Již k dispozici: Allplan 2021-1

Allplan Architecture 2021
Objevte sílu výkonu

BIM modelování a digitální dvojče stavby, trendy směřující ke stále větším projektům, rafinovanější geometrické tvary, propracovanější detaily a rostoucí počet vzájemných závislostí, to vše vyžaduje stále výkonnější výpočetní prostředky. Proto byl při vývoji řešení Allplan Architecture 2021 kladen důraz na optimální výkon.

Zkušební verze
Koupit

Novinky Allplan Architecture 2021
Allplan pro architekty

Plánování prostupů

Enormní úspora času díky automatizovanému vytváření prostupů

S verzí Allplan 2021-1 mohou architekti nyní dokončit plánování prostupů za zlomek předchozího času. S novými funkcemi je možné automaticky převzít prostupy z TZB modelu a vytvořit prostupy a drážky ve stěnách, stropech a podlahových deskách. Návrhy prostupů a drážek se importují do Allplanu jako 3D tělesa prostřednictvím IFC souboru. Zde je lze filtrovat a kontrolovat a poté stisknutím tlačítka jednotlivě nebo hromadně převést na prostupy a drážky ve stěnách, deskách nebo podlahových deskách.

Allplan Bimplus

Četná vylepšení pro manipulaci s BIM modelem

Allplan Bimplus nabízí širokou škálu nových a vylepšených funkcí, zejména pro práci s BIM modelem. Pomocí BIM Exploreru můžete nyní rychleji nahrát své 3D modely a zobrazit je ještě realističtěji. S novou sadou nástrojů pro měření zvýšíte kontrolu a kvalitu návrhu svého modelu budovy. Pro větší přehlednost byla správa dokumentů v Allplan Bimplus vylepšena pomocí skupinových filtrů a možnosti vícenásobného výběru. A konečně můžete prostřednictvím prohlížeče "guest-viewer" pozvat další uživatele do projektu s právy pouze pro zobrazení/čtení, aby se usnadnili koordinační procesy a mohli se udělat důležitá rozhodnutí.

Výkon

Velká úspora času v řadě oblastí

Díky rozmanitým úpravám se podařilo zásadně urychlit mnoho pracovních procesů, a zlepšit tak manipulaci s velkými a komplexními projekty s množstvím detailů a návazností:

  • otevírání projektu a úpravě výkresových souborů
  • modelování netradičních geometrických tvarů
  • rychlost zpracování složitých prvků
  • místnostmi a povrchy

Allplan Share

Snazší týmová spolupráce s Allplan Share

U náročných projektů mohou vznikat časové prodlevy už jen při jednom uživateli. Je-li potom potřeba pracovat v týmu, nároky se dále zvyšují, protože se musí téměř současně zpracovat změny od mnoha uživatelů.

Aby se při práci s Allplan Share minimalizovala komunikace přes Internet, použilo se sledování změn a inteligentní ukládání do mezipaměti, tak se důsledně odbouralo stahování i nahrávání souborů a dotazy, které nebyly nezbytné. Další urychlení práce může přinést paralelní běh podprocesů a přepnutí na hromadnou obsluhu. Ve výsledku je Allplan Share opět podstatně rychlejší a umožňuje vám produktivně pracovat i při zhoršeném připojení k internetu.

Visual Scripting

Optimalizace uzlů

V programu Allplan 2021 proběhla optimalizace stávajících uzlů ve Visual Scripting a byly přidány také nové uzly. Objekty Allplan lze pro úpravu vybírat interaktivně. Došlo k rozšíření funkcí filtrů a přidání nových možností, jak přiřazovat, upravovat a odstraňovat atributy. Již není nutné používat knihovnu, ale uzly lze nyní vkládat přímo dvojitým kliknutím na pracovní plochu. Tvorba skriptů se tím značně urychlí. Tvar, rozměry, poloha i materiál objektů stavby lze teď upravovat pomocí funkce Visual Scripting.

ALLPLAN

„Vizuální skriptování je metoda pracovních postupů budoucnosti při navrhování budov.“

Zkušební verze

Stěny, střechy, rámové skelety

Optimalizace stěn, střech a rámových skeletů

V rámových skeletech teď můžete upravovat více vlastností současně v jednom kroku, a to i na více sloupech či trámech, a rovněž uplatnit oblíbené položky na několik objektů najednou. Pro stěny se stejnou skladbou můžete definovat styl stěny. Díky tomu jsou informace lépe strukturované, změny lze provádět snadněji a jednodušší je i výměna dat. Dále byly rozšířeny možnosti úpravy střešního pláště. Střešní plášť lze nyní přidávat a opět odebírat.

Atributy

Zlepšení v atributech

Atributy teď mohou mít stav „nedefinováno“. Díky tomu okamžitě vidíte, které atributy už jsou přiřazené, a riziko chybných informací se tak zmenšuje. V Allplan atributech jsou nyní podporované i vzorce, aby bylo možné kombinovat nebo vypočítat hodnoty z jiných atributů. Zadávání informací je tak konzistentní a snadnější.

Dokončovací práce

Vylepšení práce s povrchy

V programu Allplan 2021 se povrchová úprava podlah a stropů již nezobrazuje schematicky, ale se skutečnými rozměry, a to i v animaci a skrytém zobrazení. Přichycení k objektům a kótování lze provádět ve všech vrstvách, které jsou v povrchové úpravě stanoveny. Práce s povrchovou úpravou je tak opět efektivnější.

Obsah

Firemní standard pro práci v souladu s BIM požadavky

Řešení Allplan 2021 nabízí nový BIM EASY firemní standard, který podporuje práci v souladu s BIM požadavky. Jsou v něm předpřipraveni asistenti pro architekty, inženýry a projektanty, které mají předdefinované vlastnosti formátů, atributy, které si uživatel může upravit.

Rozhraní

Optimalizace výměny ve formátu IFC

V programu Allplan 2021 funguje při importu dat IFC rozšířená analýza geometrie BRep a otvorů. Díky tomu lze vytvářet více součástí stavby v nativním formátu Allplan, např. stěn, stropů, sloupů případně i s odpovídajícími otvory. Výrazně se tak zvyšuje kvalita importovaných modelů IFC. Při exportu formátu IFC si také můžete zvolit, zda chcete objekty exportovat jako dosud – volitelně s podporou volné geometrie (NURBS) – nebo geometrie BRep.

Rozhraní

Technical Preview:
Přímý import souborů Revit

V rámci Technical Preview je poprvé možné přímo importovat soubory Revit. Revit modely tak lze importovat do programu Allplan a rovnou používat bez převodu do formátu IFC. Při importu se vytvoří nativní objekty programu Allplan, jako jsou stěny, sloupy, stropy, trámy, okna, dveře a střechy.

Allplan Bimplus

Interakce řešení Allplan a Allplan Bimplus

Pro optimalizaci spolupráce řešení Allplan a Allplan Bimplus můžete nyní prohlížeč BIM Explorer spouštět přímo z programu Allplan bez dalších kroků. Díky tomu můžete např. prohlížet vlastní model současně s modely ostatních profesí (např. TZB) a vidět je v celkových souvislostech. Nově se podporuje také stažení výztuže z Allplan Bimplus pro zpracování detailů v programu Allplan.

Vyzkoušejte zdarma

Allplan 2021 - Nejvýkonnější BIM řešení pro váš úspěch

  • Maximální výkon na velkých a komplexních projektech
  • Výkonná cloudová technologie pro spolupráci mezi jednotlivými obory
  • Integrované openBIM pracovní postupy pro statiky

Vyzkoušejte plnou verzi Allplan 2021 na 30 dní zdarma a nezávazně. Jednoduše si software stáhněte a přesvědčte se o všech jeho přednostech.

Zdarma stáhnout zkušební verzi