Release Allplan 2016

Poznámky k verzi

Všeobecne

Zpracováním a odstranováním ruzných hlášení z Quality Reporter se zvýší stabilita Allplan.
Velikost dokumentu je urcena nástrojem hotlinetool 'docsize', lze ji nastavit maximálne na 1 GByte.

Nastavení a správa licence

Nové udelování licencí pomocí Product Key
Vylepšen import jednotlivých fólií ze zálohování projektu.
Pri automatické aktualizaci budoucí servisní služby zlepšeno zpracování dat.
Vylepšena správa uživatelských atributu s urcitými mezinárodními licencemi
Vylepšena hlášení pri automatické aktualizaci.
Vylepšena instalace pomocí funkce automatické aktualizace po restartování pocítace.

Paleta knihoven

Knihovny s plochou hierarchií: všechny typy elementu knihovny (symbol, SmartPart, objekt) lze ukládat do jedné složky.
Plochá hierarchie platí pro knihovny ve všech cestách (Standard, Projekt, Privát a Kancelár).
Symboly a objekty se ukládají jako jednotlivé soubory SYM resp. NMK.
Symboly z katalogu symbolu ZSY byly z predchozích verzí rozdeleny do jednotlivých souboru symbolu ve formátu SYM.
Objekty z katalogu maker OM* byly z predchozích verzí rozdeleny do jednotlivých souboru maker ve formátu NMK.
Symboly a objekty lze ukládat se zdroji.
Byly sjednoceny základní funkce Vytvorit, Prejmenovat, Kopírovat, Vložit a smazat.
Odstranen stupen hierarchie 'Textový symbol'; Textový symbol z predchozí verze zmenen na Symbol.
Elementy knihovny jsou snadno rozpoznatelné na palete díky malým ikonám/symbolum.
Typ elementu a datum tvorby se zobrazuje v QuickInfo.
Filtr v knihovnách byl rozšíren; Typy elementu Symbol, SmartPart a Objekt lze je zobrazit nebo skrýt.
Po aktualizaci predchozí verze jsou již definovány externí cesty.
Lokalizace symbolu v ceste Standard byla nove vytvorena.
Pro funkce je nove vytvoren výber symbolu, symboly lze používat jako kontury (napr. funkci 'Sloup' atd.).
U funkcí s predfiltrovaným výberem elementu knihovny se automaticky skryjí prázdné složky.
Možné hledání ve všech knihovnách (od složky, ze které zacíná hledání).
Zálohy souboru s knihovnami a objektu jsou z predchozích verzí pred rozdelením do jednotlivých souboru uloženy jako soubor BAK ve složce TEMP.
V projektech se po upgradu seskupí obsah složek se stejným názvem.
Nové tlacítko Info pro velikost písma vloženo do palety knihoven.
V kontextové nabídce konkrétních složek je mužete otevrít prímo v Pruzkumníku Windows (krome cesty Standard).
U funkcí, které používají elementy, se výber filtru omezuje na príslušné elementy, napr u funkce 'Okno' na SmartParts a Objekt.
Texty speciálních funkcí objektu byly upraveny pro paletu knihoven.
Názvy symbolu v palete knihoven mohou být nyní delší než 32.
Elementy knihovny a složku lze presunout do palety knihoven (pres Vyríznout a Vložit).
Vícenásobný výber pro elementy knihovny
Elementy knihovny lze abecedne trídit vzestupne a sestupne.
Elementy knihovny lze abecedne trídit vzestupne a sestupne dle data.
Prázdné složky lze skrýt.
Dialog Nastavení byl vylepšen.
Vícenásobný výber složek v palete knihoven
Pokud je cesta pro skupinu/složku príliš dlouhá, zobrazí se varování.
Hledání lze behem vyhledávání zpresnit zadáním více znaku.
Správa symbolu a maker v ProjectPilot již není možná.
Složky lze trídit.
Volba jazyku pro standardní symboly v Allmenu byla odstranena; symbol oznacení se automaticky nastaví pri prepnutí jazyku.
Pri hledání se informace o dlouhé ceste zkrátí.

Další novinky
Všechny elementy v ceste Standard jsou nyní uloženy ve složce ETC; Výjimka pro symboly v STD\SHM odpadá.
Po aktualizaci se symboly a SmartParts ukládají do speciálních složek.
Nyní je možný libovolný pocet podsložek.
Název cesty nesmí být delší než 180 znaku.
Následující znaky nejsou dovoleny pro pojmenování elementu knihovny a složek:
- / \ : “ ? *> < l "

BIM navigátor

Nove vytvorená Paleta objektu ("BIM navigátor") vypisuje všechny elementy resp. objekty u všech aktuálne nactených fólií (stav aktivní, aktivní na pozadí a pasivní).
Viditelnost se rídí stisknutím tlacítka, napr. invertování, aktivované objekty nebo zapnout nebo vypnout zobrazení všech objektu.
Rychlá navigace k jiným objektum na obrazovce je možná funkcí Zoom (priblížení) na jednotlivé nebo aktivované objekty.
Preddefinována jsou ctyri trídící kritéria: 'Setrídit podle struktury stavby (topologie)', 'Setrídit podle fólií', 'Setrídit podle hladin' a 'Setrídit podle materiálu'.
Krome výberu kritérií trídení, lze uživatelsky zmenit posloupnost trídení.
Je možné seskupení objektu v úrovních struktury stavby a abecední trídení.
Seskupení dle fólií a abecední trídení; Status fólie lze zmenit.
Seskupení a abecední trídení podle hladin: Lze menit tav hladiny a viditelnost.
Uvedené hladiny menit ci znovu priradit pomocí Drag & Drop nebo z kontextového menu pomocí vyríznout a vložit do jiné skupiny hladin.
Seskupení a abecední trídení materiálu; Objekty bez materiálu jsou speciálne oznaceny.
Uvedené materiály lze menit ci znovu priradit pomocí Drag & Drop nebo z kontextového menu pomocí vyríznout a vložit do jiné skupiny materiálu.

Konstrukcní okno

Konstrukcní okno lze odpojit od okna aplikace Allplan a pretáhnout na jiný monitor.
Okno s volnými NDW lze odpojit od okna aplikace Allplan a pretáhnout na jinou obrazovku.
Konstrukcní okno lze opet pripojit do okna aplikace Allplan.
Okno s volnými NDW lze opet pripojit do okna aplikace Allplan.

Rozhraní

Rozhraní ODX
Volné XRefs se zobrazují v náhledu (DXF, DWG).
Exportované soubory mohou být zobrazeny jako bitmapový náhled.
Byl vylepšen export urcitých objektu pomocí 3D objektu a fillingu ploch.
Byl vylepšen export kót do formátu DGN.
Možnost 'Test souboru pri importu' je nyní prednastavena.
Nyní je možný export souboru DGN pomocí tabulky barev MicroStation.
Pri importu souboru DWG s rozdelením 'hladina na fólii' se nevytvorí skupina elementu.
Definované atributy elementu v souboru DWG jsou nyní importovány také ve zvláštních prípadech ve správné velikosti textu.
BMP soubory budou nyní být importovány bez ohledu na délku názvu souboru DWG.
Export zrcadlených kružnic a elips pomocí šablony pro prevod 1 byl zlepšen.
Neviditelné hladiny lze opet exportovat možností 'Exportovat neviditelné hladiny'.
Pri exportu DWG byl zlepšen prenos urcitých dokumentu.
Podtržení textu se pri rozloženém exportu do DWG se opet prenáší (napr. pomocí šablony pro prevod 1).
Pri exportu do DGN napr. pomocí šablony pro prevod 1 se opet zohlední faktor zmeny velikosti.
Texty nezávislé na merítku, napr. v legendách, se opet prenáší do správné velikosti.
Variabilní texty s rámem se opet správne prenáší do formátu DWG.
Byl rozšíren rozbalovací seznam pro výber šablony pro prevod.
Pri exportu jako 2D data obdrží nyní dverní objekty Z souradnice s hodnotou 0.
Pri exportu se velikosti písma atributu opet správne prenesou do DGN.
Po importu s posunem souradnic se elementy opet plne zobrazí.
Z uvolnených elementu se nyní pri exportu do formátu DWG vytvorí skupiny elementu (obdoba DXF/DWG).
Kóty hranicních symbolu a pomocné cáry se nyní opet správne prenesou i ve specifických prípadech do formátu DGN.
Pokud se pri importu souboru DXF/DWG rozpozná velikost souradnic, zobrazí se dialog pro prizpusobení souradnic.

Rozhraní IFC
3D telesa s atributem 'IFC object type' = 'IfcSite' se nyní exportují do IFC.
Pri exportu IFC vícevrstvých sten se nyní prenesou všechny atributy.
Soubory IFC se zvláštními znaky, napr. prehlásky, v názvu souboru obdrží nyní správné názvy souboru v hlavicce souboru.
Otvory ve stenách s typem objektu IFC 'IFCCURTAINWALL' se nyní exportují do IFC.
Export IFC z otvoru pod zakrivenými rovinami byl vylepšen.
Byl vylepšen import trámu 'Import dat IFC'.
Pri importu urcitých souboru IFCXML s otvory se extrudovaná telesa otvoru nyní prekontrolují a popr. opraví.
Export IFC sten s více plochami byl vylepšen.

3D modelování

Prední svetové modelovací jádro PARASOLID od spolecnosti Siemens byla zacleneno do programu Allplan 2016.
Nové objekty 3D kružnice a 3D oblouky.
Nový objekt 3D spline.
3D kružnice a 3D oblouky lze uchopením a zadávacími poli modifikovat.
3D spline lze uchopením modifikovat.
3D kružnice a 3D oblouky lze modifikovat pres paletu 'Vlastnosti'.
3D spline lze modifikovat pres paletu 'Vlastnosti'.
Koule je nyní vymezena krivkami.
Válec je nyní vymezen krivkami.
Koule lze modifikovat úchopy a zadávacími poli.
Válec lze modifikovat úchopy a zadávacími poli.
Nové objekty Obecné 3D teleso, Obecný 3D povrch.
Paleta 'Vlastnosti' pro nové objekty Obecné 3D teleso, Obecný 3D povrch
Funkce 'Vytáhnout' s náhledem pracovní roviny
Funkce 'Vytažení' s novou možností k vytvorení nových elementu
Pomocí 'Vytažení' lze vytáhnout rovinné plochy z ohýbaného elementu.
Nová funkce 'Modifikovat vzdálenost hran' pro polygonální 3D teleso a 3D plochy
Nová funkce 'Rotacní teleso'
Nová funkce 'Vytáhnout podél trasy'
Nová funkce 'Pravidelné teleso'
Nová funkce 'Translacní teleso'
Nová funkce 'Zkosit hrany'
Nová funkce 'Zaoblit hrany'
Byla zlepšena funkce 'Rovnobežka k elementu' pro 3D cáry a 3D krivky.
Funkce 'Spojení car do polygonu' nyní zpracována jako 3D cáry.
Funkce 'Rozložit polygon na elementy' nyní také upravuje 3D cáry.
Funkce 'Spojení dvou elementu' nyní také upravuje 3D cáry.
Funkce 'Zkosit' nyní také upravuje 3D cáry.
Funkce 'Zaoblení dvou elementu' nyní také upravuje 3D cáry a 3D krivky.
Byl rozšíren filtr elementu na nové elementy 3D kružnice/oblouk, 3D spline, Obecné 3D teleso, Obecný 3D povrch.
3D kružnice/oblouk a 3D spline lze prevést pomocí 'Prevod elementu' v polygonu.
Obecné 3D teleso a Obecné 3D plochy lze pomocí 'Prevod elementu' prevést do polygonu
2D kružnice a oblouky lze prevést do 3D kružnic.
2D spline lze prevést do 3D spline.
Funkce 'Rozdelení telesa rovinou' je také použitelná na 3D cáry, 3D polygony, 3D kružnice/3D oblouky a 3D spline.
Funkce 'Rozdelení telesa rovinou' je také použitelná na Obecná 3D telesa a Obecné 3D povrchy.
Na 3D kružnice a 3D spline lze aplikovat atributy.
3D elementy s krivkami lze upravovat Boolovskými funkcemi.
3D elementy s krivkami se zobrazují v asociativním pohledu a rezech.
3D elementy s krivkami se zobrazují v architektonickém rezu a ve výpoctu skrytých hran.
Obecná 3D telesa a obecné 3D plochy lze priradit pomocí 'Modifikace obecných architektonických vlastností' architektonické atributy, napríklad zobrazení ploch, práce nebo materiál.
Objekty mohou obsahovat Obecná 3D telesa a Obecné 3D povrchy.
Skupiny elementu mohou obsahovat Obecná 3D telesa a Obecné 3D povrchy.
Obecná 3D telesa a Obecné 3D povrchy se exportují do CINEMA 4D.
Obecná 3D telesa a Obecné 3D povrchy se exportují do 3D PDF.
3D kružnice/3D oblouky se do Rhino exportují jako krivky.
3D spline se do Rhino exportují jako krivky.
3D kružnice/3D oblouky se z Rhino importují jako krivky.
3D spline se z Rhino importují jako krivky.
3D kružnice se do CINEMA 4D exportují jako krivky.
3D spline se do CINEMA 4D exportují jako krivky.
3D kružnice/3D oblouky se z CINEMA 4D importují jako krivky.
3D kružnice/3D oblouky se z AutoCAD importují jako krivky.
3D spline se z AutoCAD importují jako krivky.

Architektura

Celková vylepšení
V panelu symbolu 'Asistent filtry' u vlastností elementu nyní poskytuje nový filtr 'Filling' pro rozšírený filling s prechodem.
V kontextovém menu elementu 'Skupina místností' a 'Podlaží' se nyní nabízí také jako príslušné funkce modifikace 'Upravit skupinu místností/podlaží' a 'Popsat skupinu místností/podlaží'.
Dialog 'Výmena objektu, SmartPart' byla prepracována; ruzná nastavení jsou nyní lépe popsána.
Funkce 'Okenní objekt, dverní objekt' bude v budoucích verzích odebrán. Pri otevrení této funkce se proto zobrazí príslušná zpráva.

SmartParts
U SmartParts okno a dvere lze nyní v nastavení Roletový truhlík urcit polohu pro roletový truhlík. Mužete nyní také nastavit vodící lišty a roletové truhlíky
U SmartParts okno je také nyní možné sklápecí krídlo.
U SmartParts dvere lze nyní zvolit kování 'Klika s rozetou' a 'Koule s rozetou'.
U SmartParts dvere lze nyní zvolit kování 'Panikové kování'.
Nyní lze nastavit vzdálenost okenních klik ke spodnímu rámu každé strany jednotlive (duležité pro bezbariérové stavby).
Nyní lze nastavit vzdálenost dverních klik ke spodní hrane dverního krídla každé strany jednotlive.
Nyní lze nastavit vzdálenost madel ke spodní hrane dverního krídla každé strany jednotlive (duležité pro plánování únikových cest).
Pro okna a dvere jsou nyní také užitecné stylové plochy jako zobrazení v rezu, dodatecne pro šrafování, vzory a fillingy. Pro 2D a 3D jsou možná ruzná nastavení.
Pro roletový truhlík jsou nyní také užitecné stylové plochy jako zobrazení v rezu, dodatecne pro šrafování, vzory a fillingy (jen 3D).
V nastaveních SmartParts lze nyní urcit, zda se pri šikmém pokládaní zobrazí s jeho 2D zobrazením (nastavení standardne aktivováno), nebo zda se - bežne v Allplan - zobrazí v jeho 3D zobrazení projekce na pudorys.
Byly vylepšeny ikony pro parapety a kování.
Byly vylepšeny ikony pro dverní kliky.
Byly vylepšeny ikony funkce 'SmartPart zastínení'.
Funkce 'SmartPart dvere, brány' rozšírena o novou modelovací možnost 'Výsuvná vrata'.
V modulu 'Obecne: Strechy, Roviny, Rezy' nyní naleznete novou modelovací funkci 'SmartPart strešní okno'.
Pri ukládání SmartPart do knihovny si nyní automaticky vytvorí izometrické zobrazení definovaných objektu jako náhled výberu.
Ve funkci 'SmartPart zastínení' - 'Žaluzie' jsou nyní volitelné další typy.
Ve funkci 'SmartPart dvere, brány' - 'Výsuvná vrata' jsou nyní k dispozici další typy.
Ve funkci 'SmartPart strešní okno' jsou nyní k dispozici další typy.
Funkce 'Prenést verzi SmartPartu' pro prenesení SmartParts z predchozích verzí mení nyní SmartParts, které jsou nyní cástí skupiny elementu.
V editoru SmartPart lze nyní používat nový príkaz PIPE.

Vizualizace

Allplan 2016 nyní využívá verzi CineRender R15 jako renderovací nástroj.
Renderovací metodu 'Ambient Occlusion' (Zakrytí okolí) lze pri renderování pomocí CineRender používat s ruznými možnostmi nastavení.
Pomocí funkce 'Merge' (Sloucení) resp. 'Prevzít' v CINEMA 4D lze aktualizovat stávající model Allplan.
Pri renderování pomocí CineRender se korektne zpracuje stanovený bitmapový formát.
Pro renderování všech typu svetla se nyní používá interní možnost 'Fotometrická intenzita'. Zejména u typu svetla 'Plocha' v osvetlení interiéru se získá realistický výsledek.
U typu pohledu 'RTRender' je nyní k dispozici novinka jednoduše použitelného nastavení 'Bílý model' pro papírové modely.
U stop kritéria 'Kvalita' pro typ pohledu 'RTRender' ukazuje casový ukazatel místo casu procentní údaj; ten je presnejší.
Pokud se musí u 'RTRender' na základe reakcí uživatele prerušit výpocet, zobrazí se tato zpráva v okne rendereru.
Problémy s zobrazením na sobe ležících transparentních objektu v animaci jsou vyrešeny použitím OpenGL 4.2 (možných je 32 rezu).
Plynulý pohyb: pokud nelze pri pohybu v nekterém modelu dosáhnout nastaveného obnovování, pak se kvalita zobrazení modelu redukuje.
Nyní mužete používat textury pres Drag & Drop prímo z prohlížece v palete 'Povrchy'. Obrázky lze používat stejným zpusobem v palete 'Prostredí'.
Možné cílové prepínace v palete 'Povrchy' se pri Drag & Drop textury odpovídajícím zpusobem oznací.
Vytvorí-li se a uloží textura ve složce Kancelár, pak se také automaticky zkopíruje do aktuelního projektu.
Jednotlivá ci všechna svetla projektu lze nyní kopírovat a vkládat.
Pri zmene svetel lze také nyní rohové body zachytit z plochých svetel.
Nyní lze vlastnosti více svetel menit v jednom kroku.
Pokud definujete kameru pomocí 'Nastavení kamery', bude zaprotokolována v palete 'Dráha kamery'.
Pokud se u 'Záznam filmu' zachová název souboru, obdržíte nyní hlášení, zda se má film prepsat.
Byla vylepšena presnost u záznamu pocátecního a koncového bodu velkého kruhového obloku a Spline.
Aktualizace komplexne asociativního rezu by se mohla v urcitých prípadech zrychlit (rez celým modelem, 3D objekt).
Nové 3D elementy (polygonálne nebo pomocí krivek) se také zobrazují u typu pohledu 'Sketch' a 'Skryté' .
Nastavení pro skryté hrany v palete 'Typ pohledu pro animaci' platí také pro nové 3D elementy.
Ve 'Možnosti' - 'Místnosti' mužete nyní stanovit, zda se mají zohlednit plochy povrchu ve všech typech pohledu nebo pouze ve stínovaných (Skryté, Animace).
Aktivovaný element se nyní zobrazuje také ve všech stínovaných typech pohledu (Skryté, Animace, Sketch) v zaktivovaném zbarvení.
Vizualizace komplexních 3D elementu s oblouky a krivkami se neblokuje dlaždicováním; ta se provede nejprve v kvalitativne nižším, pak vyšším zobrazení.
Pomocí funkce 'Film' (menu 'Soubor' - 'Import') mužete filmy uložené ve formátu *.FIL importovat z predchozích verzí a dále používat.

Vyztužování

Rez libovolnou krivkou
Pri rezu libovolnou krivkou mužete zapnout nebo vypnout zobrazení fólii a jednotlivých elementu; k tomu slouží filtr.
Poloha rezu libovolnou krivkou zustává u vypnutého zobrazení elementu zachována.
U rezu libovolnou krivkou je nyní možné zmrazené ci asociativní zobrazení. K modelu je pouze odkazován rez.
Rez libovolnou krivkou lze také použít na nové Obecné 3D elementy.
Bylo rozšíreno kontextové menu pro rez libovolnou krivkou.
Nová funkce 'Okótovat rez' pro 'Rez libovolnou krivkou' (v modulu 'Mosty a liniové prvky' a kontextovém menu).

Import dat LandXML
Nová funkce 'Import dat LandXML' (menu Soubor - Import) pro import 3D bodu terénu a trasovacích os.
Trasovací osy se importují jako spojení elementu.
Nepojmenovaná fólie získá oznacení souboru.

Atribut výztuže BIM
Ve Správe objektu lze nyní zadávat libovolný atribut uložení výztuže síte, napr. materiál, zhotovení jako prefabrikovaného dílce nebo na míste, stavební úseky atd.
Atributy se zohlední pri exportu a importu IFC.
Pro výztuže ve SmartParts se nezadávají atributy.
Byly upraveny obecné a inženýrské funkce úprav.
Bylo rozšíreno kontextové menu prvku výztuže.

Pohled Statický model
Nové nastavení exportu 'Pohled Statický model' v nastavení pro export IFC.
Exportují se elementy Sloupy, Nosník/pruvlak, Deska, Stena.
Je možný report o exportovaném elementu.
Lze exportovat otvory ve stenách a deskách.