OpenBIM platforma Allplan Bimplus - vylepšená spolupráce na projektech

04Kvě2020

Nejnovější aktualizace obsahuje několik vylepšení stávajících funkcí včetně detekce konfliktů, řízení přístupu k modelům a správy uživatelů

Mnichov, 4. května, 2020 – ALLPLAN, globální poskytovatel řešení pro BIM (Building Information Modeling), představuje nejnovější verzi Allplan Bimplus s několika vylepšeními a novými funkcemi. Systém Bimplus je vytvořen na míru pro architekty, stavební inženýry, výrobce, projektové manažery, klienty a celé projektové týmy, které potřebují cloudové prostředí pro spolupráci založené na datech. Základem celého BIM procesu je openBIM platforma, která umožňuje spolupráci a vyšší efektivitu v celém životním cyklu projektu – od návrhu po realizaci, a dokonce i údržbu a provoz.

„BIM systém se již po mnoho let používá ke zlepšení komunikace a spolupráce, protože nabízí způsob koordinace prací, který celkově zlepšuje realizaci projektu. BIM systém BIM pomáhá předejít zbytečným vícepracím tím, že včas identifikuje konflikty mezi použitými komponenty a umožňuje optimalizovat spotřebu materiálů i vznik odpadu. Díky těmto výhodám lze projekty realizovat rychleji a efektivněji. Protože BIM se stal synonymem integrovaných informací o projektu a efektivní komunikace i návrhu, je dnes tento systém stále více žádaný mezi klienty na celém světě. Bimplus pomáhá maximalizovat výhody BIM a zajistit, že každá implementace BIM bude úspěšná,“ uvádí Kevin Lea, senior viceprezident pro produktový management společnosti ALLPLAN.

Stavební projekty často přesahují časový harmonogram i stanovený rozpočet, a to často s nižší kvalitou, za čímž obvykle stojí neefektivní komunikace, plánování a spolupráce. Aby bylo možné tyto obtíže překonat, musí stavební průmysl najít nové způsoby práce, které umožní realizovat bezpečné projekty rychleji a s menší spotřebou. Důvody pro tyto neefektivity jsou v celém oboru víceméně stejné. Podle průzkumu sponzorovaného společností ALLPLAN jsou zdrojem špatné komunikace zejména neúplná data z různých disciplín, změny návrhu a problematická výměna informací. Bez jasné a transparentní komunikace mezi všemi zapojenými stranami není nikdy možné získat výhody, které plynou z precizního plánování a spolupráce.

Podpora BIM s celou řadou funkcí

Systém Bimplus pomáhá řešit problémy s projektovým managementem, správou informací, řízením změn, koordinací a spoluprací, tak aby realizace BUM projektu byla úspěšná. Nejnovější verze Bimplus obsahuje několik vylepšení stávajících funkcí včetně detekce konfliktů s možností použít vlastní filtry, řízení přístupu k modelům s nastavením práv a rolí a správy uživatelů ve skupinách. Pracovní postupy BIM podle standardu ISO19650 zahrnují ověření platnosti disciplín modelu a IFC export vybraných topologií modelu spolu s přizpůsobitelným správcem topologie budov. Také byly upraveny pakety a ceny tak, aby zákazníci měli více možností na výběr, a aby Bimplus reflektoval svou podstatou potřeby spolupráce ve velkých i malých projektech.

Nejvýznamnější funkce Allplan Bimplus:

Vylepšený projektový management

Bimplus pomáhá zajistit, že projekty jsou lokálně organizované, takže všechny informace se mohou snadno dostat k těm, kteří je potřebují. Je možné snadno a rychle přiřadit přístupová práva a role, aby mohli správní lidé upravovat správné informace, aniž by tím ovlivnili transparentnost projektu.

Lepší správa informací

V digitálních projektech rychle vznikají velké objemy informací, které je nutné nějak organizovat a spravovat, aby se zvýšila přidaná hodnota. Díky Bimplus je možné snadno ukládat informace z různých zdrojů a v různých formátech, přistupovat k nim a spravovat je s použitím funkcí správy dokumentů. Předchozí verze dokumentů i modelů jsou pro snadnější přístup uloženy přímo v platformě a k informacím z Bimplus lze přistupovat z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.

Vylepšené řízení změn

Změny rozsahu prací mohou rychle narušit návrh i rozpočet stavby. Díky Bimplus lze veškeré změny před potvrzením vizualizovat a porovnávat, což umožňuje přijímat již v dřívějších fázích procesu informovaná rozhodnutí. To pak snižuje riziko výskytu chyb a nesrovnalostí v rámci projektu a omezuje negativní dopady změn.

Vynikající koordinace

Jen velmi málo projektů vzniká v rámci jediného týmu nebo jediné disciplíny pracující v izolaci. Koordinování těchto různých vstupů je zásadní pro zabránění chybám a zvýšeným nákladům. Bimplus používá pracovní tok pro schvalování sdílených modelů založený na mezinárodním standardu ISO19650, takže i týmy po celém světě mohou využívat stejný standard správy informací. Databázová struktura, kterou používá systém Bimplus, umožňuje platformě s dostupnými informacemi dělat více věcí – například kombinovat a vizualizovat modely, přiřazovat k nim atributy a informace o objektech nebo spustit detekci konfliktů či různé simulace.

Zlepšená spolupráce

Spolupráce mezi projektovými týmy by se neměla omezovat na formát jediného výrobce softwaru. Bimplus využívá principy openBIM, což zahrnuje také importování a exportování modelů v průmyslovém standardu pro výměnu dat, formátu IFC. Díky tomu mohou informace číst všichni účastníci projektu bez ohledu na použitý formát souborů a je zajištěno, že se žádné informace neztratí kvůli nekompatibilitě souborů.

Dostupnost

Nejnovější verze Allplan Bimplus je k dispozici ke stažení jako bezplatná zkušební verze: www.bimplus.net 

 

Detekce konfliktů s Allplan Bimplus. Copyright: ALLPLAN
Navigace projektu s Allplan Bimplus. Copyright: ALLPLAN

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět