SPOLUPRÁCE NA ZÁKLADĚ WEBOVÝCH APLIKACÍ

„Používáme webovou aplikaci Allplan Bimplus, protože chceme dodávat svým zákazníkům kvalitní projekty.“

Allplan Bimplus v praxi

Práci inženýrské kanceláře WaltGalmarini AG lze rozpoznat na mnoha budovách. V samotném Curychu nese rukopis této firmy například stadión Letzigrund, výšková budova Primetower, komplex budov Toni-Areal nebo nový pavilon pro slony v zoologické zahradě. Společnost se snaží předat svým zákazníkům vysoce kvalitní stavby, tak aby jim byly užitečné i v budoucnu. Chtějí, aby se jejich zákazníci na ně opět obrátili i s dalšími projekty. Společnost sleduje svůj cíl integrovaným přístupem, nechce se podílet na projektech jen jako specialista, ale chce mít možnost zapracovat své know-how do celkového projektu: od strategických úvah až po výstavbu. Digitalizace přitom v dnešní době hraje důležitou roli. Právě proto použila firma WaltGalmarini AG ve svém projektu – „Budova 10“ nemocnice St. Gallen – webové řešení – Allplan Bimplus.

Investor: Nemocnice St. Gallen a dětská nemocnice KSSG-OKS ve východním Švýcarsku

Vedoucí projektu: Hämmerle + Partner GmbH, Curych

Architektura: Fawad Kazi Architekt GmbH, Curych

Stavební projekt: WaltGalmarini AG, Curych

TZB: Amstein + Walthert AG, Curych


STÁHŇETE SI PŘÍPADOVOU STUDII JAKO PDF

> Modely lze jednoduše vzájemně propojit, prohlížet a kontrolovat

> Zajištění kvality dokumentů a porovnání modelů

> Centrální ukládání dat a přistup k nim – i když jste na cestách

Výzva

Nemocnice St. Gallen se rozšiřuje. Rozšíření se týká několika budov, celkové stavební náklady dosahují hodnot až 587 milionů švýcarských franků. Rozšíření bude realizováno ve dvou projekčních fázích a ve dvou fázích výstavby. První fáze: „Budova 10“, bude sloužit jako pomocná budova pro hlavní přestavbu nemocnice. Nachází se na bývalém parkovišti Böschenmühle, které bylo částečně odstraněno. Šestipatrová budova s podlahovou plochou 56 x 17 metrů je s nádvořím nemocnice propojená pasáží. Pasáž přemosťuje jak vzdálenost, tak i výškový rozdíl mezi budovou 10 a nádvořím nemocnice.

Budovu projektoval tým společnosti WaltGalmarini AG, Amstein + Walthert AG a tým architektů ze společnosti Fawad Kazi Architekt GmbH. „Ve smlouvě s investorem jsme sice neměli žádný požadavek od investora na to, abychom tento projekt plánovali s použitím BIM platformy,“ říká Andreas Haffter, vedoucí projektu a odpovědný BIM manažer společnosti WaltGalmarini AG, „ale vzhledem k velikosti a komplexnosti projektu to bylo pro nás samozřejmé, a to i z toho důvodu, že pro nás bylo důležité zajistit kvalitu a rovněž jsme chtěli i dokumentovat porovnání modelů.“

„BIM není pro nás nic nového, my takto pracujeme již mnoho let,“ říká Christian Mathies, konstrukční inženýr společnosti WaltGalmarini AG. „V tomto projektu jsme to tímto způsobem chtěli dělat nejen interně, nýbrž s tím vyjít i ven. Klademe si otázku, jak jednoduše dát dohromady modely, abychom si je mohli prohlížet a kontrolovat. Chtěli jsme vědět, co mají inženýři, a co potřebují architekti, TZB specialisti a konstruktéři – a co musíme upravit my. Každý účastník projektu by měl být schopen uložit data centrálně, a to i když je na cestách, a rovněž by k nim měl mít přístup. Hledali jsme tedy nějaký koordinační nástroj na webové bázi.“

Řešení

„Allplan Bimplus byl jediný koordinační nástroj na webové bázi, který jsme byli schopni tehdy najít,“ říká Christian Mathies. „Podle mého názoru je to budoucnost, a mnozí naskočí do tohoto vlaku. Vzhledem k tomu, že jsme již spolupracovali s firmou Allplan, celý kruh se uzavřel. Na základě rozhovorů s ostatními projektanty jsme vyhodnotili situaci a nakonec jsme se rozhodli, že použijeme tuto openBIM platformu.“

První zkušenosti týkající se práce s openBIM technologií získala společnost WaltGalmarini AG během práce na stavbě „Budovy 10“ nemocnice St. Gallen. „Aplikovali jsme úkoly, vytvářeli řezy, psali komentáře. Velmi užitečná pro nás byla stromová struktura jednotlivých modelů a struktury stavby. Díky tomu jsme mohli procházet budovou po jednotlivých podlažích a provádět jemnou koordinaci,“ říká Andreas Haffter.

Poté, co byla dokončena hrubá stavba „Budovy 10“ bez podstatných problémů, mohou Christian Mathies a Andreas Haffter potvrdit: ze strany navrhování nosné konstrukce celý proces fungoval. Celkem dvanáct projektantů a manažerů pracovalo s nástrojem Allplan Bimplus. Další projektanti mohli tuto platformu používat, ale neučinili tak z různých důvodů, mezi jiným i proto, že jim k tomu chybělo pochopení

„Andreas Haffter měl vše výborně pod kontrolou a výrazně se v celé věci angažoval,“ říká Christian Mathies. „Byl schopen prokázat výhody a motivovat lidi k tomu, aby platformu skutečně používali. Díky němu byl projekt nakonec úspěšný.“ S dokončením projektu na konci roku 2017 byl položen základ k zahájení výstavby hlavní budovy nemocnice St. Gallen. Nyní probíhá plánování, a zanedlouho bude zahájena BIM koordinace.

> Allplan Bimplus byl jediný koordinační nástroj na webové bázi, který jsme byli schopni tehdy nalézt.

> Dvanáct projektantů a manažerů pracovalo s nástrojem Allplan Bimplus.

> Aplikace úkolů, tvorba řezů, psaní komentářů a orientace na stromovou strukturu jednotlivých modelů: u každého podlaží budovy bylo potřeba tímto vším projít a vyladit do konečného řešení.

O společnosti WaltGalmarini AG

Společnost WaltGalmarini AG se zabývá plánováním, projektováním a řízením projektů staveb, jakož i studiemi a znaleckými expertizami. Zaměřují se na pozemní stavby, mostní konstrukce, speciální podzemní stavby a výkopové práce, ocelové a dřevěné konstrukce, betonové konstrukce nebo v oblasti technologii materiálů. Společnost nabízí svým zákazníkům komplexní služby, tak aby měli pouze jednu kontaktní osobu. K tomu, aby tyto služby mohli navzájem propojit, pracuje nyní inženýrská kancelář s BIM nástrojem Allplan Bimplus. WaltGalmarini AG je mezinárodní inženýrská kancelář a zaměstnává zhruba 45 zaměstnanců v okolí Curychu, a to jak inženýrů, tak projektantů. Andreas Haffter je zástupcem inženýrů. Pracuje zde jako vedoucí projektu a BIM manažer. Christian Mathies pracuje ve společnosti jako konstrukční inženýr a odborný školitel. Oba se intenzivně zabývají projektem a webovou platformou Allplan Bimplus.