Již k dispozici: Allplan 2018

PORTFOLIO ŘEŠENÍ ALLPLAN

Obsáhlé portfolio řešení od společnosti ALLPLAN nabízí výkonné nástroje pro všechny fáze v životním cyklu stavby. Díky našim softwarovým řešením a službám pracují všichni účastníci výstavby společně tak precizně, flexibilně a efektivně jako nikdy předtím. Se systémem ALLPLAN je BIM rutinou.

ALLPLAN - Raise your level

> Z papíru až k Cloud BIM
> Od základních až po specializované nástroje
> Od výměny souborů k toku dat

Filtrování obsahu této stránky pro vaše použití

Vymazat filtr

Vyberte fázi projektu
CHARAKTERIZUJTE SVOU KANCELÁŘ

Následující obsah byl upraven dle Vašeho výběru

Allplan Architecture

Fáze projektu

 • Concept
 • Design
 • Detailling
 • Production

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Architekti

Allplan Architecture je univerzálním BIM nástrojem pro pozemní stavby. Díky svému přímému napojení na cloudovou BIM platformu Allplan Bimplus, se stal Allplan Architecture univerzálním BIM řešením (do BIM-Level 3). Tak jako dřív můžete pracovat zcela ve 3D, nebo také kombinovaně ve 2D a 3D, což nabízí výhody především v prováděcích výkresech. Síla řešení Allplan Architecture je ve spolehlivosti a preciznosti ve všech fázích projektování a obzvlášť v oblasti výkazu výměr. Velký výběr rozhraní včetně importu a exportu IFC souborů se postará o spolehlivou výměnu dat s partnery.

Všechny podrobnosti řešení Vyzkoušejte zdarma

Projektování založené na BIM

Allplan umožňuje stavět nejprve virtuálně, potom reálně. Tak mohou být chyby a nesrovnalosti podchyceny již během projektování, takžezabránáte tak zpoždění při výstavbě.

Svoboda navrhování

Výkonné modelovací jádro Parasolid od společnosti Siemens PLM software je plně integrované v Allplanu a poskytuje svým uživatelům velkou svobodu při tvorbě 3D modelů.

Vizualizace na nejvyšší úrovni

Integrovaný CineRender od Maxonu umožňuje intuitivní a efektivní tvorbu vysoce kvalitních vizualizací přímo ze systému Allplan.

Allplan Engineering

Fáze projektu

 • Concept
 • Design
 • Detailling
 • Production

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Inženýři

Allplan Engineering Building je výkonný BIM nástroj, který je určen pro pracovní procesy stavebních inženýrů v pozemních a infrastrukturních stavbách. Díky svému přímému napojení na cloudovou BIM platformu Allplan Bimplus, se stal Allplan Engineering Building univerzálním BIM řešením (až do úrovně BIM - Level 3). Díky tomutu software zkrátíte čas potřebný na projekt a výstavbu při zachování nákladů. Základ tvoří virtuální model, ze kterého jsou generovány výkresy tvaru a výztuže s řezy, pohledy a vizualizacemi, stejně jako výkazy výměr a tabulky výztuže včetně ohybů. Model slouží jako základ pro statické výpočty. Allplan Engineering Building zjednodušuje a urychluje projektování a provádění stavby, snižuje zdroje chyb a vede k lepšímu vzájemnému pochopení všech účastníků stavebního projektu.

Všechny podrobnosti řešení Vyzkoušejte zdarma

Kontinuální proces projektování

Allplan Engineering Building podporuje celý proces projektování - od prvního návrhu až po hotové výkresy tvaru a výztuže.

Výztuž na nejvyšší úrovni

Kompletní 3D model, s výztuží, zabudovanými díly a eventuálně předpínacími prvky, zajistí maximální bezpečnost při projektování a názornost.

Přesvědčivé výkresy

Pomocí výkonných nástrojů pro layout a navrhování vytvoříte kvalitní podklady pro projektování, které zdůrazní hodnotu Vaší práce.

Allplan Engineering

Fáze projektu

 • Concept
 • Design
 • Detailling
 • Production

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Inženýři

Allplan Engineering Civil je výkonný BIM nástroj, který je určen pro pracovní procesy stavebních inženýrů v pozemních a infrastrukturních stavbách. Díky svému přímému napojení na cloudovou BIM platformu Allplan Bimplus, se stal Allplan Engineering Civil univerzálním BIM řešením (až do úrovně BIM - Level 3). Díky tomutu software zkrátíte čas potřebný na projekt a výstavbu při zachování nákladů. Základ tvoří virtuální model, ze kterého jsou generovány výkresy tvaru a výztuže s řezy, pohledy a vizualizacemi, stejně jako výkazy výměr a tabulky výztuže včetně ohybů. Model slouží jako základ pro statické výpočty. Allplan Engineering Civil zjednodušuje a urychluje projektování a provádění stavby, snižuje zdroje chyb a vede k lepšímu vzájemnému pochopení všech účastníků stavebního projektu.

Všechny podrobnosti řešení Vyzkoušejte zdarma

Projektování založené na BIM

Nejprve virtuálně, potom reálně. Chyby a nesrovnalosti rozpoznáte již při projektování a zabráníte tak zpoždění při výstavbě.

Modelování bez hranic

Výkonné modelovací jádro Parasolid společnosti Siemens poskytuje svým uživatelům větší svobodou při tvorbě 3D modelů. S vyšší přesností 3D modelu získává Váš projekt současně na kvalitě.

Výztuž na nejvyšší úrovni

Kompletní 3D model, s výztuží, zabudovanými díly a eventuálně předpínacími prvky, zajistí maximální bezpečnost při projektování a názornost.

Allplan bim+

Fáze projektu

 • Concept
 • Design
 • Detailling
 • Production

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Architekti
 • Inženýři

Allplan Bimplus je velice výkonný nástroj, který je možné využívat nezávisle na operačním systému ke spolupráci v rámci různých oborů v BIM projektech. Allplan Bimplus je otevřený pro libovolný stavební software díky různým formátům jako je IFC a BCF nebo prostřednictvím API (programovací rozhraní). Pomocí Allplan Bimplus propojíte modely jednotlivých profesí, které můžete následně analyzovat.

 

Všechny podrobnosti řešení Vyzkoušejte zdarma

Propojování

Všichni poskytovatelé služeb zúčastnění na projektu jako stavitelé, stavební podnikatelé a plánovači si tak mohou prohlížet celkové informace o stavbě pomocí svých vlastních stávajících nástrojů.

3D koordinace

Kolize s jinými řemesly lze automaticky identifikovat a vizualizovat. Modely budovy nebo singulární prvky mohou být snadno spojeny s dodatečnými informacemi jako fotografie, dokumenty, popisy problémů a návrhy řešení.

Správa kvality

O nezbytný přehled se stará integrovaná, výkonná a centrální správa nedostatků a informací. Žádné informace se neztratí a jsou vždy v aktuálním stavu: Sledování pokroku, informování, správa změn, úkoly, kolize a mnoho dalšího.

Allplan Allfa

Fáze projektu

 • Concept
 • Design

Cílová skupina

 • Velká firma
 • Malá firma
 • Architekti
 • Inženýři

Allplan Allfa je CAFM řešení založené na Internetovém prohlížeči, které počítá s nejvyššími požadavky na infrastrukturální a technickou správu objektu. Software disponuje množstvím odborných modulů pro různé oblasti správy budov. Tak pokryjete všechny stanovené úkoly pomocí jediného řešení. Díky rozsáhlým vyhodnocovacím funkcím a centrální databázi s integrovanou historií je Allplan Allfa optimálním nástrojem ke kontrole dat a nákladů, a může tak dostát zákonným provozním povinnostem.

 

 

Všechny podrobnosti řešení Features

Optimální databáze od samého začátku

Pro efektivní správu provozu budovy potřebujete především úplnou a aktuální databázi. Pokud je správa budovy zahrnuta už v její plánovací fázi, můžete díky přímému napojení systému Allplan Allfa na řešení CAD v rámci architektury Allplan a AutoCAD zakotvit všechny informace potřebné k provozu už během plánování. Tak zvládnete vytvořit v předstihu optimální datový základ.

Ověřená kvalita softwaru

Allplan Allfa byl čtyřikrát po sobě certifikován německou asociací pro správu objektu (GEFMA) podle kvalitativního standardu GEFMA 444 pro softwarové produkty CAFM.

Náklady spolehlivě pod kontrolou

Allplan Allfa vás podporuje bohatými možnostmi vyhodnocení, které pokryjí potenciál k šetření, kontrolu opatření a celkovou efektivní kontrolu. Se systémem Allplan Allfa můžete stanovit množství, vyměřit plochy, stejně jako různě popsat výkony.