Společnost ALLPLAN představuje novou verzi svého BIM řešení Allplan Bridge pro navrhování mostů

Allplan Bridge 2019-1: Nastavení plánu výstavby, testovací funkce pro analýzu: výpočet hodnot průřezů a doplnění modelování kompozitních a ocelových mostů.

Mnichov, 25. dubna 2019 – Společnost ALLPLAN dnes představuje novou verzi svého BIM řešení pro navrhování mostů, Allplan Bridge 2019-1. Tento program pomáhá inženýrům ve všech fázích plánování, od počátečního návrhu až po realizaci. Je speciálně navržen tak, aby splňoval požadavky pro návrh mostů, zejména z předpjatého betonu, železobetonových a kompozitních. Vstup prostřednictvím parametrických hodnot pomáhá vyvinout optimální řešení, zkrátit dobu plánování a snížit náklady.

Nová verze obsahuje další důležité funkce pro usnadnění práce, například definici konstrukčního postupu, snadné umístění standardizovaných a opakovaných profilů, jako jsou například podélné nosníky v ocelových a kompozitních profilech, a řadu dalších drobných vylepšení.

„„Zohlednění čtvrtého rozměru a také přesná reprodukce modelu konstrukce mostu v průběhu procesu výstavby tvoří základ přesného nelineárního výpočtu mostů. Programem Allplan Bridge 2019-1 nastavujeme milník pro analýzu konstrukce mostů. To nám umožňuje kombinovat geometrický model s analytickým,“ říká Vanja Samec, výkonná ředitelka společnosti ALLPLAN Infrastructure.


Novinky ve verzi Allplan Bridge 2019-1

Zakomponování čtvrtého rozměru

V aplikaci Allplan Bridge 2019-1 je nyní možné poprvé zmapovat proces výstavby mostu v podobě 4D modelu. Stavební plán je nejprve rozdělen do několika fází výstavby a následně do jednotlivých úkolů, jako například například tuhnutí a tvrdnutí betonu, zatěžování předpětí lan či aktivace vlastní hmotnosti. Odpovídající komponenty jsou interaktivně přiřazeny k úkolům. Tímto způsobem je časový rozměr navázán na konstrukci. Pomocí těchto informací je možno stavební postup zobrazit graficky. Komplexní stavební postupy tak mohou být transparentní pro všechny zúčastněné strany.

S programem Allplan Bridge 2019-1 je také možné vytvořit několik různých stavebních plánů pro stejný most za účelem srovnání různých variant. Výsledkem je spolehlivý parametrický 4D model. Jakmile je v programu Allplan Bridge tvorba modelu hotová, je přesunut do programu Allplan Engineering, kde jsou prováděny další kroky jako například detaily, výztuž a konstrukční výkresová dokumentace.


Technical Preview pro analýzu: Výpočet hodnot průřezů

Výpočet hodnot průřezů je zásadním krokem při tvorbě analytického modelu. Veškeré hodnoty průřezů, stejně jako i smykové napětí v jednotlivých průřezech jsou počítány automaticky, jakmile je aktivována odpovídající možnost výpočtu. Tato funkce je v současnosti k dispozici v předběžné testovací verzi (Technical preview). Jsou podporovány všechny typy a geometrie průřezů. Matice tuhosti jednotlivých prvků nosníku je vytvořena automaticky s ohledem na vypočítané hodnoty průřezu, geometrii nosníku a vlastnosti materiálu.


Modelování kompozitních a ocelových mostů

Při definování průřezů lze snadno parametricky vkládat normalizované a opakované profily, jako například podélné nosníky v ocelových a kompozitních profilech. Profil je nejprve definován parametricky v samostatné sekci nebo importován z uživatelské knihovny. Následně jsou definovány poloha a počet prvků a automaticky rozmístěny podél hrany průřezu.


Dostupnost:

Allplan Bridge 2019-1 je nyní k dispozici ke stažení.

Další informace: www.allplan.com/bridge

 

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel. +421 2 49251-119