Reference

Využití BIM v projektu budovy Aviatica

Budova Aviatika v Praze, Building s.r.o., Praha

Budova Aviatica získala významné ocenění za zpracování projektu v BIM. Perex: Ačkoliv je projektování prostřednictvím metodiky BIM v Čechách i přes výrazné pokroky přeci jen stále ještě v plenkách, jsou i zde projekty a společnosti, jež dokáží z tohoto přístupu vytěžit maximum. Důkazem je společnost Building s.r.o., která dokonce za projekt budovy Aviatica získala zváštní cenu poroty za uplatnění BIM v mezinárodní soutěži „The Art of Structural Design“. 

Přečíst celý příběh

Elegantní silueta probouzející fantazii

Rozhledna Vysoká u Tachova, Architektonické studio Hysek spol. s.r.o., Plzeň

Město Tachov získalo v loňském roce novou dominantu, rozhlednu Vysoká. Ačkoliv se nenachází přímo ve městě, je jeho nedílnou součástí a vítaným turistickým cílem. Svou pozornost si zaslouží nejen díky své poloze, ale i díky elegantnímu architektonickému výrazu.

Přečíst celý příběh

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař

Železniční most na trati, VIN Consult s.r.o., Praha

Železniční most se nachází v intravilánu města Prahy, na poměrně frekventovaném místě, kde v jednom místě dochází současně ke křížení trati s vodotečí, Bartoškovou ulicí a ulicí Nad Vinným potokem. Most tedy překonává veřejný chodník, ulici Nad vinným potokem, ulici Bartoškovu a koryto řeky Botiče (mezi nábřežními zdmi). Pod mostem je vedeno množství inženýrských sítí.

Přečíst celý příběh

Projekt Arény ověřil práci s BIM

Park Malšovice, Praha

Projekt areálu volnočasových aktivit z pera projektantů společnosti VIN Consult je jedním z příkladů, kdy se již od počátečního návrhu vyplatilo projektování na základě prostorového 3D modelu spolu s navazujícím výpočetním programem. Zde konkrétně hovoříme o zpracování projektu v programu Allplan s výpočetním programem Scia Engineer.

Přečíst celý příběh

Přeměna průmyslového areálu na rezidenční čtvrt

Obytný soubor na Žižkově, Polivka, Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava

Projekt obytného souboru Na Vackově, jež navazuje na předchozí rezidenční areál Alfarezidence na pražském Žižkově, vzniká v několika etapách a zónách a představuje přeměnu bývalého průmyslového areálu na rezidenční čtvrť. Projektanti konstrukční části, Polivka, Hörmmann & Partners s.r.o. z Bratislavy, vytvořili v Allplanu pro snazší práci v rámci projektového týmu 3D modely jednotlivých budov, které využívali pro generování výkresu tvaru a výztuže včetně výkazů.

Přečíst celý příběh

Redeveloped efficiently

A2 Freeway, Stansstad-Beckenried, Switzerland

For all those involved in the project, repairs to the 12-kilometer section of the A2 freeway between Stansstad and Beckenried is a particular challenge. Between 2013 and 2017, the section of road, which has been in use for 40 years, will be redeveloped in three construction stages at a cost of around 278 million francs.

Přečíst celý příběh

Overcoming boundaries

Aare bridge, Olten (SO) Switzerland

Olten has a new landmark: the Aare Bridge, which was given over to traffic in April 2013 as part of the "Olten Region Relief" (Entlastung Region Olten, ERO) project. Thanks to the 3D visualization, the planning association commissioned to manage the project were able to show that the main intersections of the static system could meet all requirements relating to the installation of reinforcements and pre-tensioning measures, despite their minimal dimensions.

Přečíst celý příběh

Projekt tří mostů, Nijmegen, Nizozemí

Jak trvalá bude ochrana před povodněmi, nám působivě ukazují Holanďané v městě Nijmegen. Hned za německou hranicí na Dolním Rýnu, se staví největší evropský projekt na ochranu před povodněmi. Jmenuje se „Ruimte voor de Waal“ a má, jak sám název praví, poskytnout největší nizozemské řece, Waal, víc prostoru.

Přečíst celý příběh

Pod střechou a v bezpečí

Dům pro slony, zoo v curychu, švýcarsko

Více prostoru pro slony, větší blízkost pro návštěvníky: Nový sloní park Kaeng Krachan v ZOO Curych je perfektním příkladem pro mezinárodní změnu ve filozofii provozování zoologických zahrad. Nový domov pro osm slonů se rozprostírá na ploše větší než 11. 000 m². To odpovídá zhruba šestinásobku starých prostor a poskytuje zvířatům více prostoru, více rodinného života a více pohybu.

Přečíst celý příběh