Allplan se účastní Workshopu SKSI v Košicích

29Kvě2018

V společné režii Slovenské komory stavebních inženýrů a Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Košicích bude organizovaný workshop na téma Dodatečné zesilnění nosných konstrukcí, který společnost Allplan Slovensko s.r.o. aktivně podporuje.

Workshop se uskuteční v Košicích dne 31. 5. 2018 v prostorech Univerzitní knihovny TU. Jeho cílem je, seznámit účastníky s řešeními pro sanace nosných konstrukcí staveb, zvýšení bezpečnosti staveb, jejich spolehlivosti a zodpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby a vzájemná výměna zkušenosti. Součástí programu jsou i diskuse, které následují po jednotlivých příspěvcích.

Workshop je rovněž zařazený do projektu celoživotního vzdělávání členů SKSI a je určený stavebním inženýrům, členům SKSI a studentům.

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět