BIM řešení pro
projektování prefabrikátů

Společnost ALLPLAN vyvíjí řešení pro inženýry, kteří ve svých konstrukcích používají betonové prefabrikované konstrukce a chtějí svá data efektivně sdílet se svými partnery.

Software pro
výstavbu z prefabrikátů

Řešení pro projektování prefabrikovaných konstrukcí

Prefabrikace vyžaduje velmi kvalitní průmyslovou výrobu. Rozhodující význam má rychlost, efektivita a přesnost. Ať již v průmyslové výrobě nebo složitých architektonických elementech a speciálních prvcích – odborníci na výstavbu z prefabrikátů potřebují spolehlivá softwarová řešení a data.

> Modely a výkresy ve 2D a 3D
> Efektivní provedení složitých stavebních prvků
> Přesné reporty a dílenské výkresy

V následující části najdete podrobné informace o produktu, doporučení a inspirativní referenční projekty.

zkušební verze

Řešení pro
projektování prefabrikátů

Consulting center of Rabobank in Roermond, Netherlands

„Poradenské centrum Rabobank v Roermondu: Vedle skutečnosti, že skulpturální tvar vyžadoval ke správného výpočtu hlavní nosné konstrukce vysoce inovativní přístup, bylo další obrovskou výzvou dosažení kontroly nad přesností rozměrů prefabrikovaných dílů a montážních výkresů.“

Přečíst celý příběh

Přehled výhod programu Allplan Engineering

Kontinuální proces projektování

Allplan Engineering Building podporuje celý proces projektování - od prvního návrhu až po hotové výkresy tvaru a výztuže.

Modelování bez hranic

Výkonné modelovací jádro Parasolid společnosti Siemens poskytuje svým uživatelům větší svobodou při tvorbě 3D modelů. S vyšší přesností 3D modelu získává Váš projekt současně na kvalitě.

Výztuž na nejvyšší úrovni

Kompletní 3D model, s výztuží, zabudovanými díly a eventuálně předpínacími prvky, zajistí maximální bezpečnost při projektování a názornost.

Řešení pro projektování z prefabrikátů

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

Allplan License Server

 
Allplan Licenční Server poskytuje efektivní správu a optimální využívání licencí. Allplan Licenční Server poskytuje bezpečný a on-demand přístup k licencím v rámci podnikové sítě, ale také flexibilní využití pro práci mimo kancelář. Po spuštění programu systém ověří, jestli je na licenčním serveru volná licence. Pokud existuje volná licence, bude danému uživateli poskytnuta a umožní využití systému Allplan. Po ukončení programu je licence vrácena zpět na server a je okamžitě k dispozici pro ostatní uživatele.

Více informací

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací

Allplan Workgroup Manager

 
Allplan Workgroup Manager nabízí nadstandardní možnosti pro organizaci CAD pracovních stanic a projektových dat v lokálních sítích (LAN) a na přání i přes Internet. Vytváří jasné synergické efekty ve středněvelkých a velkých projekčních a stavebních společnostech. Práce na jednotlivých stanicích v síti je stejně jednoduchá jako práce na lokální stanici. Zásadní výhodou je, že všechna data v síti mohou být spravována a používána současně, stejně jako např. všechny tiskárny a jiné periferie. Přístup k datům je tak transparentní v celé síti.

Více informací

Allplan Add-on Prefa

 
Pomocí Allplan Add-On Prefa můžete rychle a snadno navrhovat a vyztužovat prefabrikované a předpjaté prvky a automaticky generovat dílenské výkresy. Již ve fázi návrhu můžete detekovat problémy a kolize. Automatické funkce umožňují optimální plánování prefabrikátů a dodržování rozpočtů.

Více informací