Allplan 2017 definuje nové standardy v mezioborové komunikaci mezi účastníky stavebního procesu

11ČVC2016

 

- Integrace cloudové BIM platformy bim+ do programu Allplan 2017
- Efektivní modelování a tvorba plánů
- Spousta vylepšení pro větší stabilitu, komfort a rychlost

Společnost Allplan představila v Mnichově nejnovější verzi BIM řešení Allplan pro architekty a stavební inženýry. Allplan 2017 určuje díky integraci cloudové BIM platformy bim+ nový standard v mezioborové spolupráci. Modelování a modifikace těles, volných forem, prvků i výztuže jsou naprosto neomezené. Byl zdokonalen komfort a zautomatizováno množství pracovních operací. Díky spoustě vylepšení je Allplan 2017 rychlý, stabilní a výkonný jako nikdy před tím.

„Digitalizace stavebního odvětví je v plném proudu a BIM mění od základu průběh práce. Architektům a stavebním inženýrům vždy záleželo a bude záležet na tom, aby mohli bezzádrhelů spolupracovat při projektování s ostatními kolegy,“ vysvětluje Markus Tretheway, viceprezident produktového managementu společnosti Allplan. „S produktem Allplan 2017 dáváme klientům do rukou BIM nástroj, s nímž je spolupráce všech účastníků stavebního procesu na základě modelu snadná a spolehlivá.“

Efektivní správa úkolů pomocí Task Board

Výzva při práci dle pracovní metody BIM spočívá v jasném přidělení úkolů kolegům, kteří se podílejí na celém projektu a v sledování těchto úkolů. Tuto funkci přebírá v Allplan 2017 nový prvek Task Board, který je napojen na otevřenou BIM platformu bim+.

Pomocí bim+ můžete sloučit, sledovat, analyzovat a sdílet data z modelu Allplan a dalších řešení OpenBIM. Nejasné situace nebo projekční chyby může rozpoznat např. BIM koordinátor vizuální kontrolou a ke každému problému přiřadit zpracovatele. Při interakci bim+ a Allplan se ihned oboustranně zobrazí nové úkoly. Nyní lze snadno a přímo danému odbornému projektantovi přidělit jeho úkoly. V souhře s bim+ a Task Board se nové úkoly v Allplanu zobrazují v reálném čase a jsou vizuálně propojeny s příslušnými objekty. BIM koordinátor i každý jednotlivý projektant tak mají přehled o nevyřízených úkolech. Urychluje se tak odsouhlasování a zkracuje čas projektování

Efektivní spolupráce jednotlivých lokalit

Pomocí Allplan 2017 mohou uživatelé efektivně spolupracovat nad rámec jednotlivých lokalit. Nová verze zkracuje čas přenosu projektových dat přes internet průměrně o 75 %. Důvodem je vylepšená funkce Workgroup Online, která je součástí Allplan Workgroup manažeru a umožňuje výměnu projektových dat přes internet. Kolegové pracující na projektu tak mohou spolupracovat podstatně rychleji a efektivněji, a to i nezávisle na lokalitě.

Plynulá výměna dat nyní také přes IFC4


Spolehlivá výměna dat tvoří základ úspěšné spolupráce dle pracovní metody BIM. Proto byla v Allplan 2017 aktualizována a rozšířena rozhraní pro výměnu 3D objemových a plošných dat (NURBS). Pomocí nové verze lze nyní vyměňovat i geometrie volných tvarů bez předchozí polygonizace ve formátech DWG/DXF, DGN a Rhino. Poprvé je možný export BIM modelů v novém formátu IFC4. Souhra s jinými produkty je tak znatelně lepší, nepřesnosti a ztráta informací se značně sníží.

Přání zákazníků a zdokonalení detailů


Vzhledem ke spoustě zdokonalených detailů a realizaci přání zákazníků se Allplan 2017 stává nejstabilnějším a nejvhodnějším řešením pro každodenní práci v týmu. Například byla doplněna a nově strukturována knihovna ocelových profilů podle aktuálních dodavatelských programů o chybějící profily. Stávající knihovna SmartPart byla rozšířena o předdefinované okenní parapety.

 

Nejdůležitější novinky pro architekt

Modelování a modifikace bez hranic


Společnost Allplan integrovala již ve verzi 2016 modelovací jádro Parasolid společnosti Siemens PLM. Ve verzi 2017 se Allplan opět posunuje o krok dále a maximálně stírá hranice modelování a modifikace těles, volných forem a 3D prvků. V praxi to znamená: 3D tělesa lze modifikovat precizně bez předchozí polygonizace a konvertovat na volné formy. Uživatelem definované prvky lze kdykoli flexibilně měnit pomocí Booleovských operací nebo modifikace bodů. Kromě toho byl vylepšen uživatelský komfort a průběh práce při 3D modelování.

Větší komfort při tvorbě plánů


Pomocí přepracovaných funkcí pro vytváření pohledů a řezů se zhotovování plánů v Allplanu 2017 stává tak komfortním, jako nikdy před tím. Nové palety funkcí umožňují přímou a intuitivní kontrolu zobrazovacích parametrů. Změny v modelu budovy se aktualizují automaticky v plánech, řezech i pohledech. Manuálně přidané prvky zůstanou zachovány. Zajistíte tak, že plány se budou vždy shodovat s modelem budovy.

Dostupnost


Allplan Architecture 2017 a bezplatná 30denní zkušební verze jsou nyní k dispozici ke stažení. Další informace jsou k dispozici na: www.allplan.com.

 

Nejdůležitější novinky pro inženýry

Větší produktivita díky automatizovaným procesům


Pomocí automatizace opakujících se prací lze enormně ušetřit čas. V Allplan 2017 proto bylo integrováno Python rozhraní. Prostřednictvím programového rozhraní Python API máte přístup k funkcím programu Allplan a můžete v případě potřeby vytvářet nové funkce a objekty včetně výztuží. PythonParts disponují uživatelským rozhraním s paletami vlastností, úkony a individuálními pracovními postupy a lze je změnit několika kliknutími. Kromě toho můžete prostřednictvím Python API automatizovat opakující se pracovní operace – to je další plus pro produktivitu a kvalitu projektování.

Větší komfort u 3D výztuže


Pomocí nové funkce „Uložení výztuže podél trasy“ mohou uživatelé snadno a precizně ukládat výztuž. Nastavíte odpovídající výztužné prvky, jako třmínkové a podélné výztuže v jednom průřezu, vyberete požadovanou trasu uložení. Allplan Engineering 2017 potom automaticky vytvoří výztuž.

Dostupnost


Allplan Engineering 2017 a bezplatná 30denní zkušební verze jsou nyní k dispozici ke stažení. Další informace jsou k dispozici na: www.allplan.com

O Allplanu


Allplan je vedoucím evropským dodavatelem otevřených BIM řešení (Building Information Modeling) pro architekty, stavební inženýry, stavební podnikatele a facility manažery. Jako silná dceřiná společnost skupiny Nemetschek v Mnichově nabízíme našim zákazníkům inovativní nástroje pro projektování, výstavbu a správu náročných architektonických a inženýrských projektů a zajišťujeme hladkou vzájemnou 4mezioborovou spolupráci všech účastníků projektu. Naše řešení jsou používána ve 20 jazycích u více než 190.000 uživatelů. Více než 400 spolupracovníků v devíti zemích dále rozvíjí náš úspěch. Naše vysoké nároky na kvalitu a naše odhodlání podávat nejvyšší výkony nás zavazují. Jako člen iniciativy Open BIM podporuje společnost Allplan standard IFC. Přispíváme tak k tomu, aby bylo možné komplexní projektování, budování a provozování budov. Další informace na www.allplan.com


Kontakt pro media

Gabriela Zahoranova
Tel. +421 2 49251-119
Mail: gzahoranova@allplan.com
 

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět