Společnost ALLPLAN podporuje tři projekty EU pro budoucnost výstavby

13ČVN2017

Informační model budovy (BIM) centrem projektových záměrů

Společnost ALLPLAN podporuje produktovým a procesním know-how další stupeň integrovaného projektování budov

Všechny projekty vsázejí na platformu BIM založenou na cloudu Allplan Bimplus 

 

Mnichov, 13. června 2017 – Společnost ALLPLAN, evropský poskytovatel řešení pro informační model budovy (BIM), podporuje svým know-how v oblasti práce založené na BIM tři projekty EU pro optimalizaci budov. Dle požadavků evropské směrnice o celkové energetické účinnosti budov musí od roku 2021 všechny novostavby splňovat nízkoenergetický standard. Aby tomuto požadavku dostála, iniciovala Evropská unie několik projektů k optimalizaci budov. Společnost ALLPLAN poskytuje podporu produktovým a procesním know-how, podílí se na definici pracovních postupů BIM a na rozšíření standardních rozhraní. 

 

HOLISTEEC

Tento projekt je podporován v rámci finančního programu Evropské unie FP7 2007-2013 a v rámci grantové dohody. EeB.NMP.2013-5-609138

U projektu HOLISTEECjde o vyvinutí platformy BIM založené na cloudu ke zlepšení energetické účinnosti budov. Společnost ALLPLAN vyvíjí v rámci projektu takzvaný SCOREBOARD založený na Allplan Bimplus, pomocí nějž lze srovnávat výsledky různých simulací budov. Investoři a projektanti tak mohou už v raných projektových fázích zajistit optimální projektování a výstavbu tak, aby pozdější fáze užívání stavby byla energeticky účinná.

 

eeEmbedded

Tento projekt je podporován v rámci finančního programu Evropské unie (FP7/2007-2013) a v rámci grantové dohody [609349]. 

U projektu eeEmbedded Collaborative Holistic Design Laboratory and Methodology for Energy-Efficient Embedded Buildings) jde o získání energetické analýzy budovy a vyjádření amortizace investičních nákladů. Zúčastněné společnosti a výzkumná zařízení pro něj vyvíjejí na základě modelu BIM jakousi „virtuální laboratoř“, která zohledňuje životní cyklus budovy. Lze tak předpovědět energetickou účinnost budovy s technickými systémy (topení, chlazení, ventilace a řízení). Společnost ALLPLAN vyvíjí v projektu takzvaný multimodelový navigátor na bázi Allplan Bimplus. Pomocí něj uživatel může definovat různé varianty konstrukce a využití prostoru, které budou simulovány v externích simulačních nástrojích ohledně energetické spotřeby, konstrukčních a dlouhodobých nákladů. 

 

BuildHeat

Tento projekt byl podporován v rámci finančního a inovačního programu Evropské unie a v rámci grantové dohody, č. 680658. 

Projekt BuildHeatje iniciativa pro vývoj spolehlivých energeticky účinných a finančně dostupných řešení přestavby, resp. modernizace pro výstavbu sociálního bydlení. Společnost ALLPLAN poskytuje podporu pomocí aplikace iBIM. Identifikuje byty a prostory s nevýhodnými hodnotami spotřeby tak, aby bylo možné naprojektovat cílovou rekonstrukci a provést ji.

„Příklady dokazují, že se pomocí Allplan Bimplus rozhodující měrou podílíme na inovativních projektech pro stavby zaměřené na budoucnost,“ říká Markus Tretheway, vicepresident produktového managementu společnosti ALLPLAN. „Díky otevřenému programovacímu rozhraní BIM platformy můžeme flexibilně propojovat projektové partnery a tvoříme tak základ úspěšného projektového managementu,“ dodává Markus Tretheway.

 Nejnovější inovací Allplan Bimplus je aplikace iPad s dotykovou funkcí prohlížečové verze, s níž je ovládání ještě pohodlnější a je k dispozici na jakémkoli zařízení. Kromě toho byla zdokonalena správa úkolů pomocí Task Board a rozšířena funkce řezu ke kontrole 3D modelů.

 

 

 

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět