Nemetschek Allplan uvádí na trh exkluzivní výroční edici: Allplan 30 Year Edition

21SRP2014

Společnost Nemetschek Allplan se hrdě ohlíží na 30 let zkušeností v oblasti AEC softwaru (architektura, inženýrink, stavitelství, management) a informačního modelu budovy (BIM). Rok 1984 představuje zlomový okamžik v historii vývoje programu Allplan. Tehdy jsme poprvé vydali verzi dnešního BIM řešení Allplan. Vykročili jsme od rýsovacího prkna do digitálního světa.

Rozhodující vývoj BIM řešení probíhal až do roku 1986. Tehdy vznikl první integrovaný systém pro architekty a inženýry se sémantickými stavebními objekty. Zakladatel společnosti, profesor Georg Nemetschek, prohlásil v jednom rozhovoru: „Považuji informatiku za řešení, které převede digitální svět, který má architekt v hlavě, bez diskontinuity dat na stavební objekt. Věřím, že v budoucnu budou stále vznikat dvě věci: reálný stavební objekt a jeho digitální model. (...) Tento model ovšem nebude geometrický, ale sémantický. Se všemi atributy: inteligentní model, pokud jej takový chcete.“

V duchu této vize je samozřejmě i nově vydané BIM řešení Allplan 30 Year Edition. Allplan 30 Year Edition navazuje na nejmodernější technický vývoj, např. v oblasti renderingu či stavby mostů a tunelů.

Jubilejní edice Allplan 30 Year Edition je vzhledem k výročí výjimečná a poskytuje mnohem více než předchozí verze. Speciální výroční edice obsahuje dvě kvalitní části:
1. novou verzi BIM řešení - Allplan 2015
2. hodnotné knihovny objektů a materiálů pro architekty a inženýry

Verze Allplan 2015 je řešení, které intenzívně podpoří architekty především v počátečních fázích projektování jako je návrh. Profesionální, fotorealistické vizualizace potřebné pro investory, do soutěží a k získávání zákazníků lze nyní vytvořít přímo v Allplanu, i bez hlubokých odborných znalostí. Uživatelé mohou vytvořit pomocí nového nástroje Real Time Renderer během několika málo sekund interaktivní animaci modelu budovy, blízkou skutečnosti. Rendering ve vysokém rozlišení vytvoří uživatelé Allplanu pomocí mimořádně výkonného CINEMA 4D Render Enginu od firmy Maxon, který je poprvé začleněn přímo do Allplanu právě v této verzi. Pokud uživatel chce svoji vizualizaci ještě více propracovat a posunout ji tak na nejvyšší možnou úroveň, má k dispozici optimalizovaný export do CINEMA 4D. V každém případě má uživatel přesvědčivé a realitě blízké vizualizace, které při prezentacích upoutají veškerou pozornost.

Allplan v oblasti pozemního stavitelství a inženýrských staveb
V pozemním stavitelství, ale také u inženýrských staveb jako jsou mosty a tunely využijí inženýři novinky Allplan 2015, které zvyšují efektivitu. Doposud náročné úkoly jako vytvoření podélných řezů podél libovolných křivek nebo modelování předpjatých prvků, které trvaly hodiny či dokonce celé dny, lze nyní vytvořit za velmi krátkou dobu. Tyto funkce zajišťují, aby se zabránilo chybám a inženýr tak získal geometricky správný 3D model bez kolizí. Z něj lze odvodit bezchybně veškeré pohledy a řezy. Rozporuplná dokumentace už patří minulosti.

Druhá část jubilejní edice Allplan 30 Year Edition obsahuje hodnotné, kompletně přepracované knihovny objektů a materiálů pro architekty a inženýry. Patří sem materiály pro vizualizaci (textury včetně Bump Maps), pozadí pro animaci a rendering, nespočet nových objektů v oblasti výstavby (okna, dveře, brány, vrata, střešní příslušenství, jeřáby, světelné pásy a světlíky jako SmartParts) a vybavení pro kreslení, animaci a rendering (stromy, osoby a auta).

Dr. Jörg Rahmer, CEO Nemetschek Allplan: „Rozhodli jsme se, že při příležitosti 30letého výročí BIM řešení Allplan poskytneme svým zákazníkům a zájemcům naprosto výjimečnou nabídku: edici Allplan 30 Year Edition. Poprvé vydáváme mimořádně kvalitní edici, která kromě verze Allplan 2015 obsahuje i další atraktivní prvky. Architekti a inženýři tedy budou moci pracovat od návrhu projektů a soutěžních projektů až po 3D vyztužování rychle, vizuálně atraktivně, bez závad a tedy i efektivněji. Z toho vyplývá konkurenční výhoda pro uživatele programu Allplan, která může být na vysoce konkurenčním trhu AECM rozhodující. Kromě toho jsme se u nové verze Allplan zaměřili na to, aby byla výměna dat a spolupráce všech účastníků stavebního procesu ve smyslu informačního modelu budovy co nejflexibilnější“.

Nemetschek Allplan Systems GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München, Německo
www.allplan.com

Kontakt pro tisk
Gabriela Zahoranova
Tel +421 (2) 492 51 119
Fax +421 (2) 492 51 138

Najdete dalších materiálů, jako jsou loga, screenshoty apod na:
www.allplan.com/en/more/press/press-material.html

Upozornění: Při tisku nebo zveřejnění nám prosím zašlete jeden exemplář výtisku.

KONEC

O společnosti Nemetschek Allplan
Společnost Nemetschek Allplan s sídlem v německém Mnichově je jedním z vůdčích poskytovatelů BIM (Building Information Modeling = Informační model budovy) řešení v Evropě. Plně vlastněná pobočka společnosti Nemetschek AG – Nemetschek Allplan – vyvíjí výkonný software pro architekty, stavební inženýry, dodavatele staveb a facility managery. Klíčovým produktem, který společnost Allplan nabízí, je sada flexibilních a efektivních nástrojů pro bezproblémové plánování vizionářské architektury a inovativních stavebních projektů, tzn. budov, mostů a konstrukcí. Společnost Allplan v současnosti působí v 19 zemích a podporuje všechny úrovně využití systémů CAD zaměřených na modely BIM: od jednoduchých 2D výkresů až po 3D modelování včetně rozpočtů a cenových kalkulací. Podporuje také iniciativu OpenBIM a standardy IFC, které zajišťují interoperabilitu v rámci celého životního cyklu stavby. Další informace najdete na webové stránce: www.allplan.com/cz.html a www.allplan.com/bim

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět