Building Information Modeling pro inženýry


Jako inženýr musíte odevzdávat odpovídající výkresy bednění a výztuží ...

Inteligentní platforma CAD Allplan poskytuje ideální výchozí základnu k pracovním postupům orientovaným na BIM. Vytvoříte na stavbu orientovaný 3D model, na kterém předem můžete rozpoznat a odstranit nesrovnalosti. Pokud je model vnitřně konzistentní, jsou potom i z něj odvozené plány bednění a výztuží správné. Tak se lze vyhnout zpožděním na stavbě.

Allplan Vám usnadní mezioborovou spolupráci a umožní Vám například round-trip engineering - od modelu budovy ke statickému výpočtu – se Scia a zase zpět.

... Allplan Vám pomůže odhalit kolize již ve fázi projektování a zamezit tak zpožděním na stavbě.„Allplan je nástroj, kterým vytváříme virtuální model, nejdůležitější základ prostředí BIM. Z tohoto modelu odvozujeme 2D výkresy, tabulky a plány. K tomu využívá každý na plánování se podílející pracovník svůj vlastní software. Proto je rozhodující, že model Allplan může být exportován do jiných programů. Model je výchozím bodem projektu, nikoliv konečným cílem.“

Ramon Steins; Inženýrská kancelář van der Werf en Nass bv, NizozemskoIndividuální výztuže v pozemním stavitelství

Individuální vyztužování v pozemním stavitelství 

Individuální výztuže ve stavebním inženýrství

Individuální vyztužování ve stavebním inženýrství

Gotthardský úpatní tunel, Švýcarsko

Gotthardský úpatní tunel, Švýcarsko

Termální lázně Rimske Toplice, Slovinsko

Termální lázně Rimske Toplice, Slovinsko© Allplan Česko s.r.o.    |    Allplan je součástí skupiny Nemetschek Group

https://www.allplan.com/ uses cookies. More information Accept