ALLPLAN ARCHITECTURE 2017

Nové funkce v Allplan 2017 sahají od centrálního řízení úkolů přes mnohá rozšíření v oblasti modelování, generování plánů a automatizace až po detailní vylepšení, díky nimž se Allplan 2017 stal tak stabilním a uživatelsky komfortním jako nikdy předtím.

V Release Allplan 2017-1 došlo u Task Board ke zlepšení uživatelského komfortu a přehlednosti a ke zvýšení bezpečnosti při plánování. 3D modelování prostřednictvím těles probíhá díky několika doplňkům ještě efektivněji. Kromě toho byly rozšířeny možnosti exportu IFC4, na základě čehož lze zvýšit jak kvalitu plánování, tak i efektivitu práce.

Spolupráce

Allplan Architecture 2017 nastavuje nové standardy v oblasti spolupráce s partnery

Task board pro efektivní správu úkolů

Jasné přidělení úkolů všem účastníkům projektu a sledování těchto úkolů je ústřední úlohou při práci metodou BIM. Správa úkolů by Vám a Vašim partnerům měla jít snadno a rychle od ruky. Za tímto účelem byla v Allplan 2017 vytvořena funkce Task Board. Task Board je přímo připojena k otevřené BIM platformě bim+. Pouze s bim+ můžete sloučit, sledovat, analyzovat a sdílet data z modelu Allplan a dalších řešení OpenBIM. Nejasné situace nebo projekční chyby může rozpoznat např. BIM koordinátor vizuální kontrolou a ke každému problému přiřadit zpracovatele. Při interakci bim+ a Allplan se ihned oboustranně zobrazí nové úkoly. Jakmile je úkol splněn, je nastaven status „dokončeno“ a změněný model se znovu nahraje na bim +. Všichni zúčastnění mají okamžitě přístup k novému stavu plánování.

Release Allplan 2017-1 představuje další zlepšení kvality a stability softwarového řešení. Tím je Task Board, nástroj Allplan pro efektivní správu úkolů, nyní ještě jednodušší z hlediska ovládání: Podrobnosti úkolu jsou přehledně zobrazeny a pro zpracování úkolů je nyní nutné méně pracovních kroků. Vyšší bezpečnost plánování je zajištěna zpracováním na základě přidělených rolí. Tím, že omezíte přístup k jednotlivým pracovním krokům „Vytvořit úkol“, „Zpracovat úkol“ a „Ukončit úkol“, zabráníte nežádoucím změnám neoprávněnými uživateli.

 

Kontrola kolizí prostřednictvím bim+

Aby bylo možné odhalit chyby v plánování v předstihu, můžete provést pomocí bim+ kontrolu kolizí, například mezi dílčími modely architektů, statiků a projektantů TZB. V interakci bim+ a Allplan jsou úkoly k odstranění kolizí efektivně delegovány prostřednictvím Task Boardu příslušnému odpovědnému pracovníkovi. Jakmile je k dispozici nový status plánování, může být tento zdokumentován jako nová revize s ověřitelnou historií.

Výměna dat bez úskalí

Pro rychlou výměnu dat s partnery v procesu plánování nabízí Allplan celou řadu rozhraní, která jsou neustále rozšiřována a aktualizována. U verze 2017 byl kladen důraz na výměnu 3D objemových a plošných dat (NURBS) důležitých pro BIM projekty. Nyní lze také měnit geometrie volného tvaru bez polygonizace ve formátech AutoCAD DWG/DXF, Microstation DGN (import) a Rhino. Kromě toho je také možný export BIM modelů do formátu IFC4. Tato vylepšení podporují interakci s dalšími softwarovými produkty a zlepšují kvalitu dat při výměně informací.

V Release Allplan 2017-1 je za účelem vyšší kvality plánování rozšířen export IFC4: Plochy pro dokončovací práce, 2D-elementy a popisky lze nyní exportovat bez snížení kvality prostřednictvím rozhraní IFC4. Při exportu se rovněž převezmou globální projektová nastavení Allplan.

Vyšší výkon na Workgroup Online

Funkce Workgroup Online, která je součástí Workgroup Manager, umožňuje efektivní práci přesahující danou pracovní lokalitu. Projektová data Allplanu jsou přitom vyměňována přes Internet. Aby bylo možné zkrátit přenosový čas u velkých množství dat, byla nyní zavedena nová komprimační metoda, pomocí které se objem dat a tím i přenosový čas snižují v průměru o 75 procent. V jednotlivých případech dokonce až o 90 procent. Na Vašich projektech tak můžete online pracovat výrazně rychleji.

Nejlepší modelování

Allplan Architecture 2017 poskytuje maximální komfort při modelování a zpracování projektů

Různá vylepšení v 3D modelování

Díky integraci modelovacího jádra Parasolid máte k dispozici celou řadu nových možností. 3D tělesa tak lze snadno a přesně modifikovat bez předchozí polygonizace. Můžete zpracovávat libovolné body, rovné nebo zakřivené hrany a plochy 3D prvků. Kromě toho byl optimalizován uživatelský komfort a pracovní postupy při 3D modelování na různých místech.

Od verze Release Allplan 2017-1 je nyní možné pro zobrazení přiřadit k tělesům oblíbené šrafy, styl čar nebo styl výplně ploch. Kromě toho lze snadno a rychle přenášet charakteristiky tělesa pomocí funkce pipety.

Uživatelsky komfortní stavební díly volného tvaru jsou nyní ještě flexibilnější

3D tělesa vycházející z modelovacího jádra Parasolid lze nyní konvertovat na uživatelsky komfortní stavební díly volného tvaru (architektonické těleso). Tyto uživatelsky komfortní stavební díly lze pružně a jednoduše měnit pomocí běžných modifikací, jako jsou např. booleovské operace nebo bodová modifikace. Také zobrazení půdorysu lze pohodlně definovat a upravit.

Lepší přehled při práci s modelem budov

S novou funkcí filtru pro fólie je manipulace s modelem budov ještě snazší. Kompletní 3D model můžete aktivovat v animačním okně a v zobrazení půdorysu skrýt nepotřebné fólie. V půdorysu se zobrazí pouze ta patra, která chcete vidět. V animačním okně tak získáte přehled o celé budově, aniž by se v půdorysu řada fólií překrývala či ztrácela přehlednost.

Pohodlná tvorba plánů v maximálně krátké době

Pomocí přepracovaných funkcí pro vytváření pohledů a řezů se zhotovování plánů v Allplanu 2017 stává tak komfortním, jako nikdy před tím. Palety funkcí umožňují přímou a intuitivní kontrolu zobrazovacích parametrů. Po provedení změn v modelu budovy jsou odvozené plány automaticky aktualizovány. Ručně přidané prvky, jako jsou kóty nebo texty, zůstanou samozřejmě zachovány. Pomocí Allplan Architecture 2017 tak zajistíte,že Vaše plány se budou vždy shodovat s modelem budovy. Kromě toho se podařilo zvýšit rychlost výpočtu řezů až o 50%!

 

ROCK SOLID

Allplan Architecture 2017 poskytuje větší stabilitu, nespočet vylepšení a řadu realizovaných přání zákazníků

SmartParts – se smyslem pro detail

Stávající knihovna SmartPart s parametrickými objekty byla rozšířena o předem definované okenní kování. Kromě toho došlo k úpravám a zlepšením dle přání zákazníků u stávajících objektů: objekt okenní parapet lze nyní modifikovat pružněji pomocí úchopek a byl významně rozšířen počet výřezů pro dveře a možnosti instalace rolet.

Python API – programovatelné rozhraní splňující nejvyšší nároky

Parametrické objekty lze vytvářet prostřednictvím integrovaného programovatelného rozhraní Allplan Python API. Vytvoříte Python skripty, které Vám umožní přístup k funkcím programu Allplan, a pomocí nichž lze přidávat nové funkce a objekty do programu Allplan. Takto vytvořené PythonParts jsou vybaveny uživatelským rozhraním s paletami vlastností, úkony a individuálními pracovními postupy. Lze je změnit několika kliknutími. Kromě vytváření parametrických objektů a variant lze prostřednictvím tohoto rozhraní automatizovat opakující se pracovní operace.

Knihovna ocelových profilů nově strukturovaná a aktualizovaná

Abychom Vám ulehčili při práci s ocelovými profily orientaci a zrychlili Vaše pracovní postupy, byla doplněna a nově strukturována knihovna ocelových profilů podle aktuálních dodavatelských programů o chybějící profily.