Allplan Engineering 2017

Nové funkce v Allplan 2017 sahají od centrálního řízení úkolů přes mnohá rozšíření v oblasti modelování, generování plánů a automatizace až po detailní vylepšení, díky nimž se Allplan 2017 stal tak stabilním a uživatelsky komfortním jako nikdy předtím.

V Release Allplan 2017-1 došlo u Task Board ke zlepšení uživatelského komfortu a přehlednosti a ke zvýšení bezpečnosti při plánování. 3D modelování prostřednictvím těles probíhá díky několika doplňkům ještě efektivněji. Kromě toho byly rozšířeny možnosti exportu IFC4, na základě čehož lze zvýšit jak kvalitu plánování, tak i efektivitu práce.

Pro inženýrské stavitelství (výztuže) byla rozšířena nabídka katalogů šroubových spojek. Tyto doplňující systémy zkracují plánovací proces v Allplan a napomáhají zabránit chybám.

Spolupráce

Allplan Engineering 2017 nastavuje nový standard v oblasti spolupráce s partnery plánování v BIM projektech

Task board pro efektivní správu úkolů

Jasné přidělení úkolů všem účastníkům projektu a jejich sledování je ústřední úlohou při práci metodou BIM. Správa úkolů by Vám a Vašim partnerům v plánování měla jít snadno a rychle od ruky. Za tímto účelem byla v Allplan 2017 vytvořena funkce Task Board. Task Board je přímo připojena k otevřené BIM platformě bim+. Pouze s bim+ můžete sloučit, sledovat, analyzovat a sdílet data z modelu Allplan a dalších řešení OpenBIM. Nejasné situace nebo projekční chyby může rozpoznat např. BIM koordinátor vizuální kontrolou a ke každému problému přiřadit zpracovatele. Při interakci bim+ a Allplan se ihned oboustranně zobrazí nové úkoly. Jakmile je úkol splněn, je nastaven status „dokončeno“ a změněný model se znovu nahraje v bim +. Všichni zúčastnění mají okamžitě přístup k novému stavu plánování.

Release Allplan 2017-1 představuje další zlepšení kvality a stability softwarového řešení. Tím je Task Board, nástroj Allplan pro efektivní správu úkolů, nyní ještě jednodušší z hlediska ovládání: Podrobnosti úkolu jsou přehledně zobrazeny a pro zpracování úkolů je nyní nutné méně pracovních kroků. Vyšší bezpečnost plánování je zajištěna zpracováním na základě přidělených rolí. Tím, že omezíte přístup k jednotlivým pracovním krokům „Vytvořit úkol“, „Zpracovat úkol“ a „Ukončit úkol“, zabráníte nežádoucím změnám neoprávněnými uživateli.

Kontrola kolizí prostřednictvím bim+

Aby bylo možné odhalit chyby v plánování v předstihu, můžete provést pomocí bim+ kontrolu kolizí, například mezi dílčími modely architektů, statiků a projektantů TZB. V interakci bim+ a Allplan jsou úkoly k odstranění kolizí efektivně delegovány prostřednictvím Task Boardu příslušnému odpovědnému pracovníkovi. Jakmile je k dispozici nový status plánování, může být tento zdokumentován jako nová revize s ověřitelnou historií.

Výměna dat bez úskalí

Pro rychlou výměnu dat s partnery v procesu plánování nabízí Allplan celou řadu rozhraní, která jsou neustále rozšiřována a aktualizována. U verze 2017 byl kladen důraz na výměnu 3D objemových a plošných dat (NURBS) důležitých pro BIM projekty. Nyní lze také měnit geometrie volného tvaru bez polygonizace ve formátech AutoCAD DWG/DXF, Microstation DGN (import) a Rhino. Kromě toho je také možný export BIM modelů do formátu IFC4. Tato vylepšení podporují interakci s dalšími softwarovými produkty a zlepšují kvalitu dat při výměně informací.

V Release Allplan 2017-1 je za účelem vyšší kvality plánování rozšířen export IFC4: Plochy pro dokončovací práce, 2D-elementy a popisky lze nyní exportovat bez snížení kvality prostřednictvím rozhraní IFC4. Při exportu se rovněž převezmou globální projektová nastavení Allplan.

Vyšší výkon na Workgroup Online

Funkce Workgroup Online, která je součástí Workgroup Manager, umožňuje efektivní práci přesahující danou pracovní lokalitu. Projektová data Allplanu jsou přitom vyměňována přes Internet. Aby bylo možné zkrátit přenosový čas u velkých množství dat, byla nyní zavedena nová komprimační metoda, pomocí které se objem dat a tím i přenosový čas snižují v průměru o 75 procent. V jednotlivých případech dokonce až o 90 procent. Na Vašich projektech tak můžete online pracovat výrazně rychleji.

Automatizace

Allplan Engineering 2017 zvyšuje produktivitu a kvalitu projektů Vaší kanceláře prostřednictvím automatizovaných pracovních postupů.

PythonParts – parametrické objekty pro maximální produktivitu

V případě složitých, geometricky náročných stavebních projektů jsou zapotřebí výkonné a flexibilní nástroje, které jsou snadno ovladatelné. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi vyžadují co největší možnosti přizpůsobení. Nástrojem, který splňuje tyto požadavky, jsou PythonParts, parametrické objekty na základě skriptovacího jazyka Python. Prostřednictvím programového rozhraní Python API máte přístup k funkcím programu Allplan a můžete v případě potřeby vytvářet nové funkce a objekty včetně výztuží. PythonParts jsou vybaveny uživatelským rozhraním s paletami vlastností, úkony a individuálními pracovními postupy a lze je změnit několika kliknutími. Kromě toho můžete prostřednictvím Python API automatizovat opakující se pracovní operace. Tímto způsobem se zvyšuje produktivita, zabrání se chybám v plánování a je podporován pracovní postup BIM.

Nejlepší modelování

Allplan Engineering 2017 poskytuje maximální komfort při modelování a zpracování projektů

Různá vylepšení v 3D modelování

Díky integraci modelovacího jádra Parasolid máte nyní k dispozici celou řadu nových možností. 3D tělesa tak lze snadno a přesně modifikovat bez předchozí polygonizace. Můžete zpracovávat libovolné body, rovné nebo zakřivené hrany a plochy 3D prvků. Kromě toho byl optimalizován uživatelský komfort a pracovní postupy při 3D modelování na různých místech.

Od verze Release Allplan 2017-1 je nyní možné pro zobrazení přiřadit k tělesům oblíbené šrafy, styl čar nebo styl výplně ploch. Kromě toho lze snadno a rychle přenášet charakteristiky tělesa pomocí funkce pipety.

User-Defined Free-Form Components Now Even More Flexible

Parasolid-based 3D solids can now be converted into user-defined free-form components (quantity solids). These user-defined components can be modified in flexible and simple ways with the usual modifications such as Boolean operations or point modification. It is even possible to easily define and adjust the outline presentation.

Výrazná časová úspora díky „Uložení výztuže podél trasy“

Abyste mohli jednoduše a rychle uložit výztuž, byla vytvořena funkce „Uložení výztuže podél trasy“. Nastavíte odpovídající výztužné prvky, jako třmínkové a podélné výztuže v jednom průřezu, vyberete požadovanou trasu uložení a Allplan automaticky vytvoří výztuž. Přitom se třmínky otáčí a zohlední se další oblasti třmínků, spoje, zalomení a přesahy. Díky tomu výrazně ušetříte čas, a to zejména u 3D výztuže jednotlivých stavebních dílů.

Systémy šroubových spojek

Pro pokládání prutů výztuže ve stísněných prostorách jsou šroubové spojky nezbytné. Typ systémů šroubových spojek, které mají být použity, je často předepsán zákazníkem. Pokud není požadovaný systém uložen v softwaru, musí se vytvořit ručně. Prostřednictvím Release Allplan 2017-1 byly již integrované šroubové spojky doplněny novými katalogy Ancotech BARON-C a SAH SAS 670/800. Díky velkému a vždy aktuálnímu výběru dodavatelů v Allplan ušetříte čas a zvýšíte kvalitu plánování.

Lepší přehled při práci s modelem budov

S novou funkcí filtru pro fólie je manipulace s modelem budov ještě snazší. Kompletní 3D model můžete aktivovat v animačním okně a v půdorysu skrýt nepotřebné fólie. V animačním okně získáte přehled o celé stavbě, aniž by se řada stavebních prvků při zpracování překrývala a ztrácela přehlednost.

Aktuální rozšíření pro mezinárodní projekty

Pro práci na mezinárodních projektech máte k dispozici následující rozšíření: pro Francii byla začleněna „Norme Française“ (NF EN). Pro projekty v Brazílii lze v zobrazení ohýbané výztuže nyní označit průměry a délky oblouku. Kromě toho mohou být ukazatele v souladu s DIN EN ISO 3766 zobrazeny také čárkovanou čarou. V neposlední řadě jsou nyní trvale k dispozici jednotky stopy a palce.

Knihovna ocelových profilů nově strukturovaná a aktualizovaná

Abychom Vám ulehčili při práci s ocelovými profily orientaci a zrychlili Vaše pracovní postupy, byla doplněna a nově strukturována knihovna ocelových profilů podle aktuálních dodavatelských programů o chybějící profily. Kromě toho byly přidány další atributy a vytvořena jednotná nastavení barev, stylových ploch, čar a hladin. 2D a 3D profily nyní naleznete na jednom místě.