ALLPLAN 2021

„Umožnění úspěšných OpenBIM pracovních postupů pro naše zákazníky, to je DNA Allplanu.“

Zkušební verze

Open BIM

Open BIM je univerzální přístup ke spolupráci v oblasti projektování, výstavby a provozu budov založený na otevřených standardech a pracovních postupech. Open BIM je iniciativou buildingSMART a několika předních softwarových dodavatelů s využitím otevřeného datového modelu buildingSMART.

Open BIM

Program Open BIM je marketingová kampaň společností ALLPLAN, GRAPHISOFT®, Tekla ® a dalších členů iniciativy buildingSMART, s cílem akcelerovat a usnadnit celosvětově koordinovanou podporu koncepce Open BIM uvnitř celého odvětví AEC tím, že bude účastníkům programu poskytován společně orientovaný tok informací a společné propagační materiály.

Certifikace Open BIM je technický certifikační systém vyvinutý aliancí buildingSMART®, který podporuje výrobce stavebního softwaru ve zlepšování datového propojení pro bezproblémové sdílení s ostatními řešeními Open BIM, jejich testování a certifikování.

Proč je to důležité?

  1. Open BIM podporuje transparentní, otevřené pracovní postupy, které aktérům projektu umožňují účast na stavebních projektech bez ohledu na jimi používaný software.
  2. Open BIM vytváří společný jazyk pro široce referencované procesy, díky jimž průmyslové podniky i vlády mohou získávat projekty s transparentní ekonomickou angažovaností, srovnatelným hodnocením služeb a zajištěnou kvalitou dat.
  3. Open BIM poskytuje trvalá projektová data k užívání po celou dobu životnosti budov. Tím je zabráněno duplicitnímu zadávání stejných dat a následným chybám.
  4. Malí i velcí (platformy) dodavatelé softwaru se mohou podílet na špičkových systémově nezávislých řešeních, a tak obstát v konkurenci.
  5. Open BIM dává podněty nabídce online produktů podrobnějším průzkumem uživatelských požadavků a dodává produkty přímo do BIM.

Partneři BIM FAQ