CAD řešení a inovace pro oblasti AEC

Kreativněji projektovat, konstruktivněji stavět, inteligentněji užívat. S kompletní nabídkou CAD programů Allplan podporujeme celý životní cyklus budov a zajišťujeme jednu z největších platforem procesu Building Information Modeling (BIM). Z toho těží celý svět AEC.Od průkopníka na poli CAD k vedoucímu evropskému dodavateli otevřených BIM řešení.
Informujte se o tom, kdo jsme a co nás motivuje


Stavební objekty jsou mnohem více, než jen souhrn jednotlivých částí. Musí být funkční, esteticky působivé a stálé. Víme, že k tomu jsou zapotřebí architekti a inženýři, kteří dokáží přeměnit své vize ve skutečnost. Musí to být projektanti a konstruktéři, kteří dělají víc, než jen svou práci. A stavební firmy a facility manažeři, kteří nespustí ze zřetele žádný detail. Pro tyto lidi vyvíjíme náš program Allplan.

Již více než 30 let podporuje Allplan stavební architekty, stavební inženýry, stavební podnikatele a facility manažery svými inovativními softwarovými řešeními při projektování a provozování působivých stavebních objektů. Jsme vedoucím evropským dodavatelem otevřených řešení pro Building Information Modeling (BIM).

BIM – to pro nás nejsou jen tři písmena, ale jádro našeho příslibu služeb. Staráme se o to, aby všichni účastníci projektu mohli spolupracovat nad rámec svých jednotlivých oborů: jednoduše, efektivně a koordinovaně. Proto se aktivně podílíme na vývoji a zavádění otevřených standardů do stavebnictví. Byli jsme tak jednou z prvních společností, která získala náročnou certifikaci pro IFC 2x3.

Společnost založil průkopník CAD softwaru profesor Georg Nemetschek v roce 1963. Od té doby Allplan udává impulz všem, kteří se zabývají výstavbou a správou stavebních objektů. Inovativní duch našeho zakladatele je ještě i dnes součástí našich genů a žene nás vpřed.

Jsme silnou dceřinou společností skupiny Nemetschek se sídlem v Mnichově a nabízíme svým zákazníkům inovativní nástroje pro plánování, realizaci a provoz náročných architektonických a inženýrských stavebních projektů. Naše řešení jsou používána ve 20 jazycích u více než 40.000 uživatelů. Více než 400 našich spolupracovníků v devíti zemích pokračuje s velkým zaujetím v psaní historie našeho úspěchu. Naše vysoké nároky na kvalitu a naše odhodlání podávat nejvyšší výkony nás zavazují.

Společně s našimi dceřinými společnostmi se prezentujeme na všech důležitých trzích: v České republice a na Slovensku jsme zastoupení přímou dceřinnou společností, která řeší veškeré prodejní úkoly a poskytuje servis našim uživatelům.© Allplan Česko s.r.o.    |    Allplan je součástí skupiny Nemetschek Group

https://www.allplan.com/ uses cookies. More information Accept