Společnost ALLPLAN představuje aktualizaci svého BIM řešení pro architekty a stavební inženýry

Allplan 2019-1: Vyšší výkon, mnoho vylepšených detailů, nová funkce stažení referenčního modelu z cloudové platformy Allplan Bimplus, technical preview pro Vizuální skriptování a zcela nové funkce v programu Allplan Bridge

 

Mnichov, 29. květen 2019 – Společnost ALLPLAN představuje aktualizaci svého BIM řešení Allplan 2019-1 pro architekty a stavební inženýry. Aktualizace zahrnuje řadu vylepšení v modeláři schodiště, pohledech a řezech, vylepšení v programu Allplan Share a Síťovém manageru, a také nové funkce pro výměnu dat a mezioborovou spolupráci na bázi platformy Allplan Bimplus. Kromě toho nabízí Allplan 2019-1 také novou funkci pro vizuální skriptování, dostupnou nyní jako technical preview. Program Allplan Bridge 2019-1 kromě toho také přichází s významnými novými funkcemi.

„Ve společnosti Allplan se neustále snažíme vylepšovat náš software. Tato verze přináší vyšší výkon a upozorňuje na některé nové technologie, které pro Allplan aplikace chystáme,“ vysvětluje Kevin Lea, hlavní viceprezident produktového managementu společnosti ALLPLAN. „Jedná se o vzrušující období. Přejeme našim klientům co nejvíce užitku z obrovského množství práce, kterou vynaložil celý tým společnosti Allplan na vydání této verze.“


Novinky v Allplan 2019-1

Stažení referenčních modelů z Allplan Bimplus

V BIM projektech vytvoří obvykle každý účastník projektu svůj vlastní model. Koordinace běžně probíhá v rámci cloudových BIM platforem, jako je Allplan Bimplus. Často je velmi užitečné, pokud může být model partnera uložený jako referenční model. Allplan 2019-1 podporuje tento postup, v rámci kterého mohou být modely včetně atributů staženy z platformy Allplan Bimplus do programu Allplan. Objekty jsou uloženy ve speciální hladině a jsou tak jasně odděleny od vašich vlastních modelových dat. Kromě toho jsou vyloučeny změny referenčního modelu a jejich neúmyslné nahrání zpět do Allplan Bimplus.


Technical Preview 2 Visual Scripting

Pomocí skriptovacích jazyků jako je Python mohou být vytvořeny parametrické modely a automatizovány pracovní postupy. Vzhledem k tomu, že je požadována základní znalost programování, neměla k těmto funkcím řada uživatelů do této chvíle přístup. S vizuálním skriptováním lze dosáhnout srovnatelných výsledků i bez znalosti programování. Některé prvky (uzly) jsou nyní umístěny na pracovní plochu v požadovaném pořadí. Uzel vyžaduje určité vstupní hodnoty, zpracovává je nebo spouští specifické akce a dodává výstupní hodnoty. Generované hodnoty nebo objekty mohou sloužit jako vstupní hodnoty pro další uzly. Kombinací uzlů lze vyřešit mnoho různých úkolů, aniž by bylo nutné napsat, byť jen jediný řádek programového kódu. Verze Allplan 2019 již obsahovala Technical Preview pro Visual Scripting. Verze Allplan 2019-1 obsahuje Technical Preview 2 s vylepšeným uživatelským rozhraním, dodatečnými uzly a větším množstvím příkladů.


Technický náhled - mračno bodů

Společnost ALLPLAN uzavřela partnerství se specialistou na laserové skenování Scalypso s cílem vytvořit pracovní metodu založenou na mračnech bodů, kter bude přístupná širokému okruhu uživatelů v jednoduché a praktické podobě. Ve spolupráci s firmou Scalypso byl vyvinut zásuvný modul pro Allplan, který je nyní k dispozici. S konvertorem obsaženým v tomto modulu lze importovat naskenovaná data v různých formátech, a to jak z neutrálního formátu výrobce ASTM E57, tak z formátů výrobců Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble a Zoller + Fröhlich, stejně jako i z formátů ASCII. Vybrané 3D body pak mohou být přeneseny do projektu Allplan. Pro intenzivnější využití mohou uživatelé Allplan zakoupit za zvýhodněnou cenu rozšířenou verzi šitou přesně na míru. To umožňuje například automaticky vypočítat horizontální řezy, ze kterých lze vytvořit půdorysy podlaží nebo modely budov s časovou úsporou.


Novinky v produktu Allplan Bridge 2019-1

V Allplan Bridge je nyní možné poprvé zmapovat proces výstavby mostu v podobě 3D modelu. Stavební plán je nejprve rozdělen do několika fází výstavby a následně do jednotlivých úkolů, jako například tuhnutí a tvrdnutí betonu, zatěžování předpětí lan či aktivace vlastní hmotnosti. Komplexní stavební postupy tak mohou být transparentní pro všechny zúčastněné strany.

Výpočet hodnot průřezů je zásadním krokem při tvorbě analytického modelu. Veškeré hodnoty průřezů, jakož i smykové napětí v jednotlivých průřezech jsou počítány automaticky, jakmile je aktivována odpovídající možnost výpočtu. Tato funkce je v současnosti k dispozici jako Technical Preview.

Při definování průřezů lze snadno vkládat a opakované profily, jako například podélné nosníky v ocelových a kompozitních profilech. Profil je nejprve definován parametricky v samostatné sekci nebo importován z uživatelské knihovny. Následně jsou definovány poloha a počet prvků a automaticky rozmístěny podél hrany průřezu.


Dostupnost

Verze Allplan 2019-1 je k dispozici prostřednictvím funkce automatické aktualizace (Auto Update) v aplikaci Allplan nebo na portálu Allplan Connect.


Více informací o aplikaci Allplan 2019-1 naleznete na: www.allplan.com/architecture a www.allplan.com/engineering, a o aplikaci Allplan Bridge 2019-1: www.allplan.com/cz/bridge

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel. +421 2 49251-119