Společnost ALLPLAN uvádí na trh Allplan 2019 pro architekty a inženýry

Nová verze BIM softwaru s řadou nových prvků a optimalizovanými pracovními postupy BIM

Mnichov, 8. října 2018 – Allplan 2019, otevřené řešení pro Building Information Modeling (informační model budovy – BIM) pro architekty a stavební inženýry uvádínyní na trh. Nová verze přináší řadu funkcí, které ulehčuji projektování budov a staveb s vysokou geometrickou složitostí. Zjednodušuje spolupráci mezi partnery při plánování BIM projektů. Kromě toho spousta dalších zlepšení zvyšuje pohodlí a pružnost pracovních postupů. Nově vyvinutý modul schody umožňuje architektům přesné a rychlé modelování složitých schodišť.

„BIM se stává ve stavebnictví stále častěji standardem. Allplan 2019 nabízí architektům a inženýrům BIM nástroj, díky kterému můžou úspěšně spolupracovat v kterékoli fázi BIM procesu,“ objasňuje Richard Brotherton, výkonný ředitel společnosti ALLPLAN.

Allplan 2019 nabízí architektům a inženýrům:

Lepší týmovou spolupráci architektů a inženýrů

Allplan 2019 obsahuje nové pohledy a řezy pro detailní zpracování výztuže. Už není potřebné mít během navrhování výztuže přístup k celému modelu budovy. Umožňuje to přidělení různých přístupových práv a usnadňuje se tím spolupráce architektů a inženýrů na stejném projektu. Architekti mohou obdržet oprávnění editovat všechny stavební prvky, inženýři zase dostanou oprávnění pro editaci výztuže a oprávnění pro čtení stavebních prvků. To umožňuje mezioborovou spolupráci na společném modelu.

Intuitivní manažer podlaží rovin pro komplexní stavební objekty

V programu Allplan Architecture 2019 byl kompletně přepracován management podlaží a rovin a rozšířen o paletu roviny. Paleta podstatně usnadňuje založení a modifikaci podlaží a rovin. Funkce náhledu poskytuje přímou vizuální zpětnou vazbu o plánovaných změnách. Navíc lze komfortněji vybírat podlaží a jednodušeji přizpůsobit názvy nebo výšky.

Optimalizovaná paleta vlastností a objektů

Pomocí palety vlastnosti se spravují nastavení jako formát, vizualizace a atributy stavebních prvků jako jsou stěny, desky, základy, střechy a místnosti. Nabídka objektů umožňuje třídit objekty podle jejich vlastností. Objekty, u kterých vlastnosti chybí nebo jsou zastaralé či nesprávně přiřazené, je snazší odhalit a opravit, což přispívá ke zvýšení kvality modelu budovy.

Novinky v rozhraní IFC4

IFC je standardním rozhraním pro openBIM projekty. Nejnovější verze IFC4 představuje další vylepšení, umožňující u BIM projektů např. export tzv. „BaseQuantities“ (tedy základních geometrických informací). Kromě toho bylo zjednodušeno uživatelské rozhraní a byly integrovány nové možnosti, mimo jiné pro rozdělení vícevrstvých stěn a střech do jednotlivých prvků.

Rozšíření uživatelsky definovaných rolí v liště Actionbar

Actionbar nabízí rychlý přístup k funkcím, které jsou specifické pro jednotlivé role (architektura, inženýrské stavby, terén, konstrukce, mosty). V nové verzi lze individuálně přizpůsobit standardní nastavení, přidat funkce, vymazat je nebo upravit strukturu. Konfigurace je díky tomu mnohem flexibilnější.

Nejdůležitější novinky pro architekty:

Rychlé a snadné modelování schodů

Díky novému modulu schody v rámci Allplan Architecture 2019 lze schody modelovat rychle a snadno. Pomoci vlastní palety lze snadno definovat schodišťové prvky, jako jsou stupnice, spodní konstrukce nebo boční stěny, stejně jako vlastnosti. Pomocí úchopek lze jednoduše upravovat osy, řezy, kroky nebo vzdálenosti. To umožňuje časově úsporné a zároveň přesné modelování schodů.

Nejdůležitější novinky pro inženýry:

Allplan Bridge: Parametrické modelování předpínacích prvků

S produktem Allplan Bridge pro mostní inženýry, který byl poprvé představen na jaře, lze parametricky modelovat předpínací prvky. V případě změny modelu mostu se geometrie předpínacích prvků přizpůsobí automaticky.

Integrace katalogů ocelových profilů přes Allplan Bimplus

Pro zjednodušení pracovních postupů při manipulaci s ocelovými nosníky je v programu Allplan Engineering 2019 přístup do mezinárodních Nemetschek katalogů pro ocelové profily v Allplan Bimplus. Ocelové profily jsou k dispozici včetně geometrie a atributů. Protože se tyto katalogy používají i v jiných softwarových řešeních skupiny Nemetschek, jako je Frilo Statik nebo Scia Engineer, lze si bez problémů vyměňovat data mezi těmito produkty.

Větší výběr spojek

Aby byly při projektování výztuže zajištěny přesné rozměry, musí být u spojek výztuže zohledněny zvláštnosti, které jsou specifické pro každého výrobce. Do programu Allplan Engineering 2019 proto byly nově zahrnuty tyčové spojky Fortec a šroubové spojky HALFEN HBS-05. Pro případ, že ještě není jasné, jaký systém spojek se má použít, byly do programu integrovány i neutrální spojky.

Dostupnost

Allplan Architecture 2019 a Allplan Engineering 2019 jsou již nyní k dispozici ke stažení, jakož i bezplatná zkušební verze na 30 dní.

Další informace: www.allplan.com/architecture nebo www.allplan.com/engineering

Pictures of the current version Allplan 2019 can be found here.

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel. +421 2 49251-119