů.

Vyztužení komplexních nosných systémů ve 3D

S Allplan Engineering 2018 můžete vytvořit vyztužení dvojitě ohnutých nosných systémů s pozměnitelným příčným řezem jako např. u konstrukcí mostů během krátké doby pohodlně a shodně s BIM jako 3D model. Výztuž je definována v různých příčných řezech a přechody mezi příčnými řezy jsou popsány různými cestami. Je možné přidat různá pravidla, jako např., jak mají být výztuže vedeny. Na základě těchto informací vygeneruje software automaticky model výztuže.

Opakující se úlohy jsou rychle hotové

Vytvoření vlastních parametrických objektů PythonParts je s Allplan Engineering 2018 dětsky jednoduché. Kombinujte jednoduše základní prvky z předdefinovaných stavebních dílů a spojte je vizuálně a zcela individuálně podle vašich momentálních požadavků. V předdefinovaných prvcích najdete sloupy, nosníky, průvlaky, vazníky, základy a schody.

New option: Zjednodušená spolupráce díky Allplan Share

S Allplan Share a Allplan Engineering 2018 profitujete z přímé spolupráce s projekčními partnery po celém světě na stejných Allplan datech. Allplan Share je založen na BIM platformě Allplan Bimplus a nabízí vám další funkce jako Model Viewer, Task Board nebo kontrolu revizí. S Allplan Share snížíte vaše administrativní náklady a učetříte náklady na pořízení a údržbu lokálního serveru. Allplan Share

Vyzkoušejte zdarma

Allplan Engineering Building je výkonné BIM řešení pro stavební inženýry, kteří se zaměřují na pozemní stavby. Vysoká výkonnost softwaru umožňuje inženýrům vytvářet modely, podrobně navrhnout výztuž a vytvářet prováděcí výkresy bez změny nástrojů. Pracujte rychleji a přesněji:

  • Efektivní modelování a výztužování s vysokou přesností
  • Vždy aktuální dokumenty a profesionální vizualizace
  • Precizní výkaz výměr materiálů pro přesné náklady

Vyzkoušejte plnou verzi Allplan Engineering na 30 dní zdarma a nezávazně! Jednoduše si stáhněte software a přesvědčte se sami o všech výhodách!

Zdarma stáhnout zkušební verzi