Reference Engineering

Podívejte se na ukázky staveb na působivých obrázcích, které byly navrženy pomocí Allplanu.

Obytný komplex v Bratislavě plně využívá možnosti BIM a prefabrikace

Obytný komplex na severu Bratislavy plně využívá možnosti prefabrikace

V atraktivní lokalitě Krče na okraji Záhorské Bystrice, která patří v rámci Bratislavy k nejdynamičtěji se rozrůstajícím obytným čtvrtím, vyrostl obytný soubor Karpatium Rezidence. Architekti ze slovenského studia FVA ve svém návrhu zohlednili specifika dané lokality, která promítli do architektonického výrazu komplexu.

PŘEČÍST CELÝ PŘÍBĚH

Sky park v Bratislavě: život, práce, sport a relaxace

Sky Park residence, Bratislava

Nový komplex nabídne vedle bytů, kancelářských a komerčních prostor i tisíce metrů čtverečních ploch pro sport a relaxaci, to vše zakomponované do nově vzniklé zvlněné krajiny. První etapa projektu Sky Park by měla být dokončena příští léto.

Nepřehlédnutelnou dominantou celého komplexu Sky Park jsou čtyři výškové budovy – identické obytné věže. Součástí projektu jsou i dvě kan-celářské budovy a dále se počítá s komerčním využitím parteru věží. areál nabídne svým uživa-telům běžecké trasy, řadu sportovišť i dětských hřišť, výběh pro psy, vodní plochy či malé kavárny a obchody. Snahou autorů bylo navrhnout rozmanitý přírodní biotop kombinující rozsáhlé zelené plochy s okrasnými dřevinami a stromy se zahradami menšího měřítka.

PŘEČÍST CELÝ PŘÍBĚH

Nový Fotbalový Stadion v Košicích

Při výstavbě košické fotbalové arény pomáhá její virtuální model

Ke konci roku 2018 byla symbolickým výkopem zahájena výstavba nové fotbalové arény ve slovenských Košicích. V současné době se fotbaloví fanoušci těší na dokončení první ze tří plánovaných etap. S ohledem na rozsah stavby vytvořil projektový tým nejprve podrobný virtuální model celé arény, který posloužil jako ideální základ pro projektovou dokumentaci a současně významně pomáhá při koordinaci jednotlivých profesí a stavebních činností během výstavby.

PŘEČÍST CELÝ PŘÍBĚH

Projekt BIM na pražské Harfě

Pojekt konstrukční a statické části využíval metodiky BIM.

Developerský projekt Harfa Design Residence v pražské Libni nabídne celkem 249 bytů či ateliérů a doplňkové nebytové funkce v parteru.Snahou autorů bylo navrhnout bydlení ve vyšším standardu materiálů i technologií. V souladu se současnými trendy vznikal i projekt konstrukční a statické části, kdy projektový tým využíval metodiky BIM.

PŘEČÍST CELÝ PŘÍBĚH

Hotelový komplex Costabella

Jihočeská statická kancelář vyprojektovala hotelový komplex v Chorvatsku pomocí BIM

Právě vznikající hotelový komplex u chorvatské Opatije nijak nevybočuje z typické zástavby přímořských hotelů v této oblasti. Díky složitým základovým poměrům a potřebě komplexního řešení použitých konstrukcí a technologií však bylo nutné použít nejmodernější přístupy 3D modelování jak při projektu, tak při následné výstavbě. 

PŘEČÍST CELÝ PŘÍBĚH

Využití BIM v projektu budovy Aviatica

Budova Aviatika v Praze, Building s.r.o., Praha

Budova Aviatica získala významné ocenění za zpracování projektu v BIM. Perex: Ačkoliv je projektování prostřednictvím metodiky BIM v Čechách i přes výrazné pokroky přeci jen stále ještě v plenkách, jsou i zde projekty a společnosti, jež dokáží z tohoto přístupu vytěžit maximum. Důkazem je společnost Building s.r.o., která dokonce za projekt budovy Aviatica získala zváštní cenu poroty za uplatnění BIM v mezinárodní soutěži „The Art of Structural Design“. 

Přečíst celý příběh

Mrakodrap, který se dotýká nebe

Věž Zaha Hadid, Miláno, Itálie

Nový mrakodrap navržený architekty Zaha Hadid bude stát vedle věže Allianz od architekta Arata Isozaki a obohatí panorama Milána. Tato fascinující věž má centrální vertikální jádro (se schody, výtahy a technickými prostory), které musí odolat nejen vodorovným nárazům, ale také musí kompenzovat zkroucení přenášené šikmými pilíři.

Přečíst celý příběh

Elegantní silueta probouzející fantazii

Rozhledna Vysoká u Tachova, Architektonické studio Hysek spol. s.r.o., Plzeň

Město Tachov získalo v loňském roce novou dominantu, rozhlednu Vysoká. Ačkoliv se nenachází přímo ve městě, je jeho nedílnou součástí a vítaným turistickým cílem. Svou pozornost si zaslouží nejen díky své poloze, ale i díky elegantnímu architektonickému výrazu.

Přečíst celý příběh

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař

Železniční most na trati, VIN Consult s.r.o., Praha

Železniční most se nachází v intravilánu města Prahy, na poměrně frekventovaném místě, kde v jednom místě dochází současně ke křížení trati s vodotečí, Bartoškovou ulicí a ulicí Nad Vinným potokem. Most tedy překonává veřejný chodník, ulici Nad vinným potokem, ulici Bartoškovu a koryto řeky Botiče (mezi nábřežními zdmi). Pod mostem je vedeno množství inženýrských sítí.

Přečíst celý příběh

Projekt Arény ověřil práci s BIM

Park Malšovice, Praha

Projekt areálu volnočasových aktivit z pera projektantů společnosti VIN Consult je jedním z příkladů, kdy se již od počátečního návrhu vyplatilo projektování na základě prostorového 3D modelu spolu s navazujícím výpočetním programem. Zde konkrétně hovoříme o zpracování projektu v programu Allplan s výpočetním programem Scia Engineer.

Přečíst celý příběh

Přeměna průmyslového areálu na rezidenční čtvrt

Obytný soubor na Žižkově, Polivka, Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava

Projekt obytného souboru Na Vackově, jež navazuje na předchozí rezidenční areál Alfarezidence na pražském Žižkově, vzniká v několika etapách a zónách a představuje přeměnu bývalého průmyslového areálu na rezidenční čtvrť. Projektanti konstrukční části, Polivka, Hörmmann & Partners s.r.o. z Bratislavy, vytvořili v Allplanu pro snazší práci v rámci projektového týmu 3D modely jednotlivých budov, které využívali pro generování výkresu tvaru a výztuže včetně výkazů.

Přečíst celý příběh

Efektivní přestavba dálnice

Dálnice A2, Stansstad-Beckenried, Švýcarsko

Pro všechny pčastníky projektu je oprava 12 kilometrového úseku dálnice A2 mezi Stansstad a Beckenried zvláštní výzvou. V letech 2013 až 2017 byl tento úsek dálnice, který se používal již 40 let, přestavěn ve třech fázích za přibližně 278 milionů franků.

Přečíst celý příběh

Překonávání hranic

Most Aare, Olten, Švýcarsko

Olten má nový orientační bod: most Aare, který byl předán do provozu v dubnu 2013 v rámci projektu „Reliéf regionu Olten“ (Olten Region Relief ). Stavba s rozpětím 104 metrů se rozprostírá nad řekou bez jakékoliv podpory. Největší výzvou bylo vyztužení a předpětí v nejvyšším bodě konstrukce. Díky 3D vizualizaci mohlo sdružení pověřené správou projektu prokázat, že hlavní uzly statického systému, i přes jejich minimální rozměry, splňují všechny požadavky týkající se instalace výztuží a předpínacích kabelů.

Přečíst celý příběh

Projekt tří mostů, Nijmegen, Nizozemí

Jak trvalá bude ochrana před povodněmi, nám působivě ukazují Holanďané v městě Nijmegen. Hned za německou hranicí na Dolním Rýnu, se staví největší evropský projekt na ochranu před povodněmi. Jmenuje se „Ruimte voor de Waal“ a má, jak sám název praví, poskytnout největší nizozemské řece, Waal, víc prostoru.

Přečíst celý příběh

Pod střechou a v bezpečí

Dům pro slony, zoo v curychu, švýcarsko

Více prostoru pro slony, větší blízkost pro návštěvníky: Nový sloní park Kaeng Krachan v ZOO Curych je perfektním příkladem pro mezinárodní změnu ve filozofii provozování zoologických zahrad. Nový domov pro osm slonů se rozprostírá na ploše větší než 11. 000 m². To odpovídá zhruba šestinásobku starých prostor a poskytuje zvířatům více prostoru, více rodinného života a více pohybu.

Přečíst celý příběh