Intelligently created

Řada pracovních postupů pro návrh architektury

Podívejte se na sérii videí a zjistěte, jak Allplan podporuje Vaše každodenní pracovní procesy ve všech fázích projektu.

Sledujte nyní

ALLPLAN OPTIMALIZUJE VAŠI KAŽDODENNÍ PRÁCI

Ani dva dny každodenní práce architekta nejsou stejné. Ale každý projekt prochází stejnými fázemi jak ve fázi návrhu, tak ve fázi výstavby. Bez ohledu na typ projektu.

S naším softwarem podporujeme Vaše každodenní procesy v rámci celého projektu pomocí funkcí a nástrojů, které byly speciálně vyvinuty ke zvýšení Vaší produktivity a efektivity. Čas ušetřený ve fázi návrhu mohou architekti kreativně využít a navrhnout vynikající budovy, které jsou více než jen funkční.

Na základě typických fází plánování jsme vytvořili řadu videí, která ukazují, jak snadné je pracovat s Allplanem, od konceptu po návrh budovy, přes modelování tvaru až po 3D komponenty a BIM model, včetně výpočtů a příslušných vyhodnocení.

Allplan Vám nabízí mnoho výhod pro každou fázi projektu - ukážeme Vám, jak na to!

Klikněte na jednotlivé ikonky a zobrazí se Vám videa pro příslušnou fázi projektu.

Příprava projektu

Příprava projektu je o porozumění potřebám a jeho proveditelnosti. Prvním krokem je stanovení vize a cílů, rozsahu, základní charakteristiky a funkčnosti budovy.

Architekti obvykle zkoumají pozemek a stávající terén, aby zjistili, co je v rámci příslušných předpisů možné.

První kroky

Se všemi informacemi o stavebních předpisech integrovaných do Vašeho projektu můžete spolehlivě zahájit stavební projekt a optimalizovat své plánování. Importujte různé formáty a data od úřadů, vyjasněte rámcové podmínky a ušetřete čas. Vyvarujte se dvojité práci díky PDF souborům, které se pohodlně převedou na elementy.

Prozkoumejte Váš pozemek

Začněte od začátku se všemi existujícími vlastnostmi pozemku. Rychle transformujte geoprostorová data pozemku ve formě vrstevnic nebo geodetických bodů do realistických a přesných digitálních modelů terénu. Vizualizujte svůj pozemek a pro kvalitnější návrh vyhodnoťte jeho skutečné podmínky.

Návrh konceptu

Ve fázi návrhu vznikají základní schematická řešení navrhované budovy. Pokud jde o fáze BIM (Building Information Modeling), odpovídá to úrovni detailů (LOD) 100. Pro mnoho architektů je to nejkreativnější fáze projektu.

S Allplanem mohou architekti efektivně zpracovat vizuálně přitažlivé koncepty a snadno vyhodnotit varianty.

Optimalizujte své situační plány

Snadno vizualizujte své 2D plány, individuálně navrhujte a rychle přidávejte realistické aspekty, jako jsou stíny, abyste vylepšili reprezentaci Vašeho návrhu. Prohlubte své plány a přidejte realistické prvky, které zvyšují kvalitu Vašeho designu.

Maximalizujte potenciál svých plánů

Nakreslete základy své budovy pomocí základních nástrojů pro návrh. Jednoduše porovnávejte své varianty a vyhodnoťte své první nápady. Ulehčete si své první rozhodovací procesy díky různým vizualizačním možnostem Vašeho pozemku.

Proměňte svůj návrh na model

Oživte svůj koncept pomocí výkonných a flexibilních nástrojů a rychle implementujte své nápady a vize. Můžete kreslit 2D půdorys, poté můžete použít model, nebo můžete pracovat přímo ve 3D. S Allplanem můžete výhodně využít obě pracovní metody.

Studie

Ve fázi studie je schematický koncept dále rozvíjen za účasti specialistů, jako jsou stavební inženýři, projektanti profesí, statici nebo zahradní architekti. Stěny, otvory a střechy jsou přidány a zohledněny v půdorysech a řezech, aby se určily rozměry budovy ve vodorovném a svislém směru. V této fázi vstupují do hry parametrické komponenty, které architektům umožňují modelovat budovu na další úrovni podrobností, LOD 200.

Allplan nabízí mnoho automatizovaných nástrojů, pomocí kterých mohou architekti rychle vylepšit stávající model plánované budovy.

Od konceptu po objektově orientovaný model

S automatizovanými nástroji můžete rychle přejít od konceptu k pokročilému návrhu. Ze svého konceptu můžete snadno sestavit model založený na objektech. Zrychlete svou práci s realistickými a inteligentními prvky, abyste mohli rychle vylepšit svůj návrh. Profitujte z objektového plánování pomocí BIM pracovních metod.

Tvořte různé varianty střech

Snadno vytvořte různé střešní konstrukce, abyste mohli vyhodnotit jednotlivé varianty a zajistit shodu s normami. Využijte řadu možností modelování střech, jakou jsou rychlé úpravy nebo negativní sklony. Protože střecha je spojena s přidruženými objekty, jako jsou stěny a fasády, automaticky se aktualizují při změně tvaru střechy.

Používejte výkonné nástroje pro pohledy a řezy

Snadný přístup a příprava pohledů a řezů, které potřebujete k přesné tvorbě plánů a rozvržení. Vizualizujte a prezentujte své návrhy, zkontrolujte konstrukční možnosti a spojte půdorysy ve vertikální dimenzi návrhu. Využijte výkonné nástroje pro rychlou tvorbu výkresů ve stylu a formátu, který požadujete. Ušetřete čas, protože změny provedené ve Vašem modelu se automaticky aktualizují ve všech pohledech a řezech.

Schvalovací dokumentace

Ve fázi schvalovací dokumentace je studie již dokončena a rozhoduje se o rozložení materiálů, zařízení a využití budovy. Z hlediska BIM se jedná o fázi LOD 300. Tato fáze je urychlena přidáním a přizpůsobením různých stavebních prvků.

Allplan nabízí parametrické nástroje pro modelování často používaných stavebních prvků. Objekty jsou podrobně realisticky popsány a mají konkrétní atributy k upřesnění informací.

Vylepšujte intuitivní parametrické objekty

Naplánujte detaily a zkontrolujte, zda je Váš návrh proveditelný. Využijte výkonné parametrické nástroje pro návrh oken, dveří atd. Vytvářejte vlastní návrhy na základě Vašich standardů a snadno je replikujte na více otvorů. Rychle aplikujte změny na širokou škálu prvků - změňte jeden prvek a Váš návrh se automaticky přizpůsobí.

Používejte inteligentní nástroje pro návrh interiérů

Povrchy místnosti jsou inteligentně aplikovány na místnosti jako celek, nikoli na jednotlivé prvky. To umožňuje spravovat povrchové úpravy centrálně, takže změny lze snadno aplikovat, což šetří čas a minimalizuje chyby. Povrchové úpravy automaticky reagují na místnost, ke které jsou přiřazeny podle pravidel a nastavení. Získejte přístup k přesným výpočtům založeným na spolehlivém a logickém přístupu.

Vytvářejte realistické interiéry

Použijte realistické předměty k vybavení svých místností. Jednoduše implementujte prvky z knihovny, abyste mohli rychle navrhnout interiéry místností, snadno je replikujte napříč projektem a šetřete čas a okamžitě generujte legendu.

Inteligentní nástroje pro návrh

Využijte flexibilitu kótování několika způsoby, které vám nejlépe vyhovují. Snadné použití kót na model pro rychlou kontrolu návrhů nebo automatické použití kótování. Rychle implementujte kancelářské standardy s automatickými aktualizacemi kótovacích čar, pokud se objekty změní.

Používejte efektivní nástroje pro správu změn

Provádějte změny ve svých návrzích pomocí inteligentních parametrických změn objektů. Aplikujte změny napříč všemi částmi návrhu během několika sekund, například na otvory, dokončovací práce místností nebo kóty.

Podrobná dokumentace

Poslední fází před výstavbou je získání všech potřebných povolení a vypracování všech stavebních dokumentů potřebných pro výběrové řízení, jako jsou stavební výkresy, výpočty a technické specifikace.

Z modelu lze během několika sekund vygenerovat dokumenty, jako jsou výkazy množství a náklady, soupisky dveří nebo podlahové plochy, což zjednodušuje získávání informací o povoleních nebo nabídkových řízeních.

Vytváření podrobných plánů z modelu je jednoduchý proces, při kterém se extrahují požadované pohledy a řezy nebo se do výkresů jedním kliknutím vloží informace a vyhodnocení definované uživatelem.

Spravujte místnosti

Analyzujte jednotlivé místnosti nebo skupiny místností, jako jsou bytové jednotky, abyste získali okamžitý přehled o podlahové ploše. Vypočítejte plochy pro odhad nákladů, zajistěte soulad s normami nebo proveďte soupis prvků přiřazených k místnostem. Výkonné generování množství umožňuje maximální flexibilitu.

Vyhodnoťte odhady počátečních nákladů

Rychle vytvářejte odhady nákladů na základě dokumentů, jako jsou soupisky dveří, oken, povrchů, stavebních materiálů a další. Generujte reporty, které můžete okamžitě použít, a exportujte je ve formátu nebo rozvržení, v jakém potřebujete. Získejte rychlý přehled o svém rozpočtu a vyhodnoťte možnosti.

Ověřte zákonné požadavky

Pokud jsou k dispozici, použijte příslušné regionální normy pro automatické generování konkrétních výpočtů pro Vaše stavební aplikace, jako je německá norma DIN 277 nebo vyhláška o obytných prostorech. Standardy pro normy relevantní pro vládu jsou nainstalovány ve výchozím nastavení.

Sestavte plány pro Vaše stavební povolení

Snadno vytvářejte své plány ve stylu prezentace, která vyhovuje Vašim potřebám, jako jsou schematické náčrty, prezentace, stavební výkresy nebo výkresy pro stavební povolení. Využijte rychlé a intuitivní nástroje pro vysoce kvalitní zobrazení založené na Vašem modelu. Parametrické rohové razítko šetří čas a podporuje Vaši dokumentaci a rozvržení.