ALLPLAN představuje aktualizaci plně integrovaného 4D BIM řešení pro navrhování mostů

23Dub2020

Allplan Bridge 2020-1: Výpočet zatížení dopravou, výpočet příčinkových čar, návrh založený na Eurokódu a výměna analytických modelů

Mnichov, 23. dubna 2020 - ALLPLAN, globální poskytovatel otevřených řešení pro Building Information Modeling (BIM), představuje aktualizaci Allplan Bridge 2020 pro parametrické modelování a statickou analýzu mostů. Allplan Bridge je první plně integrované 4D BIM řešení, které používá společný parametrický model pro statickou analýzu, návrh a výkresovou dokumentaci. Tvoří základ pro BIM v mostním stavitelství, což trvale zlepšuje proces projektování mostů jak z hlediska času, tak kvality.

„Vidíme rostoucí poptávku po BIM v navrhování a výstavbě mostů a chceme zvládnout výzvy tohoto odvětví, jako je plánování atraktivních a trvale bezpečných mostů po celém světe včas a v rámci rozpočtu. S řešením Allplan Bridge jsme zasáhli nervozitu tohoto odvětví. Díky jasným a koordinovaným procesům lze zvýšit kvalitu návrhu mostu a lépe dodržet termíny.“ říká Vanja Samec, generální ředitelka ALLPLAN Infrastructure.


Nejvýznamnější inovace Allplan Bridge 2020-1

Aktualizace Allplan Bridge 2020-1 obsahuje spoustu nových funkcí, mezi jiným např.: definici zatížení dopravou, výpočet a vyhodnocení příčinkových čar nebo přenos statického modelu.

Definice zatížení dopravou

Zatížení dopravou lze definovat a aplikovat velmi snadným způsobem. Na jedné straně je možné zatížení dopravou automaticky aplikovat podle zvolené normy. Na straně druhé umožňuje Allplan Bridge upravit definici zatížení a zadat libovolný typ pohyblivého zatížení.

Výpočet a vyhodnocení příčinkových čar

S Allplan Bridge je možné snadno a rychle zjistit nejvíce nepříznivou polohu pohyblivého zatížení. Výpočet je založen na vyhodnocení příčinkových čar, což umožňuje rychlý výpočet. Konečný výsledek se ukládá jako obálka kritických kombinací.

Návrh dle platných norem (Technical preview)

Po výpočtu vnitřních sil na základě analýzy TDA a vytvoření příslušných obálek vnitřních sil může uživatel provést návrh podle platných norem pro určení potřebného množství výztuže. Jakmile je množství výztuže definované (vypočtené nebo manuálně stanovené), je možné provést posouzení na mezní stav únosnosti.

Analytický model pro výměnu dat

Statický model vytvořený v Allplan Bridge si můžete nahrát do cloudové BIM platformy Allplan Bimplus. To umožňuje předání statického modelu do jiných statických řešení, která jsou s Allplan Bimplus propojena.

Rozšířené možnosti pohledů

Kompletní parametrický 3D model vytvořený a vypočtený v Allplan Bridge lze zobrazit ve dvou různých zobrazeních. V prvním zobrazení je geometrický model vizualizován se všemi detaily, které byly definovány během modelování. V druhém znázornění se zobrazuje automaticky odvozený statický model redukovaný na staticky relevantní komponenty. Geometrické modely mostů zpravidla obsahují velké množství informací. Uživatel má několik možností, jak si přesto zachovat přehled. Nově lze v této verzi využít volby izolační box a „vyjmutí objektů z náhledu“ pro zobrazení jen té části modelu, o kterou má uživatel zájem.

Dostupnost

Allplan Bridge 2020-1 je nyní k dispozici ke stažení.

Další informace: www.allplan.com/cz/bridge / www.allplan-infra.com 

Pomocí Allplan Bridge 2020-1 lze nyní velmi pohodlně definovat zatížení dopravou. Copyright: ALLPLAN Infrastructure
Nová verze obsahuje návrh a posudky dle Eurokódu ve formě Technical Preview. Copyright: ALLPLAN Infrastructure

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět