BIM řešení pro vyztužování
betonových konstrukcí

Výztuž je životně důležitým prvkem pro integritu jakékoli betonové struktury. Při návrhu výztuže je potřeba vylepšit pracovní postupy s přihlédnutím k současným prostředkům, které stavební inženýr má k dispozici. Roztříštěná komunikace mezi stavebními inženýry a dodavateli, subdodavateli a dalšími pracovníky v terénu může vést k problémům porozumění mezi stranami a nákladným chybám.

SOFTWARE PRO VYZTUŽOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Návrh výztuže a detailů betonových konstrukcí, rychle a jednoduše.

Koordinace je rozhodující pro dodržení přísného harmonogramu výstavby, vyhnutí se chybám na stavbě a odstranění nákladných víceprací. Informační modelování budov (BIM) umožňuje projektantům pracovat na jejich známém 2D výkresu při současné tvorbě 3D modelu. Funkce, jako je automatické umísťování prutů a ohybů, mohou zkrátit čas potřebný na návrh.

Allplan umožňuje rychle a přesně modelovat, vyztužovat a zpracovávat detaily betonových konstrukcí.

> Integrujte 3D a BIM do stávajících 2D pracovních procesů
> Vytvářejte přesné odhady nákladů
> Automatická detekce kolizís

V následující části najdete podrobné informace o produktu, doporučení a inspirativní referenční projekty.

zkušební verze

Naše portfolio řešení
pro vyztužování betonových konstrukcí

Queensferry Crossing

„Svým 3D modulem Vyztužování nám Allplan mimořádně pomohl při prováděcích projektech, takže jsme dodrželi všechny termíny a na stavbu jsme dodali přesné a bezproblémové projekty výztuže“

Andreas Hartung, LAP­Consult/Germany

Přečíst celý příběh

HYDROPOWER PLANT

„Pomocí programu Allplan Engineering mohl být detailně zkonstruován organický plášť vodní elektrárny a tím se vytvořil optimální základ pro výkresy výztuží a bednění.”

Andreas Möller, Konstruktionsgruppe Bauen

Přečíst celý příběh

Dry Dock in Duqm Port

„Díky integrovanému projektování jsme všechny dokumenty dodali nejen včas, ale navíc i naprosto bez chyb. Allplan je prostě nejlepší řešení, pokud jde o 3D návrh výztuže a bednění.“

Chris Kim, Senior Manager at BasisSoft

Přečíst celý příběh

Tamina Bridge

„Již ve fázi plánování jsme podrobně znázornili vedení předpínacích kabelů a výztuže, tak aby jsme ukázali investorům realizovatelnost návrhu a získali spolupracující firmy pro náročnou výzvu. Allplan Engineering byl v tomto ohledu velmi výkonným nástrojem.“

Markus Förster, Department head for bridge building at Leonhardt, Andrä und Partner

Přečíst celý příběh

Advantages of Allplan Engineering

Výztuž na nejvyšší úrovni

Kompletní 3D model, s výztuží, zabudovanými díly a eventuálně předpínacími prvky, zajistí maximální bezpečnost při projektování a názornost.

Kontinuální proces projektování

Allplan Engineering Building podporuje celý proces projektování - od prvního návrhu až po hotové výkresy tvaru a výztuže.

Projektování založené na BIM

Nejprve virtuálně, potom reálně. Chyby a nesrovnalosti rozpoznáte již při projektování a zabráníte tak zpoždění při výstavbě.

The Allplan solution portfolio for Rebar detailing

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

Allplan pakety a ceny

Allplan Workgroup Manager

 
Allplan Workgroup Manager nabízí nadstandardní možnosti pro organizaci CAD pracovních stanic a projektových dat v lokálních sítích (LAN) a na přání i přes Internet. Vytváří jasné synergické efekty ve středněvelkých a velkých projekčních a stavebních společnostech. Práce na jednotlivých stanicích v síti je stejně jednoduchá jako práce na lokální stanici. Zásadní výhodou je, že všechna data v síti mohou být spravována a používána současně, stejně jako např. všechny tiskárny a jiné periferie. Přístup k datům je tak transparentní v celé síti.

Více informací

Allplan License Server

 
Allplan Licenční Server poskytuje efektivní správu a optimální využívání licencí. Allplan Licenční Server poskytuje bezpečný a on-demand přístup k licencím v rámci podnikové sítě, ale také flexibilní využití pro práci mimo kancelář. Po spuštění programu systém ověří, jestli je na licenčním serveru volná licence. Pokud existuje volná licence, bude danému uživateli poskytnuta a umožní využití systému Allplan. Po ukončení programu je licence vrácena zpět na server a je okamžitě k dispozici pro ostatní uživatele.

Více informací

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací