Študenti, poznáte BIM a viete ako ho využiť?

03Bře2015

Bratislava, 2. marca 2015 - Stavebná fakulta v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko a firmou Nemetschek organizuje v stredu 11. 3. 2015 na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prednášku „BIM Day.- Allplan“

Na študentov čaká obrovská dávka informácií, ktorá im pomôže zorientovať sa v súčasných trendoch vo stavebníctve. S úvodným slovom vystúpi prodekan pre vzdelávanie Doc. Ing. Peter Makýš, PhD., ktorý súčasne objasní, prečo je dôležité venovať sa otázke BIM (Building Information Modelling). Samotnú problematiku BIM otvorí Ing. Tomáš Funtík PhD. zo slovenskej asociácie BIM. Študenti sa dozvedia čo je podstatou BIM, aké má výhody a prečo je nevyhnutné sa ním zaoberať a taktiež sa dozvedia, ako sa BIM využíva v praxi.

O metóde a spôsobe práce v BIM, konkrétne s BIM riešením Allplan, prehovorí ku študentom Ing. Pavel Vlasák zo spoločnosti Nemetschek Allplan Česko s.r.o.. Študentom predvedie, ako vďaka BIM systému Allplan môžu efektívnejšie spolupracovat a spracovávať svoje projekty s ohľadom na kvalitu tak, aby ich bolo možné následne využiť aj v ďalších etapách výstavby. V záveru riaditeľ projekčnej spoločnosti Polívka, Hörmann & Partners s.r.o.pán Ing. Stanislav Polívka predstaví svoje skúsenosti z praxe s využitím systému Allplan a ukáže reálne projekty.

 

O BIM asociácii

BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu budovy (tzv. BIM – Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu budovy. Medzi činnosti patrí poskytovanie informácií členom združenia, odbornej a laickej verejnosti a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií. Hlavnou náplňou občianskeho združenia je však propagácia, popularizácia a rozvoj možností a uplatnenia BIM na Slovensku.

O spoločnosti Polívka, Hörmann & Partners s.r.o. 

Spoločnosť Polívka, Hörmann & Partners s.r.o. je renomovaná projekčná a statická kancelária zaoberajúca sa projektovaním stavieb pozemného staviteľstva, ako aj generálny projektant s medzinárodnou pôsobnosťou. Spoločnosť zamestnáva 50 spolupracovníkov s hlavnými činnosťami:
projekty pre stavebné povolenie a realizačné projekty, statické výpočty a posudky, projekty betónových, oceľových a drevených konštrukcií, riešenia stavebnej fyziky, energetické certifikáty, celková koordinácia stavieb, včítane cenových odhadov a kalkulácií, architektonické návrhy a štúdie.

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět