Již k dispozici:

Allplan AEC 2022
Buildability at its best

 

Zkušební Verze
Koupit Allplan

NOVINKY Allplan AEC 2022

Optimální proveditelnost díky integrovaným procesům

Allplan 2022 umožňuje architektům, inženýrům a stavebním dodavatelům hladký způsob práce na jedné společné platformě - od počátečního návrhu až po úspěšnou realizaci na staveništi. Hladké a integrované pracovní postupy zkracují koordinační procesy, zvyšují efektivitu a přidávají hodnotu k zajištění co nejlepší proveditelnosti.

User Experience

Allplan 2022: snadné ovládání hned od začátku

Pro snazší začátky v programu Allplan byly vylepšeny tooltips: po najetí tlačítkem myši na ikonu se nyní automaticky zobrazí stručné vysvětlení funkce. Další vývoj byl zaměřen na standardizaci uživatelského rozhraní: Byly přidány například palety vlastností pro více typů objektů, jako jsou otvory a ocelové spoje. K jednoduššímu používání cloudových služeb je nyní k dispozici společné přihlášení do Allplan Connect a Bimplus. Další novinkou je možnost otáčení kolem vybraného objektu v animaci.


User Experience

Optimalizace pro instalaci a import projektů

S novým Windows instalátorem můžete nyní rychleji začít. Byl přepracován a zjednodušen průvodce instalací. To výrazně urychluje proces stahování a instalace. Pokud máte velký počet pracovních stanic, můžete uložit všechna nastavení a poté spustit instalaci zcela automaticky. Kromě toho lze nyní importovat projekty z libovolného zdroje přímo v dialogovém okně pro výběr projektů. Síťový manager lze kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat.


Vizuální skriptování/PythonParts

Psaní vlastních skriptů je stále snazší a snazší

Díky řadě optimalizací v oblasti vizuálního skriptování je vytváření vlastních skriptů snazší a rychlejší. Nový palette designer například umožňuje selektivní umístění parametrů na více karet. Byly vylepšeny tooltips a jsou podporovány posuvníky. Lze také přistupovat k dalším prvkům, jako jsou sloupy a nosníky, a ovládat export do IFC. Kromě toho akci vzátit zpět nebo opakovat na jedno kliknutí.


Allplan Share

Rychlejší a bezpečnější spolupráce díky Allplan Share

V Allplan Share, který je určený pro práci z různých lokalit, byla provedena řada optimalizací. Data se například nahrávají na pozadí bez čekacích dob. Kromě toho je k dispozici nová funkce zálohování, kterou lze použít k automatickému ukládání revizí souborů a plánů. Pokud není k dispozici internet nebo je jeho provoz přerušen, můžete přistupovat k datům v mezipaměti počítače a jednoduše pokračovat v práci.

Modelování

Efektivnější a podrobnější modelování s programem Allplan

Podrobné a přesné modely jsou rozhodujícím předpokladem k efektivnímu zpracování BIM projektů. V Allplanu 2022 byla zásadně přepracována interakce prvků. Napojování částí konstrukcí v rámci výkresu je nyní důsledně řízeno pomocí priorit. Manuální úpravy již nejsou nutné. Výsledná vyšší kvalita modelu snižuje úsilí potřebné k vytvoření prováděcích výkresů a výkresů detailů. Zabrání se kolizím a spolehlivěji lze určit výkazy výměr.

Kromě toho byly zjednodušeny a optimalizovány pracovní postupy pro modifikaci otvorů a plochy střech. Byla přepracována funkce zábradlí tak, že zábradlí lze nyní umisťovat podél libovolné křivky. To otevírá nové oblasti použití, např. pro organickou architekturu, ale také pro zábradlí na mostech nebo svodidla.


Model terénu a návrh silnic

Intuitivní použití a výkon: Model terénu a návrh silnic

Funkce pro modelování terénu a navrhování silnic byla zcela přepracována a nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro rychlejší zapracování. Kromě toho je podporován import seznamů bodů, souborů LandXML a REB a také přenos silničních os z Bimplus. Pro další optimalizaci výkonu lze z modelu terénu vystřihnout příslušné oblasti. Kromě toho lze snížit počet bodů modelu terénu. Diskontinuity v terénu lze modelovat pomocí lomených čar.

Návrh silnic podporuje parametrické modelování přímek, přechodových křivek a oblouků v půdorysu a zdvihu. Násypy jsou generovány nezávisle. Podélné a příčné řezy lze generovat a umisťovat automaticky podle předem definovaných pravidel.

Parametrické modelování inženýrských sítí

Allplan 2022 podporuje návrh inženýrských sítí umístěných pod nebo vedle komunikací, jako je voda, kanalizace, elektřina, internet, zemní plyn nebo dálkové vytápění. Při návrhu je třeba zvážit určitá pravidla a rozměry tvarovek, aby se podpořila sestavitelnost celkové konstrukce. S novou funkcí můžete vytvářet potrubí a šachty a zobrazovat je v okótovaných a popsaných řezech.


Allplan Bridge

Novinka: Návrh mostů z prefabrikovaných nosníků

S Allplan Bridge 2022 se opět výrazně rozšířily možnosti parametrického modelování. Zvláštní pozornost je věnována návrhu mostů z prefabrikovaných nosníků. Pro návrh železničních mostů jsou podporovány rozvětvené křivky. PythonParts, které lze v Allplan Bridge umisťovat již od verze 2021-1, se nyní v Allplan Bridge zobrazují podrobně, včetně parametrických výztuží a vestavných prvků. Posouzení návrhu a kontroly podle normy lze nyní provádět kromě Eurokódu také podle americké normy AASHTO LRFD. Pro lepší uživatelskou přívětivost je možné v projektu používat fukce krok zpět a vpřed.


Prefabrikace

Novinka u ALLPLANU: Řešení pro návrhování a výrobu prefabrikátů

Integrací dříve samostatné značky Nemetschek PRECAST SOFTWARE ENGINEERING přibylo do portfolia společnosti ALLPLAN řešení pro návrh a výrobu prefabrikátů. Protože Planbar je již založen na platformě Allplan, otevírají se tím zákazníkům nové možnosti: architekti, inženýři a stavební firmy mohou přenášet BIM modely zcela digitálně do průmyslové výroby, včetně napojení na systémy MES a ERP. Kromě toho mohou prefabrikáty vycházet ze stávajících BIM modelů od projektantů a následně je lze integrovat přímo do výrobního procesu.

V prvním kroku je nyní pro Planbar k dispozici stejný licenční systém jako má Allplan. V dalších krocích se bude pracovat na sloučení obou produktů. Zákazníci již nyní mohou využívat výhody, které jsou specifické pro prefabrikované stavby, jako je nové rozhraní openBIM IFC4precast nebo automaticky vytvářené plány prvků (element plan) s řezy, kótami a popisy.

Vyztužování

Automatické vyztužování: rychlé a přesné

Automatizované vyztužování nosníků, sloupů, stěn jakož i výzuž proti protlačení uvedené v Allplanu 2021-1 byly v mnoha ohledech vylepšeny. Například prvky PythonParts jsou zachovány i po uložení a lze je kdykoliv parametricky upravit.

Nově mohou uživatelé definovat specifické tvary prutů. Obsah asociativních legend je přesně řízen pomocí filtru fólií. Optimalizovali jsme také kopírování výztuže kompletně s řezy a popisky. Tím se výrazně zkracuje doba, která je potřebná k tvorbě dokumentace výztuže v podobných situacích.


Ocelové konstrukce

Větší rozmanitost ocelových konstrukcí s Allplanem

Na základě rámových konstrukcí byly pro Allplan 2022 nově vyvinuty šroubové a svařované ocelové spoje. Aby bylo možné vyhovět obrovské rozmanitosti, jsou spoje ocelových konstrukcí založeny na standardních prvcích, např. pro plechy, tyče, šrouby a svary. Ty jsou k dispozici v nové sadě nástrojů pro spoje. Lze je také kombinovat do spojů pomocí Python skriptů. Skripty jsou přístupné všem uživatelům a lze je přizpůsobit, rozšířit nebo dokonce zcela předefinovat pro další ocelové spoje.

Kromě toho byl dále vylepšen osový rastr, na němž je založeno mnoho ocelových konstrukcí, pokud jde o zobrazení a značení. Standardní nebo specifické katalogy materiálů pro danou zemi lze stáhnout prostřednictvím aplikace Bimplus a propojit je s konstrukčními prvky. Rámový skelet byl rozšířen o nový prvek - ztužidlo. Kromě toho je možné nastavení automatického číslování prvků, a to i napříč různými fóliemi i při použití Síťového manageru nebo Allplan Share.


Kótování

Různá vylepšení v oblasti kótování

Allplan 2022 nyní podporuje asociativní kótování úhlů, poloměrů a oblouků. Kromě toho bylo optimalizováno přizpůsobení stávajících kót. Dále je možné přidávat dodatečné texty a otáčet výškové kóty.


Pohledy a řezy

Rychlá a jednoduchá uprava pohledů a řezů

V Allplanu 2022 byly optimalizovány pohledy a řezy. Například vlastnosti lze nyní snadno přenášet pomocí palety vlastností, kontextové nabídky nebo asistentů. Viditelnost a zobrazení objektů lze přesně řídit pomocí filtrů fólií a hladin a také explicitním výběrem a zrušením výběru. Viditelnou oblast lze snadno a rychle upravovat pomocí úchopek.

Barevné kódování

Rychlejší odhalení chyb díky barevnému kódování

Od verze Allplan 2022 lze objekty nejen rychle filtrovat prostřednictvím palety objekt navigátor, ale také zobrazovat v barevném kódování. To umožňuje na první pohled přehledné zobrazení vlastností prvků a jejich kontrolu. Lze tak rychle rozpoznat atributy, které nebyly přiřazeny nebo byly přiřazeny nesprávně.


Atributy

Cenné inovace pro správu atributů

Vzhledem ke svému ústřednímu významu pro BIM projekty se správa atributů pomocí systémů Allplan a Bimplus neustále vyvíjí. Zlepšila se například výkonnost interakce mezi programy Allplan a Bimplus. Editor vzorců pro atributy nyní podporuje programovací jazyk Python a také kontrolu syntaxe pro odhalení nesprávných vzorců. Počet znaků hodnoty atributu již není nijak omezen. Optimalizována byla také paleta vlastností: Atributy jsou nyní seskupeny do PSet Commons, které jsou v souladu s IFC, a do atributů specifických pro standard a specifických pro uživatele. V takovém případě se přiřazením IFC typu objektu automaticky aktivuje přidružená sada PSet IFC. Kromě toho je nyní možné přiřadit IFC PSety ve struktuře budovy.


Interoperabilita

Spolehlivá spolupráce na openBIM projektech

Hladká výměna dat je pro společnost ALLPLAN nejvyšší prioritou. buildingSMART International oficiálně potvrdil, že Allplan 2022 splňuje všechny požadavky při exportu informací v IFC4 Reference View – Architectural Reference Exchange. To zajišťuje zákazníkům a partnerům spolehlivou spolupráci na openBIM projektech mezi všemi certifikovanými systémy. Allplan 2022 a Allplan Bridge rovněž podporují nový standard IFC 4.3. Ten byl rozšířen speciálně pro stavební konstrukce, jako jsou mosty, silnice, železnice a vodní stavby. Vylepšený nebo nově přidaný je import dat z programů SketchUp (*.skp) a Wavefront (*.obj), které mohou přenášet data s geometrickými i vizuálními vlastnostmi. Lze tedy importovat různé objekty i laserové skeny (např. Zephyr nebo RealityCapture). Kromě toho lze nyní exportovat také data výztuže včetně spojek.


Bimplus

Různé optimalizace v Bimplus

Open BIM platforma Bimplus pro mezioborovou spolupráci nabízí řadu vylepšení, která například urychlují načítání velkých modelů, zjednodušují měření a optimalizují správu dokumentů. Kromě toho lze nyní připojovat dokumenty a odkazy v Issue & Slideshow Manageru a přizpůsobovat vlastnosti v Issue Manageru. Dále je nyní možný export vybraných objektů do formátu IFC.

Construction

Nová role v actionbaru: Allplan Construction

BIM a digitalizace se neomezují pouze na projekční procesy, ale hrají stále důležitější roli také během výstavby. V souladu s tím, se procesu výstavby věnuje větší pozornost již při projektování a prefabrikaci. Allplan 2022 tento trend podporuje a nabízí nové speciální objekty pro zařízení staveniště, jako jsou jeřáby a čerpadla betonu.


Rozšířené výkazy výměr

Spolehlivý podklad pro plánování nákladů

Vyhodnocení sledovatelných množství je zásadním úkolem v procesu návrhu. V Allplanu 2022 lze vyhodnocovat nejen množství obsažená v modelu (např. kubické metry betonu), ale je možné získat i množství, která nebyla modelována (např. čtvereční metry plochy bednění). To poskytuje spolehlivý základ pro plánování nákladů.


Vizualizace

Prezentujte projekty ještě přesvědčivěji

Integrované vizualizační schopnosti Allplanu jsou již dlouho působivé. Ve verzi Allplan 2022 byl grafický engine přepracován tak, abyste mohli ještě lépe využít možností moderních grafických karet a grafického rozhraní Vulkan pro lepší výkon a přesvědčivější vizualizace. K tomuto účelu jsou k dispozici nové efekty, včetně volumetrické mlhy, bloomu a lens flare. NVIDIA Denoiser využívá umělou inteligenci k odstranění zrnitosti z renderů v reálném čase. Tím se výrazně zkracuje doba potřebná k získání vysoce kvalitního obrazu.


Rozhovory se zákazníky

Rozhovor se zákazníkem

VÝSTAVBA V HORÁCH

Firma Holzner & Bertagnolli Engineering, zákazník společnosti ALLPLAN, úspěšně zvládá projekty v extrémních terénních podmínkách. Podívejte se, jakou roli v tom hraje Allplan.


Rozhovor se zákazníkem

NEJDELŠÍ STAVBA VE ŠVÝCARSKU

Společnost Emch+Berger WSB rozsáhle obnovila a zmodernizovala celý železniční úsek v délce 15 kilometrů podél východního břehu Zugského jezera. Při tomto projektu se inženýři spoléhali na společnost Allplan.


Rozhovor se zákazníkem

OD PRVNÍHO NÁVRHU AŽ PO VÝSTAVBU SE SYSTÉMEM ALLPLAN

Skupina Carré Bleu pokrývá všechny životní cykly stavby, od prvotního návrhu až po výstavbu, a dokonce i návrh interiéru. Podívejte se, jak společnost Allplan podporuje své architekty a inženýry v tomto procesu.


Úspěšný příběh

ČAS A NÁKLADY POD KONTROLOU

Stadion Allianz ve Vídni byl postaven v rekordně krátkém čase. Společnost OBERNDORFER vysvětluje, jak významně k tomuto úspěchu přispěly silné stránky prefabrikované konstrukce.

další reference


Vyzkoušejte zdarma

Allplan 2022
Buildability at its best

  • Hladká spolupráce mezi architekty a inženýry
  • Zohlednění proveditelnosti stavby již ve fázi návrhu
  • Integrované pracovní postupy zvyšují efektivitu a přidanou hodnotu

Vyzkoušejte plnou verzi Allplan 2022 na 30 dní zdarma a nezávazně. Jednoduše si software stáhněte a přesvědčte se o všech jeho přednostech.

Zdarma stáhnout zkušební verzi