MRAKODRAP, KTERÝ SE DOTÝKÁ NEBE

Věž Zaha Hadid, městská část Citylife, Miláno (Itálie)

Několik čísel o věži Zaha Hadid objasňuje význam tohoto stavebního díla. Věž se tyčí do výšky 170,36 m nad úroveň náměstí. Celkem 44 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Celková plocha budovy je asi 70 000 m2.

Allplan Engineering v praxi

Vzhledem k odlišné orientaci po sobě následujících podlaží popisuje geometrie budovy rotační pohyb podél svislé osy. Konstrukce je především z betonu, s některými ocelovo-betonovými spojovacími prvky. Centrální jádro poskytuje potřebnou odolnost proti horizontálním vlivům. Sklon pilířů způsobuje zkroucení, což vede ke značnému napětí ve stěnách jádra. K opačnému působení byly na jedné straně kovové rámy na hlavních otvorech propojené s napínacími lištami.

Na druhou stranu byla napětí vedena směrem dolů přes GEWI piloty a vhodné nosníky. Stropy jsou vyrobeny z litých betonových desek odlitých na místě, zatímco vnější sloupky jsou zhotoveny z železobetonových prvků s vysokým podílem výztuže. Základ se skládá z betonové desky o tloušťce 2,5 metru a 64 podpěr o délce 36 metrů o průměru 1,5 metru. Základem budovy je volné těleso s ocelovou konstrukcí, která poskytuje prostor pro komerční prostory. Nový mrakodrap navržený architekty Zaha Hadid bude stát vedle věže Allianz od architekta Arata Isozaki a obohatí panorama Milána.

INFORMACE KE STAVEBNÍMU ZÁMĚRU

> Klíčový koncept: Výšková budova
> Použitý software: Allplan Engineering

Účastníci stavebního záměru:

> Design: Zaha Hadid Architects – Londýn
> Zadavatel: CMB S.c.a.r.l. – Carpi – Itálie
> Generální dodavatel: Citylife S.p.a.
> Začátek stavebních prací: 2014
> Konec stavebních prací: 2016
> Užitková plocha: 70,000 m²
> Stavební náklady: 30 000 000,00 Euro
> Výkony společnosti Redesco: Plán stavby – od návrhu až po provedení stavby


STÁHNĚTE SI TUTO PŘÍPADOVOU STUDII JAKO PDF

Tato fascinující věž má centrální vertikální jádro (se schody, výtahy a technickými prostory), které musí odolat nejen vodorovným nárazům, ale také musí kompenzovat zkroucení přenášené šikmými pilíři. Centrální konstrukce je tvořena speciálním bedněním, které postupuje automatizovaným způsobem. Pilíře mají prostorový sklon, který se postupně směrem k vrcholu zmenšuje. Ambiciózním cílem klienta (CityLife) a generálního dodavatele (CMB) bylo postavit celou železobetonovou konstrukci do 14 měsíců a do 26 měsíců dokončit věž (včetně montáže a elektroinstalace).

Proto bylo nutné vypracovat plán výstavby a realizace, který současně zaznamenává, parametrizuje a zjednodušuje všechny proměnné stavebních prací v opakujících se schématech. Výzvou bylo například plánování šikmých pilířů, navrhování bednění a definování výztuže, protože sklon dělal z pilířů jedinečné prvky. V tomto případě usnadnil řešení tohoto úkolu trojrozměrný model Allplan. Provedení stavby profitovalo z funkcí Allplanu.

Díky tomu bylo možné navrhnout kompletní výztuž s automatickým výtahem jednotlivých prutů výztuže a vyrábět přizpůsobené parametrické součásti (SmartParts). Kromě snížení doby výroby stavebních dílů odhalil Allplan nesrovnalosti, kolize a jiné problémy ještě před zahájením stavebních prací.

V praxi 3D model v Allplanu Engineering věrně reprodukoval výztuž vložek a všech „kritických“ stavebních dílů v budově. Díky tomuto druhu plánování se snížili neznámé části a procesy na staveništi se optimalizovaly tak, aby bylo dosaženo ambiciózního cíle – výstavba jednoho podlaží za týden.

O firmě Redesco

Redesco (Research-Design-Consulting), je společnost zaměřující se na pozemní stavby. „Pracujeme jak pro investory, tak pro stavební firmy, protože se rádi zabýváme projekty od prvního náčrtu až k realizaci: Optimalizujeme naše kompetence v tvůrčím myšlení i při realizaci. Věříme, že výzkum, teorii a tvořivost musí doprovázet praktické zkušenosti.“ Těžištěm aktivit společnosti Redesco je výtavba budov, mrakodrapů, infrastruktury, mostů, pěších zón, speciálních konstrukcí a výzkum.

„Z technického hlediska stavba představovala velkou výzvu a požadovala od nás, abychom překročili obvyklou úroveň konstrukčního plánování. Klíčem k návrhu věže Zaha Hadid byla interoperabilita, a to nejen ve vztahu k jiným disciplínám, ale daleko víc pokud jde o nutnost používat jiný software a implementovat konkrétní algoritmy založené na specifických tématech.“

Mauro Giuliani, spoluzakladatel a vedoucí projektů Redesco