Společnost DB Station & Service AG spoléhá na know-how společnosti ALLPLAN v BIM oblasti (Building Information Modeling)

28ČVC2020

Úspěšná implementace šablony pro projekty založené na BIM technologiích

Mnichov, 28. července, 2020 – Společnost DB Station & Service AG, provozovatel nádraží a železniční sítě DB Netz AG, vyvinula společně s firmou ALLPLAN propracovanou šablonu pro projekty, kterou si nyní mohou bezplatně stáhnout všichni uživatelé BIM řešení Allplan. Šablona určená k uplatňování BIM metodiky v projektech společnosti DB Station & Service AG obsahuje veškeré komponenty a zařízení ve formě inteligentních objektů. Uživatelé softwaru Allplan tak mohou své projekty pro Deutsche Bahn provádět v souladu s BIM metodikou. Předností je zajištění vysoké kvality dat.

Společnost DB Station & Service AG, která je dceřinou firmou společnosti Deutsche Bahn, patří se svými 5400 nádražími a 800 nádražními budovami k největším provozovatelům dopravních nemovitostí v Evropě. Celkem obstarává 3300 nájemců v až 700 nádražních budovách, což představuje plochu 1 miliónu metrů čtverečních a 20 miliónů cestujících každý den. Metodiku BIM používá společnost pro projektování a implementaci infrastrukturních opatření od roku 2017 a je tedy v tomto odvětví průkopníkem.

„BIM metodika se stala nepostradatelným nástrojem projektování, stavebních činností a provozu nemovitostí společnosti Deutsche Bahn. Poskytuje spolehlivou kalkulaci nákladů ještě před vypsáním výběrových řízení na stavební práce, zvyšuje kvalitu projekčních prací a v neposlední řadě umožňuje digitální přenos dat pro účely provozu a údržby“, vyjádřila se Dr. Katja Maaser, vedoucí oddělení standardizace a digitalizace společnosti DB Station & Service AG. V tomto kontextu je BIM obsah důležitým prvkem, který zajišťuje kvalitu uplatňování BIM metodiky. „Proto nás těší, že všechny komponenty systému ALLPLAN splňují požadavky specifikace DB na BIM ve verzi 2.4, jakož i standardy formulované společností DB Station & Service AG“, pokračuje Dr. Katja Maaser.

 

Projekty vlakových nástupišť v systému Allplan

„Stavební projekty pro významné klienty, mezi něž patří například společnost Deutsche Bahn, vyžadují od pověřených projektantů přísné dodržování specifikací. Při použití těchto digitálních projektových šablon lze splnit tyto specifikace a získat více času pro vlastní projekční práci“, vysvětluje Robert Bäck, vedoucí konzultant ve společnosti ALLPLAN. „Díky nové šabloně pro projekty mohou nyní naši zákazníci zvýšit kvalitu projektování a dodržovat specifikace společnosti Deutsche Bahn nejlepším možným způsobem“, pokračuje Robert Bäck.

Šablona pro projekty na projektování železničních nástupišť obsahuje řadu prvků a šablon, které podporují kompletní pracovní postupy, tvorbu modelů, posouzení, dokumentaci a přenos dat. Jde například o tyto prvky:

  • Katalog prvků ve formě asistentů a knižních objektů
  • Přiřazování oblíbených položek pro jednotlivé objekty a typy instalace
  • Posuzování s použitím přizpůsobených soupisek, výkazů a popisek
  • Sestavování a odvozování projekčních dokumentů
  • Profil komunikace IFC pro správné přiřazování a přenos atributů při exportu

Obsah je dále průběžně rozšiřován a aktualizován podle potřeby. Návod objasňuje práci se šablonou a parametry a vlastnosti jednotlivých objektů. Úvodní webinář zprostředkovává uživatelům přehled práce se šablonou projektu.

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět