ALLPLAN představuje unikátní BIM řešení pro parametrické modelování mostů

18Dub2018
Parametrické modelování betonových a spojených mostů s Allplan Bridge. © ALLPLAN Infrastructure

• Intuitivní a časově úsporná tvorba parametrických modelů mostů
• Absolutní volnost při návrhu geometrie mostu
• Změny návrhu v řádech minut místo týdnů

Mnichov, 18. duben 2018 – ALLPLAN, globální poskytovatel otevřených řešení pro Building Information Modeling (BIM), představuje dnes poprvé Allplan Bridge jako výkonné řešení, které bylo speciálně vyvinuto pro parametrické modelování mostů. Software je šitý na míru především pro požadavky plánování betonových a spojených mostů. Podporuje inženýry od prvního konceptu až k prováděcím výkresům. Díky parametrickému popisu modelu mostu je projektování mostu jednoduché, rychlé a flexibilní.

Nový produkt Allplan Bridge vyvinuli osvědčení experti společnosti ALLPLAN Infrastructure z Grazu v Rakousku. Je šitý na míru především pro potřeby mostních inženýrů. Lze jím jednoduše vytvořit i komplexní geometrie s vysokým stupněm přesnosti. V prvním kroku převezme uživatel návrh trasy pro jednu nebo více os nebo je zadefinuje sám v půdorysu a profilu. Ve druhém kroku se vytvoří typický příčný řez mostem. Přitom lze určit výměry a úhly pomocí proměnných. Ve třetím kroku se popíší změny proměnných podél mostní osy. To probíhá pohodlně prostřednictvím tabulek a vzorců. Nakonec se z předem zadaných informací spočítají automaticky a bez chyb varianty mostu po celé délce. Kompletní parametrický 3D model mostu nelze vytvořit jednodušeji a rychleji. 

Změny v projektu jsou ihned zohledněny 

U každého mostu jsou změny v projektu na denním pořádku. Implementace výsledných změn modelu byla dosud časově velmi náročná, v nejhorším případě musel být model kompletně přepracovaný. S Allplan Bridge nepředstavují změny v projektu už žádný problém. Parametrický model tvoří ideální základ. Na základě parametrického popisu modelu se provedou změny jen na jednom místě, všechny spojené prvky se automaticky přizpůsobí. Pokud se tedy změní geometrie osy, přizpůsobí se automaticky celá geometrie mostu. Při změně jednoho stavebního prvku se automaticky přizpůsobí všechny prvky s ním spojené. To znamená, že například i mostní pilíř bude umístěn automaticky vzhledem k nové ose.

Plynulá výměna dat

Import geodetických dat z dopravního návrhu (silnice) jako základ pro položení osy mostu probíhá u Allplan Bridge přes otevřenou BIM platformu Allplan Bimplus. Uživatel musí data jen převzít a může začít ihned s plánováním mostu. Když je konstrukce v Allplan Bridge ukončená, předá se model do aplikace Allplan Engineering, ve které probíhají další kroky, jako detailní zpracování, předpínání, výztuž a vyhotovení výkresů. Další předání kompletního modelu mostu do statických řešení jako RM Bridge od Bentley® probíhá také přímo z Allplan Bridge.

Pohodlná obsluha

V porovnání s CAD softwary z oblasti strojírenství nebo tradičního plánování ve 2D je práce s Allplan Bridge velmi pohodlná a časově úsporná. To vyplývá za prvé z toho, že funkce, uživatelké rozhraní a pracovní procesy jsou uzpůsobeny přímo na projektování mostu. Za další reagují parametrické CAD systémy z oblasti strojírenství za určitých okolností velmi citlivě. Tak se může stát, že se najde mnoho řešení nebo také žádné.

Parametrické modelování v Allplan Bridge používá oproti tomu zcela jiný přístup, který zajišťuje, že parametrický model je jednoznačně popsaný a v každé situaci se najde přesné řešení. Další výhodou je efektivní kalkulace výsledného modelu. Také komplexní modely jsou aktualizovány jakoby na zmáčknutím tlačítka.

Software lze použít na několika obrazovkách současně. Automaticky se přizpůsobí uživatelská plocha, velikost obrazovky a rozlišení a hodí se také výborně pro použití na zařízeních s vysokým rozlišením (4K/UHD s 3840x2160 pixely a více).

Aby byly data i při vleklých pracovních procesech stále k dispozici, je v Allplan Bridge uložená databáze. Ta stále ukládá změny a automaticky doplňuje stávající data. Ztráty dat jsou tak téměř vyloučeny.

Od modelu až po časový plán 

Parametrický 3D model mostu vygenerovaný v Allplan Bridge lze rozdělit do jednotlivých konstrukčních segmentů. Ty lze přenést do Allplan Bimplus a tam je propojit se časově-specifickými atributy. Tak je možné popsat a vizualizovat časový průběh výstavby.

Dostupnost

Allplan 2018-1 včetně Allplan Bridge jsou okamžitě dostupné ke stažení jako bezplatná zkušební verze na 30 dní.

Další informace: www.allplan.com/cz/bridge 

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět