ALLPLAN 2020

“Nejnovější digitální inovace pro architekty, inženýry a stavbu – to je Allplan.”

ZkuŠební verze

PORTFOLIO ŘEŠENÍ ALLPLAN

Rozsáhlé portfolio řešení od společnosti ALLPLAN nabízí výkonné nástroje pro všechny fáze v životním cyklu stavby. Díky našim softwarovým řešením a službám pracují všichni účastníci výstavby společně tak precizně, flexibilně a efektivně jako nikdy předtím. Se systémem ALLPLAN je BIM rutinou.

ALLPLAN - Raise your level

> Výkonné BIM řešení pro AEC odvětví
> Inteligentní pracovní postupy a spolupráce založená na cloudu
> Precizní plány od návrhu až po prováděcí výkresy

Filtrování obsahu této stránky pro vaše použití

Vymazat filtr

Vyberte fázi projektu
CHARAKTERIZUJTE SVOU KANCELÁŘ

Následující obsah byl upraven dle Vašeho výběru

Allplan Architecture

Fáze projektu

 • Concept
 • Design
 • Detailling
 • Production

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Architekti

Nová verze Allplan Architecture 2020 se zaměřuje na modelování. Na jedné straně bylomodelování schodišť, poprvé představené v programu Allplan 2019 dále rozšířeno, aby se tak zvýšila uživatelská přívětivost a produktivita. Na straně druhé je k dispozici nový nástroj pro modelování různých typů střech s pomocí jednoduchého rozhraní na základě palety vlastností. Rovněž se optimalizovala správa atributů a paleta objektů na podporu pracovní metody BIM.

Všechny podrobnosti řešení Vyzkoušejte zdarma

Projektování založené na BIM

Allplan umožňuje stavět nejprve virtuálně, potom reálně. Tak mohou být chyby a nesrovnalosti podchyceny již během projektování. Zabráníte tak např. zpoždění při výstavbě.

Svoboda navrhování

Výkonné modelovací jádro Parasolid od společnosti Siemens PLM software je plně integrované v Allplanu a poskytuje svým uživatelům velkou svobodu při tvorbě 3D modelů.

Vizualizace na nejvyšší úrovni

Integrovaný CineRender od Maxonu umožňuje intuitivní a efektivní tvorbu vysoce kvalitních vizualizací přímo ze systému Allplan.

Allplan Engineering

Fáze projektu

 • Concept
 • Design
 • Detailling
 • Production

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Inženýři

Prostřednictvím Allplan Engineering Building 2020 vám nabízíme BIM řešení budoucnosti, určené stavebním inženýrům. Software je charakterizován vysokým výkonem, zejména v oblasti spolupráce v rámci týmu, a přispívá k vyšší efektivitě a produktivitě v každodenní práci. Přístup openBIM podporuje hladkou, mezioborovou spolupráci partnerů v rámci projektu. Projektanti mají k dispozici různá vylepšení, včetně pohledů a řezů, vyztužování a přizpůsobení pro konkrétní země. Je zde i několik nových funkcí v oblasti ocelových konstrukcí a strukturální analýzy pro navrhování mostů.

Všechny podrobnosti řešení Vyzkoušejte zdarma

Kontinuální proces projektování

Allplan Engineering Building podporuje celý proces projektování - od prvního návrhu až po hotové výkresy tvaru a výztuže.

Výztuž na nejvyšší úrovni

Kompletní 3D model, s výztuží, zabudovanými díly a eventuálně předpínacími prvky, zajistí maximální bezpečnost při projektování a názornost.

Přesvědčivé výkresy

Pomocí výkonných nástrojů pro layout a navrhování vytvoříte kvalitní podklady pro projektování, které zdůrazní hodnotu Vaší práce.

Allplan Engineering

Fáze projektu

 • Concept
 • Design
 • Detailling
 • Production

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Inženýři

Prostřednictvím Allplan Engineering Civil 2020 vám nabízíme BIM řešení budoucnosti, určené stavebním inženýrům. Software je charakterizován vysokým výkonem, zejména v oblasti spolupráce v rámci týmu, a přispívá k vyšší efektivitě a produktivitě v každodenní práci. Přístup openBIM podporuje hladkou, mezioborovou spolupráci partnerů v rámci projektu. Projektanti mají k dispozici různá vylepšení, včetně pohledů a řezů, vyztužování a přizpůsobení pro konkrétní země. Je zde i několik nových funkcí v oblasti ocelových konstrukcí a strukturální analýzy pro navrhování mostů.

Všechny podrobnosti řešení Vyzkoušejte zdarma

Projektování založené na BIM

Nejprve virtuálně, potom reálně. Chyby a nesrovnalosti rozpoznáte již při projektování a zabráníte tak zpoždění při výstavbě.

Modelování bez hranic

Výkonné modelovací jádro Parasolid společnosti Siemens poskytuje svým uživatelům větší svobodou při tvorbě 3D modelů. S vyšší přesností 3D modelu získává Váš projekt současně na kvalitě.

Výztuž na nejvyšší úrovni

Kompletní 3D model, s výztuží, vestavnými prvky a eventuálně předpínacími prvky, zajistí maximální bezpečnost při projektování a názornost.

Allplan bim+

Fáze projektu

 • Concept
 • Design
 • Detailling
 • Production

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Architekti
 • Inženýři

Allplan Bimplus je velice výkonný nástroj, který je možné využívat nezávisle na operačním systému ke spolupráci v rámci různých oborů v BIM projektech. Allplan Bimplus je otevřený pro libovolný stavební software díky různým formátům jako je IFC a BCF nebo prostřednictvím API (programovací rozhraní). Pomocí Allplan Bimplus propojíte modely jednotlivých profesí, které můžete následně analyzovat.

Všechny podrobnosti řešení Vyzkoušejte zdarma

Propojování

Všichni poskytovatelé služeb zúčastnění na projektu jako stavitelé, stavební podnikatelé a plánovači si tak mohou prohlížet celkové informace o stavbě pomocí svých vlastních stávajících nástrojů.

3D koordinace

Kolize s jinými řemesly lze automaticky identifikovat a vizualizovat. Modely budovy nebo singulární prvky mohou být snadno spojeny s dodatečnými informacemi jako fotografie, dokumenty, popisy problémů a návrhy řešení.

Správa kvality

O nezbytný přehled se stará integrovaná, výkonná a centrální správa nedostatků a informací. Žádné informace se neztratí a jsou vždy v aktuálním stavu: Sledování pokroku, informování, správa změn, úkoly, kolize a mnoho dalšího.

Fáze projektu

 • Concept
 • Design

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Architekti
 • Inženýři

Allplan Bridge je profesionální BIM řešení pro projektování mostů. Pracujete jen s jedním nástrojem: od podrobného parametrického modelu včetně předpínacích kabelů, přes návrh procesu výstavby až po statický výpočet navrhovaného mostu. Navrhujte mosty efektivněji:

Všechny podrobnosti řešení ZkuŠební verze

Snadné předpínání

Se softwarem Allplan Bridge je možné snadno modelovat množství předpínacích kabelů: předem předepjaté i dodatečně předpínané, vnitřní i vnější, podélné, příčné a vertikální, a také s nestandardní geometrií. Na základě uživatelsky definovaných 3D bodů generuje uživatel automaticky geometrii předpínacího lana podél mostní konstrukce.

Vytvoření modelů bez kompromisů

Allplan Bridge vyvinul tým mostních inženýrů speciálně pro požadavky na výstavbu mostů. Vytvořte sami jednoduše přesné parametrické 3D modely s komplexními geometriemi se spoustou detailních prvků. Uživatel definuje jeden typický příčný profil, varianty jsou spočteny automaticky a bez chyb.

Zakomponování čtvrtého rozměru

Při specifikaci stavebního postupu je zvažován čas jako čtvrtý rozměr. Mimo jiné je možno definovat a porovnat různé harmonogramy výstavby pro stejnou mostní konstrukci.