Společnost Nemetschek přebírá firmu Solibri – specialistu na BIM

18Led2016

• Solibri je vedoucí firma na trhu v oblasti zajištění a kontroly kvality pro Building Information Modeling (BIM) – způsob práce ve stavebnictví

• Podstatné rozšíření portfolia řešení skupiny Nemetschek pro projektové a stavební procesy

• Výrazné šance na růst díky vzrůstající koncentraci na BIM standardy, jež jsou požadované pro veřejné stavební projekty na celém světě

 

Mnichov/Helsinky, 18. ledna 2016 – Producent softwaru, společnost Nemetschek AG (ISIN 0006452907) dojednala nákup 100 % podílu firmy Solibri Oy se sídlem v Helsinkách ve Finsku. Skupina Nemetschek se oproti ostatním zájemcům prosadila na základě značek, jež jsou nezávislé na struktuře skupiny.

Solibri je celosvětově největším dodavatelem softwaru s řešeními pro zajištění a kontroly kvality Building Information Modeling (BIM) - digitální pracovní metody pro projektování, výstavbu a správu staveb. Pomocí modulu „Solibri Model Checker“ je kontrolována zejména u BIM modelů jejich integrita, kvalita a specifické místní normy v dané zemi během celého projektového a stavebního procesu. Jedinečná na celém světě je kontrola kompletních projektů podle logických pravidel analýzy, která zjišťují vady. Solibri podporuje – jako ostatně všechny značky skupiny Nemetschek – otevřené standardy (Open BIM), takže během stavebního procesu mohou být relevantní informace přenášeny přes otevřená rozhraní na všechny instance.

Firma Solibri byla založena v roce 1999 a zaměstnává přibližně 35 zaměstnanců. Vedle svého hlavního sídla v Helsinkách má pobočky v USA a Velké Británii a rovněž prodejní společnosti ve Španělsku a Německu. V obchodním roce 2015 počítá společnost Solibri s obratem ve výši téměř 5 milionů Euro, což představuje oproti roku předchozímu nárůst o více než 50%. Očekávaná operativní marže (marže EBITDA) je pro rok 2015 vyčíslena na více než 20%.

Pevný podíl kupní ceny akvizice činí 32 milionů Eur. Financování se uskuteční pomocí úvěru. K tomu je třeba připočíst složky Earn-out, které jsou spojeny se zvyšováním obratu a ziskovosti v obchodním roce 2017. Podle dnešního odhadu se vychází z plateb Earn-out ve výši okolo 13milionů Euro. Uskutečnění akvizice se očekává do konce roku 2015.

Perfektní strategický doplněk

Solibri má zcela strategicky velký význam pro další vývoj skupiny Nemetschek. Řešení jsou perfektním doplněním a zaujmou ústřední místo v portfoliu řešení skupiny Nemetschek, čímž vzájemně spojí všechny značky a jejich produkty integrovaným a komplexním Workflow. Na stále rostoucím trhu zvýší již beztak vysoká účast firmy Solibri ve stavebnictví počet zákazníků skupiny Nemetschek. Solibri oslovuje zákazníky po celou dobu trvání AEC sektoru, k nimž se řadí generální dodavatelé, architekti, inženýři a vlastníci budov. Prodej řešení je uskutečňován přímo i pomocí sítě distributorů. Již dnes se řešení prodávají na celém světě.

„Převzetím společnosti Solibri dále důsledně pokračujeme v akviziční strategii v AEC sektoru a významně posilujeme naši celosvětovou pozici vedoucí společnosti na trhu dodávající řešení Open BIM. S podporou skupiny Nemetschek bude Solibri dále sledovat svou mezinárodní strategii růstu a profitovat na našem celosvětovém růstu zákazníků“, komentuje Patrik Heider, CFOO a mluvčí skupiny Nemetschek. „V Solibri vidíme silně rostoucí firmu, která strategicky posílí naše portfolio řešení.“

Naproti tomu bude Solibri v budoucnu těžit ze silné skupiny s koncentrací na mezinárodní prodej a přímým přístupem ke vzrůstající zákaznické základně s více než 1,8 milionů uživatelů z celého světa. „Díky součinnosti se značkami Nemetschek je urovnána cestička k dalšímu úspěšnému růstu. Jsem přesvědčen o tom, že se ke skupině Nemetschek vysloveně hodíme, budeme mít ze sebe vzájemný prospěch a ještě více posílíme naši pozici na trhu“, říká Heikki Kulusjärvi, CEO společnosti Solibri.

Silné růstové impulzy díky standardům BIM

Dodržování standardů BIM u veřejně financovaných stavebních projektů je často diskutované téma, neboť tyto standardy jsou stále častěji vyžadovány vládami a úřady. Při celoplošném používání pravidel BIM poptávka po řešeních Solibri dále vzroste, protože provádějí potřebnou kontrolu kvality a zlepšují procesy. Výsledkem je výrazná úspora nákladů a nárůst efektivity a také vysoká míra transparence a bezpečnosti při projektování.

 

O skupině Nemetschek

Skupina Nemetschek Group se sídlem v Mnichově je čelním světovým dodavatelem softwaru pro AEC (architekti, inženýři a stavební průmysl). Skupina je zastoupena více než 50 pobočkami po celém světě a její řešení využívá přes 1,8 mil uživatelů ve 142 zemích. Společnost, založená Profesorem Georgem Nemetschkem v roce 1963, vsadila již před mnoha lety na inovativní koncepty, jako Open Building Information Modeling (Open BIM) pro AEC trh. Společnost je od roku 1999 kótovaná na burze a rovněž v indexu TecDax, v roce 2014 dosáhla obrat 218,5 mil Eur a EBITDA činila 56,8 mil. Eur

O společnosti Solibri

Společnost Solibri je vedoucí firma na trhu v oblasti zajišťování a kontroly kvality BIM ve stavebních procesech. Technologicky nejúspěšnější softwarová řešení se používají při kontrole a analýze stavebních plánů a 3D modelů a rovněž k dodržování standardů a norem BIM. Cílem a požadavkem Solibri je vývoj inovativních řešení pro zabezpečení kvality BIM projektů a efektivní konstruování celkového projektového a stavebního procesu s ohledem na náklady a čas. K zákazníkům Solibri patří renomované stavební firmy, stavební podniky, architekti a inženýrské kanceláře ve více než 70 zemích.

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět