Zveme Vás konferenci “BIM ve stavebnictví 2016”

30Kvě2016

2. června 2016 se bude konat konference “BIM ve stavebnictví 2016”, na kterou Vás tímto srdečně zveme. Její druhý ročník je zaměřen na modernizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím metodiky informačního modelování budov, respektive staveb - BIM. Nový způsob spolupráce se dotýká především projektantů, stavebních firem, dodavatelů, investorů - stavebníků, státní správy, facility managementu a také škol - všechny účastníky ve stavebnictví čeká mnohem těsnější spolupráce než dosud.

Na konferenci se představí celá řada odborníků, kteří mají co říci k uvedené problematice, zhodnotí současný stav zavádění BIM v Česku a upřesní představu dalšího inovačního vývoje v jednotlivých oblastech stavebnictví. V neposlední řadě seznámí posluchače i se zahraničními zkušenostmi.

Podpora dlouhodobé diskuze na téma inovací ve stavebnictví je jedním ze zásadních cílů odborných akcí organizovaných Odbornou radou pro BIM, proto po plenární části budou mít účastníci konference možnost diskutovat v rámci čtyř úžeji vymezených témat problematiky zavádění BIM do praxe českého stavebnictví.

Konference BIM ve stavebnictví 2016 se uskuteční ve čtvrtek 2 června 2016 od 9 do 17 hodin v konferenčních prostorách domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí. Aktuální informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMkonference.cz.

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Zpět